مقاله پیاده سازی کنترل کننده های فازی تطبیقی وPI برای تنطیم ولتاژ باس DC فیلتر فعال قدرت مواز

توضیحات: عنوان انگلیسی مقاله: Implementation of adaptive fuzzy logic and PI controllers to regulate the DC bus voltage of shunt active power filter عنوان فارسی مقاله پیاده سازی کنترل کننده های فازی تطبیقی وPI برای تنطیم ولتاژ باس DC فیلتر فعال قدرت مواز|39012234|arshad100|مقاله درباره فیلتر های فعال,مقاله الزویر,دانلود مقاله,مقاله در مورد فیلتر های قدرت,کنترل کننده های فازی تطبیقی PI,تنظیم ولتاژ باس DC ,فیلتر های فعال قدرت موازی,ولتاژ خازن ,حذف هارمونیک ها ,˓بهینه سازی ولتا ژ,فیلتر فعال قدرت
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقاله پیاده سازی کنترل کننده های فازی تطبیقی وPI برای تنطیم ولتاژ باس DC فیلتر فعال قدرت مواز هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

توضیحات:
عنوان انگلیسی مقاله:
Implementation of adaptive fuzzy logic and PI controllers to regulate
the DC bus voltage of shunt active power filter

عنوان فارسی مقاله:
پیاده سازی کنترل کننده های فازی تطبیقی وPI برای تنظیم ولتاژ باس DC فیلتر های فعال قدرت موازی


Abstract
Active power filter (APF) performance is entirely dependent on capacitor voltage. DC voltage optimizationis one of the key aspects in harmonics compensation. This paper presents an experimental comparativestudy of new adaptive fuzzy controller (AFC) and proportional integral (PI) regulator, applied to regulatethe DC bus voltage of three phase shunt APF. The proposed AFC for APF, consist to adapt the output gainof this controller at every situation of the system as a function of the voltage error and its variation.The algorithm used to identify the reference currents is based on the Self Tuning Filter (STF). The firingpulses of the insulated-gate bipolar transistors (IGBTs) inverter are generated using a hysteresis currentcontroller; which is implemented on an analog card. Finally, the above study, under steady state andtransient conditions, is illustrated with signal-flow graphs and corresponding analysis. This study wasverified by experimental tests on hardware prototype based on dSPACE-1104

چکیده:
عملکرد فیلترهای فعال قدرت کاملا وابسته به ولتاژ خازن است. یکی از جنبه های کلیدی در حذف هارمونیک ها˓ بهینه سازی ولتا ژDC است. این مقاله یک مقایسه عملی از کنترل کننده های فازی تطبیقی (AFC ) جدید ورگولاتورهای انتگرالی- تناسبی(PI) که برای تنظیم ولتاژباس DC فیلتر فعال قدرت موازی سه فاز بکار می روند را ارائه میدهد. AFC پیشنهاد داده شده برای APF ˓ گین خروجی این کنترلر را در هر وضیعتی که سیستم قرار دارد بعنوان یک تایع از خطای ولتاژ و تغییرات آن تطبیق میدهد. از الگوریتم برای استخراج جریان های مبنا بر اساس فیلتر خود تنظیم (STF) استفاده میشود. پالس های آتش برای ترانزیستور های دو قطبی با گیت عایق شده (IGBTs) اینورتر با استفاده از کنترل کننده جریان هیسترزیس تولید میشوند که این عمل بر روی یک کارت آنالوگ انجام میگیرد. در پایان ˓بررسی بالا تحت شرایط حالت گذرا و پایدار با نمودار گذر سیگنال توضیح و بر طبق آن تحلیل میشود این مطالعه با انجام آزمایش های تجربی بر روی نمونه سخت افزاری بر مبنای dSPACE-1104 تایید شده است.

فهرست مطالب:
1.چکیده
2.مقدمه(درسال های اخیربا پیشرفت تکنولوژی نیمه هادی های قدرت، وسایل بر پایه الکترونیک قدرت مانند جبران سازهای استاتیکی توان راکتیو˓درایو های تنطیم سرعت بطور گسترده ای در ....)
3.ساختار مداری(ساختار ارائه شده برای یک APF در شکل یک نشان داده شده است....)
4.طراحی کنترل کننده ها
4.1 کنترل کننده فازی تطبیقی(ساختار سیستم پیشنهاد داده شده ....)
4.2 کنترل کننده PI (شکل 7 بلوک دیاگرام کنترل کننده PI پیشنهاد شده برای ....)
5.نتایج تجربی (عمدتا سیستم APF ازیک منبع سه فاز ،یک بار غیر خطی ،یک کنترل کننده جریان هیسترزیس و ........)
6.نتیجه گیری (در این مقاله موثر بودن کنترل کننده های AFC و PI برای تنظیم ولتاژ باس DC اینورتر منبع ولتاژ که بعنوان فیلتر قدرت فعال موازی بکار میرود بصورت .....)