نقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع، موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران

چكيده: افزايش دسترسي به آموزش عالي و حركت به سوي همگاني كردن آن، از پيش شرطهاي اساسي توسعه علوم و فناوري در كشور است. در اين مقاله سع شده است با بررسي افزايش تقاضا براي بهره مندي از آموزش عالي در علوم پزشكي، تبيين مفهوم همكاريهاي علمي بين‌المللي و برنقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع، موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران|39013025|arshad100|موانع توليد علم,راهكارهاي توليد علم در گروه پزشكي,راهكارهاي توسعه علمي,عصر اطلاعات فناوري,مامایی,پرستاری,نهضت توليد علم,جنبش نرم افزاري و آزادانديشي,تحقیق در مورد راهكارهاي توسعه علمي در پزشکی,توليد علم در پزشکی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان نقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع، موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چكيده:
افزايش دسترسي به آموزش عالي و حركت به سوي همگاني كردن آن، از پيش شرطهاي اساسي توسعه علوم و فناوري در كشور است. در اين مقاله سع شده است با بررسي افزايش تقاضا براي بهره مندي از آموزش عالي در علوم پزشكي، تبيين مفهوم همكاريهاي علمي بين‌المللي و بررسي تاثير آن بر توسعه علمي، موانع اصلي تحقق آن در ايران مورد بررسي قرار گرفته و سپس راهكاريهايي براي رفع اين موانع و ارتقاي سطح علمي ارائه گردد.

مقدمه:
ضرورت توليد علم و همگاني كردن آن، از پيش شرطهاي اساسي برنامه اولويتهاي ملي توسعه علوم و فناوري در كشور است. دوره اي كه آموزش عالي، عمدتاً نخبه‌گرا بود و به طبقات متوسط و حداكثر برخي لايه هاي مجاور و پيراموني آن اختصاص داشت، سپري شده است. آموزش عالي در جهان امروز، از دهه هاي پاياني قرن بيستم، روبه همگاني شدن گذاشته و بصورت تقاضاي اجتماعي در آمده است. بويژه كه با ظهور عصر اطلاعات، نياز به دانش و علم بيش از هر وقت ديگر در گذشته، جنبه حياتي به خود گرفته است. به سخن ديگر اين تحولات ساختاري موجب دانشبر شدن زندگي شده است، زندگي در ابعادي بسيار عميقتر و گسترده تر از پيش به دانش و اطلاعات متكي شده است. مفهوم كسب و كار نيز بر اثر اين تغيير ساختاري، عميقاً دگرگون شده است.

فهرست:
خلاصه
چكيده
مقدمه
2-1- پيدايش رشته هاي نوظهور و تنوع رشته ها:
3-1- كاستي بودجه دانشگاهها
4-1- نحوه پذيرش نامناسب دانشجو
5-1 ضعف سيستم مديريت و عدم كاربرد مديريت هاي جديد
5-1 عدم انتخاب و گزينش افراد با علاقه در اين رشته ها
7-1- جدايي از فرايند توسعه ملي و عدم شفاف سازي:
2- راهكارهاي توليد علم در گروه پزشكي
1-2- توجه مجدد به ساختار نظام آموزش عالي در جهت طرح توسعه نظام علمي كشور
2-2- لزوم همكارهاي علمي و بين‌المللي در راستاي توسعه علمي
3-2- پيدايي دانشگاهها نو ظهور و ايجاد مفهوم جامعه يادگيرنده