مقاله بررسی کتاب راحه الصدور و آيه السرور راوندي ( بررسي نقش قاضي محمد در جمهوري كردستان)

مقدمه : منطقه كردستان به دليل وجود اقليت قومي مذهبي در آن همواره در دوره‌هاي مختلف تاريخي تحولات آن مهم بوده است منتهي كمتر به آن توجه شده است هدف از انجام اين تحقيق شناخت بيشتر حوادث اين منطقه بوده البته فقط در يك مدت كوتاه، در تاريخ معاصر منتهي در مقاله بررسی کتاب راحه الصدور و آيه السرور راوندي ( بررسي نقش قاضي محمد در جمهوري كردستان)|39014520|arshad100|نقد و بررسي متون تاريخي,ژيانده نه وي كردستان,حزي دمكرات ,يكسال حكومت كردستان,علل و عوامل فروپاشي جمهوري كردستان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقاله بررسی کتاب راحه الصدور و آيه السرور راوندي ( بررسي نقش قاضي محمد در جمهوري كردستان) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه :
منطقه كردستان به دليل وجود اقليت
قومي مذهبي در آن همواره در دوره‌هاي مختلف تاريخي تحولات آن مهم بوده است
منتهي كمتر به آن توجه شده است هدف از انجام اين تحقيق شناخت بيشتر حوادث
اين منطقه بوده البته فقط در يك مدت كوتاه، در تاريخ معاصر منتهي در اين
برهه زماني هم، اين كار بسيار ناقص بوده و شامل كليه جوانب نمي‌باشد چون در
اين تحقيق بيشتر به بررسي جنبه‌هاي از شخصيت و فعاليت قاضي محمد توجه شده
است اما در طي آن سعي شده كه از كليه جرياناتي كه قاضي محمد در آنها نقشي
داشته مطالبي بيان شود. ابتدا سعي شده پيشينة پژوهش حاضر به دست آيد،
نتايجي كه كسب شد بدين شكل بود كه دو پايان نامه در مورد جمهوري كردستان
نوشته شده كه يكي از پايان‌نامه‌ها در دانشگاه تربيت مدرس مي‌باشد و به
كوشش آقاي مولودي دربارة تحليل جامعه شناختي جمهوري كردستان نوشته شده است و
پايان نامه‌اي ديگر كه آقاي سجادي با عنوان جمهوري كردستان نوشته در
دانشگاه شهيد بهشتي كه طي اين پايان نامه به بررسي پديده ناسيوناسيم كرد
پرداخته‌اند. و در اين پژوهش سعي شده است با يك رويكرد جديد و آن هم، نقش
رهبري قاضي محمد در موضوع بررسي شود اكثر كتابهاي كه به زبان فارسي در مورد
اين موضوع در دسترس است بسيار مختصر در مورد موضوع بحث نموده‌اند ولي در
عين حال تعدادي از اين كتابها با تزئيني و بيطرفانه حوادث را نقل نموده‌اند
از جمله كتابي كه جديداً (يك سال پيش) منتشر شده است به نام هويت تاريخي و
مشكلات مردم كرد چون خود نويسنده كتاب درزمان جمهوري كردستان در مهاباد و
دانش آموز سال دوم دبيرستان بوده است اگر چه اطلاعات بسيار مختصر ولي
اطلاعات موثقي را ارائه مي‌دهد و بيشتر كتابهاي نوشته شده ديگر هم به زبان
انگليسي است كه تعدادي به فارسي ترجمه شده است.
بعضي از كتابهاي مورد
استفاده مثل چيشتي مجبور كه خاطرات سرافكندي است وي خودش عضو حزب بوده و از
نزديك جريانات را ديده و بسيار سودمند است و همچنين كتاب درك كينان كه از
سرهنگهاي ارتش بريتانيا در عراق بوده در فاصلهاي سالهاي جنگ دوم جواني و از
نزديك با كردها آشنايي داشته است، مطالعه اين كتابها كمك بزرگي براي ارائه
اين تحقيق نموده است. و از منابع اصلي اين موضوع مي‌باشند.

فهرست:
مقدمه
فصل اول : وضعيت منطقه كردستان در اواخر جنگ جهاني دوم
الف – ورود روسها به منطقه
ب – تكاپوهاي كردها
فصل دوم : كومله ژ . ك (ژيانده نه وي كردستان)
الف – شكل گيري كومله ژ . ك
ب – ورود قاضي محمد به كومله
ج – واقعه شهرباني مهاباد
د – معرفي قاضي محمد
ذ – فعاليتهاي شوروي در منطقه و ارتباط آن با كومله
فصل سوم : حزي دمكرات
الف – فرآيند شكل گيري حزب دمكرات
ب – تأسيس حزب و اهداف آن
ج – ورود بارزانيها به ايران و اعلام جمهوري
فصل چهارم : يكسال حكومت كردستان
الف – اقدامات و فعاليتهاي جمهوري كردستان در منطقه
ب – مناسبات و روابط فرقه دمكرات كردستان و آذربايجان
فصل پنجم : الف – علل و عوامل فروپاشي جمهوري كردستان
1- عوامل داخلي
2- عوامل خارجي
ب – ورود نيروهاي دولت مركزي به منطقه و تسليم شدن قاضي محمد
ج- محاكمه قاضي محمد
د – اتهامات قاضي محمد
ذ – دفاعيات قاضي محمد
نتيجه گيري
منابع و مآخذ