پایان نامه کارشناسی ارشد امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل

مقدمه: گازهاي خروجي از موتور خودروها، يکي از عوامل عمده آلودگي هواي جهان مي باشد. اخيرا تحقيقات و پيشرفت هايي انجام شده است که کاهش عمده اي در انتشار آلاينده هاپایان نامه کارشناسی ارشد امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل|39009311|arshad100|دانلود پایان نامه,پایان نامه مهندسی خودرو,تحقیق فيلتراسيون, اگزوز موتورهاي ديزل, تحقیق پیرامون فيلتراسيون آكوستيكي , دانلود تحقیق فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات,پایان نامه رشته مکانیک, پایان نامه پیرامون جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه:
گازهاي خروجي از موتور خودروها، يکي از عوامل عمده آلودگي هواي جهان مي باشد. اخيرا تحقيقات و پيشرفت هايي انجام شده است که کاهش عمده اي در انتشار آلاينده هاي خروجي از موتور ايجاد کرده است، ولي جمعيت در حال رشد و تعداد بيشتر خودروهاي سواري، بمعناي آنست که اين مشکل براي مدتي طولاني، در سالهاي آينده نيز وجود خواهد داشت.
بدين ترتيب قوانيني در کشورهاي صنعتي وضع شد که ميزان مجاز گازهاي آلاينده خروجي را محدود مي ساخت. اين امر، محدوديت عمده اي در توسعه و تکامل موتور خودروها، در طي دهه 1940 و 1990 ايجاد کرد. اگر چه آلاينده هاي مضر منتشر شده توسط موتورها، از ميزان دهه 1940 بيش از 90% کاهش يافتند، ولي هنوز هم مشکل زيست محيطي بزرگي محسوب ميشوند.
چهار آلاينده اصلي که توسط موتورهاي احتراق داخلي توليد مي شود ، هيدرو کربن ها (HC)، مونوکسيد کربن (CO)، اکسيدهاي نيتروژن (NOx) و ذرات معلق مي باشند. به شيوه ديگر نيز ميتوان به دو قسمت آلودگي هاي گازي (که شامل مونوکسيدهاي کربن، هيدرو کربن ها و اکسيدهاي نيتروژن و سولفور ) و ذرات آلاينده معلق درگازهاي خروجي از موتور خودروها تقسيم بندي كرد.
کارهايي که در مورد دسته اول آلودگي ها انجام شده است شامل :
- تصفيه و کاهش ناخالصي هاي سوخت مثل از بين بردن ناخالصي هايي گوگرد و ....
- استفاده از کاتاليزورها براي تبديل گازهاي پر خطر به گازهاي کم خطر تر مثل تبديل CO و No به CO2 ,N2 , H2O
در مورد دسته دوم آلاينده ها يعني ذرات معلق در گازها، کارهاي جامع و تکميلي انجام نشده است. در مورد خودروهاي بنزيني SI توليد ذرات آلاينده به مراتب از خودروهاي ديزلي CI کمتر مي باشد، بنابراين بحث آتي در مورد خودروهاي ديزلي ادامه ميدهيم.فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه1
2- فصل دوم: مروري بر ادبيات و اصول و مباني نظري
2-1 مقدمه
2-2 سيستم جدا ساز ذرات معلق در گازها
2-2-1 صافي هاي کيسه اي
2-2-2 ته نشين کننده هاي ثقلي
2-2-3 شوينده ها
2-2-4 سيکلونها
2-2-5 نشست دهنده الکتروستاتيک
2-3 زمينه تاريخي
2-4 مكانيزمهاي انباشت آكوستيك
2-4-1 فعل و انفعالات اورتوكينتيك
2-4-2 فعل و انفعالات هيدروديناميك
2-4-3 واكنشهاي آشفتگي آكوستيك
2-4-4 روان سازي آكوستيك
2-4-5 توده آكوستيك
2-5 مدلهاي شبيه سازي فعلي
2-5-1 مدل وولك
2-5-2 مدل شو
2-5-3 مدل تيواري
2-6 مدل سانگ
3-فصل سوم: روشها و تجهيزات
3-1 مقدمه
3-2 روش شبيه سازي انباشت آكوستيك
3-2-1 فرضيات انجام شده در مدل سازي
3-2-2 الگورِيتم مدل سازي
3-3 سيستم آزمايشگاهي فيلتراسيون آكوستيكي
3-3-1 سيستم آزمايشگاهي اندازه گيري توزيع اندازه ذرات
3-3-2 آزمايشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستيکي
3-3-3 مواد مورد استفاده
3-4 كاليبراسيون وسايل آزمايشگاهي
4- فصل چهارم: نتايج و تفسير آنها
4-1 مقدمه
4-2 نتايج آزمايشگاهي
4-2-1 اندازه گيري توزيع اندازه و غلظت کلي ذرات
خروجي از اگزوز موتورهاي ديزلي
4-3 آزمايشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستيکي
4-3-1 آزمايش بدست آوردن فرکانس هاي بحراني
4-3-2 رسم پروفيل فشار آکوستيکي در طول لوله
4-3-3 اعمال امواج آکوستيکي بر روي جريان ايروسل
4-3-3-1 اعمال امواج آکوستيکي برروي ذرات درحالت بدون دبي و ساکن
4-3-3-2 اعمال امواج بر روي جريان ايروسل
4-4 بررسي تأثير عوامل موثر در بازده فيلترهاي آکوستيکي
در خروجي موتور هاي ديزل
4-4-1 بررسي تأثير دبي عبوري از محفظه
4-4-2 بررسي اثر توان اعمالي امواج
4-4-3 بررسي تاثير دما و فشار
4-4-4 تأثيرات فركانس صدا77
4-4-5 اثر اندازه ذرات77
5- فصل پنجم
فهرست مراجع
ضميمه 185
ضميمه 288
ضميمه 395این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:115