تحقیق بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان

مقدمه : از ویژگی ها و خصوصیات دائمی و فطری بشر نیازمند بودن موجود انسانی است، از ابتدای توّلد، نیاز به مراقبت، نیاز بهداشت، نیاز به امنیت و در کودکی و نوجوانی، تحقیق بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان|39014851|arshad100|تحقیق رایگان,مقاله رایگان,دانلود تحقیق رایگان,پایان نامه رایگان,پروژه رایگان,رابطۀ بین حمایت اجتماعی ,سلامت روان دانشجویان,حمایت اجتماعی ,سلامت روان ,تحقیق سلامت روان ,مقاله سلامت روان ,پروژه سلامت روان دانشجویان,اصول بهداشت روانی ,ملاک
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه :
از ویژگی ها و خصوصیات دائمی و فطری بشر نیازمند بودن موجود انسانی است، از ابتدای توّلد، نیاز به مراقبت، نیاز بهداشت، نیاز به امنیت و در کودکی و نوجوانی، نیاز به آموزش و نیاز به تربیت و نیاز به تغذیه نیاز به ورزش و حرکات و در جوانی نیاز به ازدواج، استقلال، شغل از جمله از مهمترین نیازهای ذکر شده تا اواخر دوره جوانی است. امّا آنچه امروزه بخصوص در نظام های سیستمی و سازمانی و متمرکز ضرورت دارد. حمایت های اجتماعی و سیاسی و ... است. که جوانان و افراد سخت به آن نیاز دارند.
اگر دانشجو درس می خواند، اگر دانشجو صاحب فکر و ایده ای است یا اگر دانشجویی درصدد انتقاد سازنده است، اگر دانشجویی از سبک و شیوه درسی اسنادی به هر؟ دلیل گریزان است اگر دانشجویی به سیستم آموزشی انتقاد دارد و اگر دانشجویی در نوع روابط سازمانی اشکال می گیرد، باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد. تا ضمن ابراز عقیده و همراه ساختن دیگران فضای مسموم را پاک و دیگران را حداقل نجات دهد و گمراهان و موارد خلاف و حتّی روشهای غلط اصلاح گردند. و روز به روز شاهد برطرف برطرف شدن ابرهای ظلم و تبعیض و ناکارآمدی و تجلّی عدالت و شایسته سالاری و صداقت باشیم.
در غیر این صورت دانشجو اگر حمایت نشود و یا حتی خدای ناکرده تهدید شود سلامت روانی و بهداشت روانی فرد از هم گسیخته و مختل می گردد.
با این مقدمه در این تحقیق قصد بررسی تأثیرات و کارکردهای حمایت های اجتماعی اعم از حمایت مالی، حمایت آموزشی، حمایت اداری، حمایت گروهی در تشکیل انجمن ها و جمعیت ها و گروه ها حمایت های سیاسی از جمله آزادی گفتمان و ابراز عقیده و نظر، آزادی روزنامه و جراید و نشرّیه و بولتن، آزادی متینگ و جلسه، آزادیهای فردی در نحوۀ استفاده از کتاب و فکر و عقیده و باور و نگرش و گرایش تا آنجا که به آرمان ها و ایدئولوژی و قانون اساسی پذیرفته شده قریب به اتفاق مردم لطمه وارد نشود.

فهرست:
فصل اول: كليات تحقيقمقدمه
بيان مسئله
ضرورت مسئله
فرضيه ها
اهداف تحقيق
اهداف جزئی
تعریف نظری
فصل دوم: ادبيات تحقيق
مباحث نظری
سلامت روانی
بخش اول: بازخوردهای مزبوط به خود شامل
اصول بهداشت روانی
ملاک های سلامت روان
سلامت روان از دیدگاه مکاتب گوناگون
عوامل موثر سلامت روان
نقش خانواده در سلامت روان
مفهوم سلامت روان در نظریه اسلام
مفهوم سلامت روان و بهنجاری از دیدگاه نظریه پردازان
پیامدهای سلامتی
حمایت اجتماعی
سنجش حمایت اجتماعی
انواع حمایت
مدل های حمایت اجتماعی
حمایت اجتماعی و سلامتی
حمایت اجتماعی و تغییرات فیزیولوژیک
تغییرات ایمنی بدن
حمایت های اجتماعی و رفتارهای بهداشتی
فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
سلامت روان
ویژگی های روانسنجی GHQ29
روش کمی سازی و نمره گذاری
ابزار اندازه گیری حمایت اجتماعی
روایی ابزار پژوهش
پایایی ابزار پؤوهش
شیوه اجرا
روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره)
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها
آمار توصیفی داده ها
توصیف استنباطی داده ها
فصل پنجم: نتيجه گيري
نتيجه گيري
ملاحضات و مشكلات تحقیق
محدودیت های پژوهش
پيشنهادات
منابع و ماخذ