بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش

سلامت روان دانش آموزان در دوران کرونا,سلامت روان دانش آموزان pdf,آزمون سلامت روان دانش آموزان,عوامل موثر بر سلامت روان دانش آموزان,سلامت روان و مدرسه,نتیجه گیری در مورد سلامت روان,مقاله در مورد بهداشت روان برای کلاس هفتم,معیار های یک مدرسه روان سالم,سلامت روانی دانش آموزان ابتدایی,سلامت دانش آموزان در مدرسه,مقاله سلامت روان دانش آموزان,بررسی سلامت روان دانش آموزان,سایت سلامت روان دانش آموزان,پایان نامه روانشناسی ایرانداک,پایان نامه روانشناسی رایگان,پایان نامه روانشناسی+word,نمونه پایان نامه روانشناسی,دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی pdf,موضوع برای پایان نامه روانشناسی,پایان نامه روانشناسی عمومی,خرید پایان نامه روانشناسی,دانلود رایگان مقاله روانشناسی شخصیت,دانلود رایگان مقاله روانشناسی بالینی pdf,دانلود مقاله روانشناسی شخصیت,خلاصه مقاله روانشناسی,تحقیق روانشناسی رشد,مگیران مقاله روانشناسی,تحقیق روانشناسی عمومی,مقاله رابطه ای روانشناسی,سلامت روانی چیست,متن برای سلامت روان,سلامت روان چیست pdf,چهار بعد اصلی سلامت روان,تعریف سلامت روان از دیدگاه روانشناسان,سلامت روانی چیست دوازدهم,انواع سلامت روانی,مقاله سلامت روان,مقاله سلامت روان pdf,مقاله ترجمه شده سلامت روان,مقاله بهداشت روانی نوجوانان,مقاله در مورد بهداشت روانی خانواده,مشکلات سلامت روان,نشانه های سلامت روان چیست,اهمیت سلامت روان,انواع سلامت روان,انواع بهداشت روان,سخنرانی در مورد بهداشت روان,عکس در مورد بهداشت روان,تفاوت بهداشت روان و سلامت روان,تعریف بهداشت روان,بهداشت روان به زبان کودکانه,پیام های بهداشت روان,بهداشت روانی pdf,مقدمه: دورۀ نوجواني دوره اي است كه در مصادف با تغيير و انتقال در برگ ، 1990 ) . استقلال نسبي از والدين و وابستگي به گروه همسالان و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خودبررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش|39013745|arshad100|بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي,سلامت روان شناسي دانش آموزان,سلامت روانی دانش آموزان,پایان نامه روانشناسی,دانلود تحقیق روانشناسی,سلامت روانی,مقاله سلامت روانی,سلامت روان شناختی,بهداشت روان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه:
دورۀ نوجواني دوره اي است كه در مصادف با تغيير و انتقال در برگ ، 1990 ) . استقلال نسبي از والدين و وابستگي به گروه همسالان و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خود و هويت يابي اجتماعي و جنسي ، اتتخاب رشته تحصيلي ، برنامه ريزي براي دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملي هستند كه براي نوجوانان تنيدگي هايي را ايجاد مي كنند (فورنت و همكاران ،1998 ) اين عوامل تنيدگي زا توأم با خواست ها و تقاضا هاي آموزشي در محيط مدرسه و انتظارات والدين از نوجوانان ، سلامت و بهداشت رواني آنها را به مخاطره مي اندازد و بر عملكرد كلي و تحصيلي آنها تأثير منفي مي گذارد (نايمي و واينيوماكي ،1999 ) پژوهش ها حاكي است افرادي كه در رويارويي با چنين مسائلي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند ، آسب پذير بوده و مشكلاتي نظير افسردگي ، اضطراب ، تنهايي و احساس طرد شدگي ، كمرويي ، خشم ، تعارض بين فردي و....را تجربه مي كنند. در عين حال پژوهش هاي بيشماري حاكي است كه بسياري از مشكلات بهداشتي و اختلالات رواني – عاطفي ريشه هاي رواني – اجتماعي دارند و ارتقاي مهارتهاي مقابله اي و توانايي هاي رواني – اجتماعي در بهبود و سلامت روانشناختي افراد بسيار مؤثر است . اين توانايي ها فرد را براي مقابله مؤثر باموقعيت هاي تعارض زا ياري مي كند و شخص را قادر مي سازد تا در رابطه با ساير افراد جامعه ، فرهنگ و محيط خود به گونه اي مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ويژه سلامت رواني خود را تامين كند . به همين دليل در سالهاي اخير آموزش مهارتهاي زندگي براي آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهاي زندگي و ايجاد رفتارهاي مثبت و كاهش رفتارهاي منفي و در نتيجه دستيابي به زندگي موفقيت آميز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر كاران نظام هاي آموزشي قرار گرفته است.

فهرست:
فصل اول مسأله مورد بررسی
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف جزئی هدف های جزئی این پژوهش عبارتند از
فرضیه های پژوهش
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
سلامت روانشناختی
شیوه های حل تعا رض بین فردی
مهارت جرأت ورزی
فصل دوم پیشینه تحقیق و پایه های نظری
مفهوم سلامت
ابعاد سلامت
سلامت روان شناختی
بهداشت روان
ب) ارتباطات ارتباطی
حل مساله
ب) مهارت های خاص حل مساله
راهبردهای مقابله ای
نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
حل تعارض بین فردی تعریف و ماهیت تعارض
تعارض و تضاد میان ارزش ها
سبک های حل تعارض
روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
جرأت ورزی ابراز وجود
تعریف جرأت ورزی
اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی
سبک های پاسخدهی افراد
مؤلفه های جرأت ورزی، افراد بایستی بر چهار مؤلفه ابراز وجود مسلط باشند که عبارتند از
فصل سوم روش شناسی تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
مقیاس SCL-R
مقیاس نسخه دوم شیوه مقابله با تعارض رحیم (راسیII)
الف) معرفی مقیاس
مقیاس جرأتمندی جرابک
الف) معرفی مقیاس
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات
فصل چهارم
یافته های تحقیق
فراوانی گروه ها
تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق
جدولنمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوه حل مسأله
جدول نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک
ب) آمار استنباطی
جدول نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته سلامت روانی
الف) شیوه حل تعارض سازنده
الف) حل مسأله سازنده
فصل پنجم
محدودیت های پژوهش
پرسشنامه
آزمون SCL
مفهوم سلامت
ابعاد سلامت
سلامت معنوی
سلامت روان شناختی
مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی
بهداشت روان
ب) مهارت های ارتباطی
حل مساله
مؤلفه های حل مسأله
ب) مهارت های خاص حل مساله
راهبردهای مقابله ای
سبکهای حل مساً له
نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
حل تعارض بین فردی
انواع تعارض
الف) تعارض فرد با خود
ب) تعارض های گروهی و سازمانی
منابع تعارض
سبک های حل تعارض
روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
منابع

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت ( wordقابل ویرایش) در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات:220