ادبيات تحقيق و مباني نظري بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي

ادبیات و مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان ( برگرفته از تحقیق و پژوهش نامه ارشد مدیریت : سنجش نظر سرپرستان نسبت به اثر بخشی عملكرد كاركنان در شركت توزيع ) به همراه منابع و مواخذ تحقیق فایل اصلی : Word تعداد کل صفحات : 41 صفحه حجم فایل zip : 5ادبيات تحقيق و مباني نظري بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي|39014880|arshad100|دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی ,دانلود پایان نامه ارشد مدیریت مالی ,دانلود پروژه کارشناسی ارشد حسابداری ,دانلود مبانی نظری تجزيه و تحليل مالي,دانلود ادبیات و تاریخچه تجزيه و تحليل مالي,دانلود مبانی نظری تجزيه و تحليل مالي,منابع
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان ادبيات تحقيق و مباني نظري بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

ادبیات و مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان ( برگرفته از تحقیق و پژوهش نامه ارشد مدیریت : سنجش نظر سرپرستان نسبت به اثر بخشی عملكرد كاركنان در شركت توزيع ) به همراه منابع و مواخذ تحقیق

فایل اصلی : Word

تعداد کل صفحات : 41 صفحه

حجم فایل zip : 52k

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :

فصل دوم :‌ ادبيات موضوع

بخش اول :‌ارزيابي عملكرد

1-تعريف ارزيابي عملكرد

2- تاريخچه ارزشيابي

3- فلسفه ارزشیابی

4- ماهيت و ضرورت ارزيابي عملكرد

5- نگرش به ارزيابي عملكرد

6- مراحل فرايند سيستم ارزيابي عملكرد

7- عوامل موثر در انتخاب نوع سيستم ارزيابي عملكرد

8- خطاهاي ارزشيابي

9- روشهاي ارزيابي عملكرد

10- موانع استفاده از روشهاي ارزيابي عملكرد

11- مشخصات و ويژگيهاي يك سيستم ارزيابي عملكرد

12- ارزشيابي در اسلام

13- اصول ارزشيابي در اسلام

بخش دوم : اثر بخشي

1- مقدمه

2- تعاريف اثر بخشي

3- عوامل تعيين كننده اثر بخشي كار

4- مدلهاي اثر بخشي از ديدگاه صاحبنظران

5- عوامل موثر اثر بخشي سازمان

6- شاخصها و روشهاي سنجش اثر بخشي

7- شاخصهاي اثر بخشي سازمان

8- پيشينه مطالعاتي موضوع تحقيقفصل دوم : ادبيات موضوع

بخش اول : ارزيابي عملكرد

1- تعريف ارزيابي عملكرد

به منظور درك صحيح از هر پديده يا موضوع لازم است مفهوم آن تعريف شود تا درك صحيح و فهم مشترك نسبت به موضوع حاصل گردد .

سيستم ارزشيابي عملكرد يك سيستم مرحله اي بوده كه داراي يك رابطه تعاملي دو طرفه است مراحل اين سيستم عبارتند از :

الف - مشخص نمودن ارزشيابي كننده و ارزشيابي شونده

ب - زمانبندي ارزشيابي

ج - جمع آوري و گردآوري اطلاعات

د - تعيين روشهاي مختلف

هـ - تعيين روشهاي اندازه گيري [1]

فهرست منابع و ماخذ1 - الماسي ، حسن ، نگرش جديد و مديريت منابع انساني از ارزيابي عملكرد تا ز مديريت عملكرد ، 1374

2 - الواني و معمارزاده ، ترجمه رفتار سازماني ، 1370

3 - بقايي ، فاطمه ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، بررسي رابطه بين ارزيابي عملكرد و ر مولفه هاي فرهنگ سازماني ، دانشگاه فردوسي ، 1379

4 - پرهيزگار، كمال ، اصول و مباني علمي طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل ،1368

5 - تدبير شماره 98 ، ضرورت ارزيابي عملكرد در سازمانها ، سيد احمد بزاز جزايري ، 1378

6 - جاويد ، ناصر، ارزشيابي كار و زمان ، 1379

7 - حاج كريمي و حسن رنگرز ، مديريت منابع انساني، 1379

8 - سعادت ، اسفنديار ، مديريت منابع انساني

9 - سلطاني ، ايرج ، مديريت عملكرد زمينه ساز پرورش منابع انساني ،1371

10- طوسي ، محمد علي ، سيد امين الله علوي ، علي اكبر فرهنگي و اكبر مهدويان اصول مديريت ، 1382

11- قرآن كريم

12- قرباني، كرامتي ، جعفريان راد ارزشيابي عملكرد كاركنان ، 1381

13- قرباني ، مديريت وتعارض و اثر بخشي در سازمان ،1380

14- مرتضوي ، سعيد ، جزوه آموزشي روش تحقيق ، دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد

15- ميركمالي ، سيد محمد ، مديريت در آموزش و پرورش شماره 12 ، فلسفه ارزشيابي در مديريت

16 - نهج البلاغه

[1] عباسعلي حاج كريمي و حسن رنگرز, مديريت منابع انساني ،انتشارات چاپ و نشر بازرگاني فروردين، 79 صفحه 211