تحقیق استخدام و گزینش در سازمان ها در مدیریت سازمانی

این تحقیق در مورد استخدام و گزینش درسازمانها در مدیریت سازمانی در 52 صفحه و در قالب ورد و شامل استخدام و گزینش در سازمانها در مدیریت سازمانی،گزینش، نیروی انتخاب كاركنان در سازمان ها، انسانی فاستخدام،گزینش،مدیریت سازمانی، و غیره می باشد. فهرست مطالب: تحقیق استخدام و گزینش در سازمان ها در مدیریت سازمانی|35017677|arshad100|استخدام و گزینش در سازمانها در مدیریت سازمانی,استخدام در سازمانها در مدیریت سازمانی,گزینش در سازمانها در مدیریت سازمانی,استخدام و گزینش در سازمانها,تحقیق استخدام و گزینش در سازمانها,مقاله استخدام و گزینش در سازمانها
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق استخدام و گزینش در سازمان ها در مدیریت سازمانی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این تحقیق در مورد استخدام و گزینش درسازمانها در مدیریت سازمانی در 52 صفحه و در قالب ورد و شامل استخدام و گزینش در سازمانها در مدیریت سازمانی،گزینش، نیروی انتخاب كاركنان در سازمان ها، انسانی فاستخدام،گزینش،مدیریت سازمانی، و غیره می باشد.


فهرست مطالب:
مقدمه. 3
انضباط.. 4
تصميم گيري.. 4
هدفمندي.. 4
تحليلگري.. 4
جمع‌پذيري.. 4
مشاركت... 5
مسئوليت پذيري.. 5
هماهنگي.. 5
مديريت بحران.. 5
تجربه. 6
شبيه‌سازي.. 6
سرعت عمل.. 6
تسلط... 6
كنترل.. 6
انتخاب... 7
انعطاف پذيري.. 7
نظارت‌‌پذيري.. 7
اجراي سيستم.. 8
پاسخگويي.. 8
تطبيق.. 8
گزینش-نیروی-انسانی.. 9
تعریف وظایف: 10
ارزیابی رویه های به كار گرفته شده: 11
تصمیم گیری: 11
آسیب شناسی فرایند انتخاب كاركنان در سازمان های ایران.. 12
پیش بینی نیاز سازمان : 12
ساده ترین روش برای پیش بینی نیاز سازمان به افراد جدید آن است كه: 12
تصمیم گیری در زمینه طرح انتخاب افراد موردنیاز: 13
بررسی درخواست های ارسال شده: 13
انتخاب ابزار سنجش مناسب: 14
اجرای امتحانات استخدامی: 14
مسئولیت‌ها کوچک و تازه واقعی هستند اما متفاوت... 25
آنچه ما درباره کارمند یابی می‌دانیم. 26
آنچه ما درباره‌ی آموزش می‌دانیم.. 31
آنچه ما درباره‌ ارزیابی می‌دانیم: 33
آنچه که ما درباره‌ی انگیزش کارکنان می‌دانیم.. 33
آنچه که ما درباره‌ی روابط کارکنان می‌دانیم : 34
انواع مصاحبه. 36
پرسش‌ها 36
آزمون های استخدامی : وضع موجود. 41
مشکلات نیروی انسانی.. 43
ویژگی های یک آزمون استاندارد. 43
نبود برنامه ریزی.. 44
ارزیابی عملکرد بر اساس بوم کسب و کار سازمانی: 51
سیستم پاداش بر اساس بوم خصوصیات فردی: 51
منابع : 52


بخشی از متن تحقیق:
مقدمه:
انجام مصاحبه عبارتست از هنر پرسيدن پرسش‌هاي درست و به دقت گوش‌دادن به آنچه كه مصاحبه‌شونده مي‌گويد و هم‌چنين چيزهايي كه مصاحبه‌شونده نمي‌گويد. هنگام مصاحبه يك داوطلب كار، توصيه‌هاي زير را به خاطر داشته باشيد:

پرسش‌هايي بپرسيد كه بر سابقه، دانش فني و عمومي روزآمد و مهارتهاي انساني مربوط به پست شغلي تمركز مي‌كنند.

از مهمترين وظايف مديريت منابع انساني جذب و بكار گيري افرادي است كه بهترين بازدهي را در مجموعه كاري داشته باشند. در اين راستا اقداماتي صورت مي‌گيرد كه براي افراد تازه‌وارد با مصاحبه و آزمونهاي مختلف از قبيل آزمون مهارت۱ و آزمون طبي۲ انجام مي‌شود تا افرادي كه داراي شرايط مطلوب براي شغلهاي از پيش تعيين شده هستند مشخص گردند. پس از طي اين مراحل مرحله گزينش بسيار سرنوشت‌ساز خواهد بود تا از بين افرادي كه تمامي آنها دست كم از حداقل شرايط۳ برخوردار هستند مناسبترين گزينه انتخاب شود. در اين مقاله مؤلفه‌هاي گزينش افراد را فارغ از نوع سازمان و تخصص فني با شرايط كلي و فرا گير بررسي مي‌كنيم.

انضباط:
هماهنگي موجود بين افكار؛ گفتار و كردار يك فرد مي‌تواند مشخصه‌اي از انضباط وي باشد. هر چه تناسب بيشتري بين اين مؤلفه‌ها برقرار باشد فرد مورد نظر داراي سازماندهي شخصيتي مطلوبتري خواهد بود و بازده بيشتري خواهد داشت.

تصميم گيري:
مقدار شناخت يك فرد از قابليتهاي خود زمينه‌اي خواهد بود تا در صورت نياز به تصميم‌گيري بتواند با ايجاد يك مجموعه اطلاعات – قضاوت درستي را انجام دهد كه در صورت بروز اين قضاوت از مرحله فكر به عمل منجر به اتخاذ تصميم خواهد شد لذا لازمه يك تصميم درست منبع اطلاعات و داشته‌هاي درست مي‌باشد. حال در اين شرايط فرآيند تطبيق مسائل ذكر شده با شرايط پيراموني و اقدام فرد اهميت تصميم گيري را مشخص مي‌نمايد كه در صورت عدم هماهنگي بين افكار و گفتار و افعال شخص پيامد‌هاي نامطلوبي را براي يك سيستم در بر خواهد داشت.

هدفمندي:
هدفمندي يك فرد در مجموعه نشان‌دهنده وجود برنامه است كه حداقل شرط لازم براي يك برنامه وجود طرح و نظم در اجرا مي‌باشد. فرد هدفمند شناخت نسبي درستي از مجموعه پيراموني خود دارد و مقصدي را براي خود مشخص نموده است كه با توجه به مسير انتخابي او مي‌تواند از هدف او اطلاع پيدا كرد. مجموعه اهداف يك فرد در مسائل گوناگون مهمترين مؤلفه آرمانهاي شخص مي‌باشد كه معمولا منشاء نياز يا آرزو دارند