تحقیق بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

مقدمه: آنچه در پيش رو است، تراوش قلمي كم توان است كه با هدف اعتلاي فرهنگ غني ديني، به نقد انديشه بشري پرداخته است. انديشه اي كه با داعيه اي جهان شمول، خواهان حل و فصل مشكلات و مسائل زنان است. محصول اين انديشه ، برخي معاهدات و اسناد بين المللي است كه تحقیق بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي|39014191|arshad100|تبعيض عليه زنان ,تبعيض عليه زنان در قوانین اسلامی,قوانین اسلامی,تبعیض زنان,تبعیض زنان و مردان,كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان,رفع تبعيض عليه زنان,پروژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان,تحقیق در مورد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه:
آنچه در پيش رو است، تراوش قلمي كم توان است كه با هدف اعتلاي فرهنگ غني ديني، به نقد انديشه بشري پرداخته است.
انديشه اي كه با داعيه اي جهان شمول، خواهان حل و فصل مشكلات و مسائل زنان است. محصول اين انديشه ، برخي معاهدات و اسناد بين المللي است كه تا حدودي در تهيه فهرستي از مسائل و مشكلات زنان موفق بوده است.
البته ارائه چنين اسنادي اين واقعيت را به خوبي بازگو مي كند كه اغلب مسائل زنان جهان مشترك است و اين خود نشان دهندة واقعيتي به نام زن بودن است با ويژگيهاي زيست شناختي و روان شناختي معين.
بر اين اساس، روشن مي شود كه تحليل برخي گروههاي فمينيست كه زن بودن را پنداري موهوم و معلول عناصري مثل سازگاري با محيط مي دانند چه مقدار به خطا رفته است.
در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امري انكار ناپذير است، همانطور كه وجود ظلم مضاعف و تاريخي به يكي از اين دو، يعني زنان، حقيقتي غير قابل ترديد مي باشد. اين اسناد با پشتوانه حضور طيف عظيمي از زنان جهان خواستار آنند كه به اين واقعيتهاي تلخ خاتمه دهند. از جمله اين اسناد، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، كه نگارنده در يك نگاه اجمالي آن را در ترازوي نقد گذاشته است.
به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشويق و ترغيب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بدون هر گونه تبعيض» از مهمترين اهداف اين سازمان است. در اين راستا، سازمان ملل اقدام به تدوين ميثاق هايي نموده تا ضمن تفسير اعلاميه حقوق بشر،‌تأمين آن را وظيفة دولتها قرار داده و به تعبير بهتر،‌تأمين حقوق بشر را جهاني نمايد.

فهرست :
مقدمه
بخش اول كليات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري
ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري
ج- نقش انسان در قانون گذاري
1- در قوانين ثابت و پايدار
2- در قوانين متغير و دائمي
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
1- واژه شناسي عدالت
2- مقام زن در جهان بيني اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام 43
بخش دوم- بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي
ماده1
- بررسي حقوق زن در قانون اساسي
ماده 2
الف- تعارض اين ماده با قانون اساسي
ب- تعارف اين ماده با قوانين كيفري
1- اشتراكهاي زن و مرد در مجازات
2- تفاوتهاي زن و مرد در مجازات
3- تفاوتهاي زن و مرد در اثبات جرم
ج- توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد
ماده 3
ماده 4
- تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني
ماده 5
- تعارض با عرف جامعه
ماده 6
- حرمت تبرج از ديدگاه اسلام
ماده 7
1- امام و رهبري
2- قضاوت
3- مرجعيت
ماده 8
ماده 9
1- تابعيت ايراني زنان
2- تابعيت خارجي زنان
ماده 10
ماده 11
1- حق اشتغال به كار در قانون اساسي
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسي
3- حقوق زنان شاغل در قوانين ايران
4- ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد
5- زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام
ماده 12
ماده 15
ماده 16
1- اهميت خانواده از ديدگاه اسلام
2- اهداف تشكيل خانواده
3- تعارض اين ماده با قوانين مدني
الف- حق‌يكسان براي انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر
ج- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج
1- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج
2- حقوق و مسئوليتها در انحلال ازدواج
بخش سوم- بررسي حق شرط
مقدمه
فصل اول- تعريف حق شرط
فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
فصل سوم- تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده
بخش چهارم- بررسي الحاق جمهوري اسلامي ايران
مقدمه
فصل اول- گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران
فصل دوم- سير تصميمات دولت جمهوري اسلامي ايران
فصل سوم- نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق
فصل چهارم- ارائه پيشنهاد
- در بعد جهاني
- در بعد داخلي
چكيده
فهرست منابع
الف- فارسي
ب- عربي
ج- انگليسي
د- مقالات و نشريات
متن انگليسي چكيده پايان نامه
ضمائم
ضميمه شماره 1- بررسي برخي شروط كشورهاي عضو كنوانسيون
ضميمه شماره 2- متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
ضميمه شماره 3- متن اعلاميه جهاني حقوق بشر

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :323