تحقیق مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي

دانلود تحقیق با موضوع مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي، در قالب word و در 138 صفحه، قابل ویرایش، شامل: ۱- چکیده رساله ۹۲- پیشگفتار ۱۰بخش اول : انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ ق ) ۱۳-۲۶۱- مقدمه ۱۳-۱۴۲- فصل اول۱- چگونگی شکل گتحقیق مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي|35011265|arshad100|بهارستان جامي, پایان نامه مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي, پروژه مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي, تحقیق مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي, چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات, دانلود پایان نامه مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي, گلست,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود تحقیق با موضوع مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي،در قالب word و در 138 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

۱- چکیده رساله ۹۲- پیشگفتار ۱۰بخش اول : انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ ق ) ۱۳-۲۶۱- مقدمه ۱۳-۱۴۲- فصل اول۱- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ۱۵۲- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ۱۵۳- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ۱۶۳- فصل دوم ۱- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات ۱۷۲- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته۳- ویژگی های نثر موزون مرسل ۱۸۴- ویژگی های نثر موزون فنی ۱۸-۱۹۵- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ۱۹-۲۰
۴- فصل سوم۱- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات ۲۱-۲۲ ۲- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم ۲۳۳- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی ۲۴۱- مقدمه ۳۰۲- فصل اول۱- بحث لغوی مقامه ۳۱۲- مقامات در معنی اصطلاحی ۳۲۳- ویژگی های مقامه ۳۳-۳۴
۳- فصل دوم۱- گلستان و مقامات ۳۵-۳۷۲- وجوه اشتراک گلستان با مقامات ۳۸-۴۰۳- وجوه اشتراک گلستان با مقامات « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »۴- وجوه اختلاف گلستان و مقامات ۴۱-۴۲۴- فصل سوم۱- مقامات حمیدی ۴۳-۴۴۲- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی ۴۴-۴۵۳- مقایسه گلستان سعدی و مقامات حمیدی ۴۶-۴۹بخش سوم :مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان ۵۳-۷۰۲- فصل اول ۱- ویژگی های سبکی گلستان سعدی ۵۳-۵۷۲- ویژگی های سبکی بهارستان جامی ۵۸-۶۰
۳- فصل دوممقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستانبخش چهارم :
مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ۷۳-۱۰۳۱- مقدمه ۷۳۲- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق ۷۳-۷۴۳- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی ۷۴-۷۵۱- در سیرت پادشاهان ۷۶-۸۴۲- عشق و جوانی ۸۵-۹۱۳- در آداب صحبت ۹۲-۹۵۴- سلامت و سلامتی ۹۶-۹۸۵- بخشش و بخشندگی ۹۹-۱۰۱۶- قناعت ۱۰۲-۱۰۳بخش پنجم :
بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ۱۰۷-۱۳۴۱- مقدمه ۱۰۷۲- بررسی آیات قرآنی در گلستان۱- تاکید مطلب ۱۰۸-۱۱۴۲- بار معنایی ۱۱۵۳- بررسی آیات قرآنی در بهارستان۳- تاکید مطلب ۱۱۶-۱۱۷۴- بار معنایی ۱۱۸۴- بررسی احادیث گلستان ۱- تاکید مطلب ۱۱۹-۱۲۰۲- بار معنایی ـــــ۵- بررسی احادیث بهارستان ۳- تاکید مطلب ۱۲۱۴- بار معنایی ـــــ۶- بررسی اشعار عربی گلستان۱- تاکید مطلب ۱۲۲-۱۲۹۲- بار معنایی ـــــ ۳- اشاره به آیه و حدیث ۱۳۰-۱۳۱۷- بررسی اشعار عربی بهارستان ۱- تاکید مطلب ۱۳۲-۱۳۴۲- بار معنایی ــــــ ۳- اشاره به آیه و حدیث ـــــ۸- نتیجه گیری کلی از پایان نامه ۱۳۶-۱۳۷منابع