پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار

این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوپایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار|39015010|arshad100|دانلود تحقیق و پژوهش مدیریت , دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس مدیریت , دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس , دانلود تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی , کنترل موجودی , پایان نامه کارشناسی ارشد کنترل موجودی , پایان نامه فوق لیسانس کنت
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع
کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه
ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در
اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده
دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت
معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و
بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است
.

چکیده تحقیق و پژوهشهدف از ايجاد انبار ، نگهداري
مواد اوليه و قطعات و محصولات و استفاده به موقع و مناسب از آنها مي باشد . گاها
پيش مي آيد كه بسته به نوع فعاليت شركت ، بيش از هفتاد درصد از سرمايه شركت را
مواد اوليه و يا محصول شامل مي شود ، بنابراين نقش انبارها بسيار حساس مي باشند .
در حال حاضر بهترين روش در تهيه اجناس در كشورهاي توسعه يافته روش
Just InTime مي باشد كه
انبار حذف شده و اجناس مستقيما از توليد به محل مصرف انتقال مي يابند كه متاسفانه بستر لازم براي اينگونه
تهيه اجناس در كشور ما ايجاد نشده است . لذا بمنظور حصول اطمينان از موجود بودن
اجناس در زمان مصرف نياز به انبارش اجناس احساس مي گردد . در شركتهاي توزيع بيشترين سرمايه درگير در
انبارها متمركز مي باشد لذا اتخاذ مدل مناسب كنترل موجودي بمنظور كاهش هزينه نگهداري
و همچنين كاهش ضايعات و دسترسي به موقع به اجناس امري اجتناب ناپذير مي باشد . با
انتخاب و پياده نمودن مدل كنترل موجودي متناسب با انبار شركت توزيع ، مديريت شركت
مطمئن خواهد شد :الف پروژه ها بدون توقف و طبق برنامه زمانبندي اجرا خواهند شد و مشكل
كمبود جنس وجود نخواهد داشت كه البته به سطح خدمت انتخابي توسط مديريت شركت بستگي
خواهد داشت .ب سرمايه شركت بدون مصرف در انبار راكد نخواهد بود .ج ميزان رضايت مندي مشتركان بالا خواهد رفت .اين مجموعه داراي پنج فصل است :فصل اول ، كليات تحقيق بوده كه
شامل بيان موضوع ، اهميت تحقيق ، اهداف تحقيق ، سوالات پژوهش ، قلمرو مكاني تحقيق
، روش انجام تحقيق و تعريف عملياتي واژه ها مي باشد .فصل دوم ، ادبيات تحقيق بوده كه
از دو بخش 1- تئوري كنترل موجودي و 2- سيستم مديريت انبار در شركت توزيع نيروي برق
قزوين مي باشد .فصل سوم ، شامل روش تحقيق مي باشد
.فصل چهارم ، به تجزيه و تحليل
داده ها و اطلاعات مي پردازد .فصل پنجم ، شامل نتيجه گيري از
تحقيق ، پيشنهادات به مديريت شركت و پيشنهادات به محقق آينده مي باشد .

فهرست تحقیق و پژوهشفهرست مطالب

عنوان
صفحهچكيده تحقيق الففهرست مطالب بفهرست جداول تنمودارها و اشكال جمقدمه 1

فصل اول : كليات تحقيقمقدمه
4عنوان تحقيق 5بيان موضوع تحقيق 5اهميت تحقيق 5اهداف تحقيق 6سئوالات پژوهش 6قلمرو مكاني تحقيق 7روش انجام تحقيق 7تعريف عملياتي واژه ها 7فصل دوم: ادبيات تحقيق

بخش اول :
كنترل موجوديتئوري كنترل موجودي 11حالت سيستم موجودي 12هدف ازنگهداري موجودي ها 14هزينه نگهداري موجودي 14طبقه بندي ABC براي اقلام موجودي 17اصول طبقه بندي ABC 18كاربردهاي طبقه بنديABC 18كنترل سفارشات 19سيستمهاي محتلف سفارشات 19
ـــ سيستم مقدار سفارش ثابت 20
ـــ سيستم دوره سفارش ثابت 21
ـــ سيستم ظرف ذخيره 22
ـــ سيستم بازديدهاي عيني 23
ـــ سيستم موجودي پايه 23مقايسه سيستمهاي مختلف سفارش 23موجودي اطمينان 24سطح خدمت 24محاسبه موجودي اطمينان 25روشهاي پيش بيني تقاضا 28
ـــ روشهاي نظري 29فهرست مطالب

عنوان صفحه
ـــ روشهاي آماري و محاسباتي
29مقدار سفارشات اقتصادي (EOQ) 32هزينه متوسط ساليانه 34نقطه سفارش 36مقايسه و تعيين مدل مناسب براي اقلام طبقات مختلف
37بخش دوم : سيستم مديريت انبار در شركت توزيع برق قزوينتاريخچه شركت توزيع نيروي برق استان قزوين
39بررسي سيستم انبار شركت توزيع نيروي برق استان قزوين
40مواد اوليه شركت 42سيستم موجودي در كنترل موجودي انباربخش
سوم : تحقيقات انجام شدهطراحي و پياده سازي كنترل
موجودي در واحد يك شركت شتابكارطراحي جامع سيستمهاي اطلاعاتي
انبارهاي شركت توزيع برق مشهد و مديريت كالابرنامه ريزي و كنترل موجودي
مواد اوليه كارخانجات آلومتك و آلومراد
42فصل سوم : روش تحقيقمقدمه 48روش تحقيق 48قلمرو مكاني تحقيق 48روش جمع آوري داده هاي اوليه و ثانويه 49روش سنجش پايائي ابزار جمع آوري داده ها 49روش سنجش روائي ابزار جمع آوري داده ها 49روش تجزيه وتحليل داده هامدل كنترل موجودي و علت
انتخاب آن
50فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده هامقدمهبرآورد تقاضا 54آناليز ABC70قدار سفارش اقتصاديتعيين مقدار شفارش اقتصادي هر
يك از اقلام مواد اوليه
77تعيين ذخيره اطمينان 101نقطه سفارش 111هزينه سيستم سفارشي دهي پيشنهادي براي سال 81
114ارزيابي سيستم پيشنهادي براي سال 80 114هزينه ذخيره اطمينان 120هزينه كل سيستم كنترل موجودي پيشنهادي براي سال 80
120فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهاداتمقدمه 21نتيجه گيري 121پيشنهادات 123پيشنهادات به محقق آينده 124ضمائمفهرست منابع

قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش1- تئوري كنترل
موجودي :با توجه به
اينكه مدلهاي علمي و ساده كنترل موجودي در انبار شركت وجود نداشته و ارتباط
سازماني بين برنامه ريزي و تداركات و بهبود آن وجود ندارد ، موضوع تحقيق كنوني كه
ايجاد مدلهائي آن هم در خصوص مواد اوليه مورد نياز شركت مي باشد را مطرح مي كند .پيش از آنكه اين
تحقيق آغاز شود لازم است منظور از برخورد علمي با مساله روشن شود پس تئوري عمومي
كنترل موجودي را مطرح مي نمائيم .موجودي ، مقداري
از كالاها يا مواد تحت كنترل موسسه هستند كه براي مدتي به منظور فروش و يا مصرف در
يك حالت نسبتا راكد و يا غير توليدي نگهداري مي شوند ( الواني و ميرشفيعي ، 1378، 234)
.
بنابراين تعريف موجودي نشانه سكوني موقت بين دو فعاليت موسوم به جريانهاي
تدارك و تقاضا است كه معمولا جريان تدارك مقدم بوده و كالاها را به صورت موجودي
انباشته مي كند حال آنكه جريان تقاضا موخر بوده و همان موجودي را تخليه مي كند .در يك سازمان
توليدي ، موجوديها به صورت مواد اوليه و قطعات خريداري شده ،كالاهاي نيمه ساخته و
كالاي ساخته شده مي باشند . در شركت توزيع موجوديها فقط به صورت مواد اوليه شبكه
ها مي باشند و اين موجوديها نياز به سرمايه دارند كه غير عادي نخواهد بود ، اگر در
شركتي مقدار سرمايه درگير در موجوديها برابر 25% كل سرمايه گذاري هاي آن باشد .از طرفي نگهداري
موجوديها مستلزم هزينه هايي است كه به واسطه استفاده از انبار و تاسيسات ، درگيري سرمايه . بيمه و غيره ناشي مي
شوند . در پويش توليد ، نگهداري موجودي بواسطه تغييرات تقاضا ، نياز به توليد
مداوم ، توليد دسته اي و مواقعي كه فاصله دسترسي به مواد اوليه زياد مي باشد امري
ضروري است . نظارت در نگهداري سطح موجوديها در يك سطح اقتصادي به منظور كارآيي
موثر پويش توليد «كنترل موجودي» نام دارد
( حاج شير محمدي ، 1371 ، 38 ) .2- حالت سيستم
موجودي :

فهرست منابع تحقیق و پژوهش1 ـ دكتر حجي ، رسول ، برنامه ريزي و
كنترل موجوديها
( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف2 ـ حاج شير محمدي ، علي ، برنامه ريزي و
كنترل توليد و موجوديها
. جهاد دانشگاه صنعتي اصفهان . 1371 .3 ـ جانسون ، ليموت و مونت گومري
، داگلاس ،
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها .4 ـ اخوان نياكي ، سيد تقي . جزوه نظرية
احتمال و كاربرد آن
( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف . تكثير چهارم .
1377.5 ـ جداول استاندارد Astm ( آمريكا ) و BS ( انگلستان )
هاديهاي هوائي . سال 19986 ـ نبوي ، بهروز ، روش تحقيق در
علوم اجتماعي
. تهران : كتابخانة فروردين . 1372.7 ـ ايران نژاد پاريزي ، مهدي ، روشهاي تحقيق
در علوم اجتماعي
. تهران : نشر مديران .
1378.8 ـ عادل آذر . كاربرد آمار
استنباطي در علوم رفتاري و دامهاي آن
. دانش مديريت . 1371 .9 ـ مقيمي ، محمد ، سازمان و
مديريت رويكردي پژوهشي
. تهران : انتشارات ترمه . 1377 .

10 – Meredith , R , Jack & Turbn ,
Efrain , “ FUNDAMENTALSOF MANAGEMENT SCIENCE “ , Fourth Edition