پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیست

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان پایان نامه بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانوپروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیست|39015241|arshad100|پروپوزال,کارشناسی,ارشد,رشته,روانشناسی,عنوان,پایان نامه,بررسی,مسایل,مشکلات,روانی,اجتماعی,نوجوانان,سرپرستی,بهزیستی,مقایسه,نوجوانان,تحت,سرپرستی,خانواده,بیان مسئله,ضرورت تحقیق,فرضیه,مساله,متغییر,پژوهش,محدودیت,پیشنهادات,مفاهیم
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیست هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان پایان نامه بررسی مسایل و
مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان
تحت سرپرستی خانواده

عنوان تحقیق به زبان فارسی:
مقایسه نوجوانان تحت تکفل بهزیستی و نوجوانان دارای حمایت و سرپرستی نهاد خانواده به لحاظ مسایل روانی
عنوان تحقیق به زبان انگليسي:
Comparison
of adolescents under age kids have the support and supervision of the
welfare of the institution of the family in terms of mental-social
issues

((Compare dependent adolescents and adolescents being sponsored by the family in terms of mental-sosial damages))
بيان مسأله اساسي تحقيق:
ويژگيهاي
رشد جسمي و دگرگونيهاي رواني در دوران بلوغ كه با آشكار شدن رشد و شروع
تغييرات جسمي در نوجوانان آغاز مي شود، سبب آشفتگي ها و دلواپسي ها در آنان
مي شود . سن بلوغ جنسي دختران دو سال بيشتر از پسران است. در اين دوره
فعاليتهاي غدد تعادل خود را از دست مي دهند و استخوانها به آخرين بخش رشد
خود نزديك مي شوند. قد بلند مي شود و هم آهنگي لازم بين اندامها و عضلات
نمايان مي شود . قلب به اندازه كافي رشد مي كند و به سبب اشتهاي زياد، ميل
به خورد و خوراك افزون مي شود. به همين نوجوان به علت نياز به كالري بيشتر
بايد هر روز به قدر كافي از مواد كلسيم دار و پروتئيني استفاده كند. دختران
از لحاظ وزن و پسران از حيث قد رشد بيشتري مي كند.
اگر چه رشد وزن و قد
درختان و پسران بستگي به چگونگي شرايط اقليمي ، جغرافيايي كشور و محل تولد
و نشو و نماي آنان دارد. همه اين موارد نكاتي است كه نوجوان را متوجه
تغييرات ناگهاني در خودش مي كند و باعث توجه بيشتر او به خويش مي شود. اين
توجه به خود به هر حال تا مدت زماني به درازا مي كشد كه اين حالت را در
روان شناسي نارسيسيسم يا خود شيفتگي مي گويند. اين مرحله به هر حال نبايد
بيشتر از مدت معمول طول بكشد تا كه پسنديده و پذيرفتني نيست و خود نوعي عدم
تعادل رواني محسوب مي شود.

ااهمیت و ضرورت انجام تحقيق:

از
لحاظ اجتماعي ، تحول نوجوان و جوان بستگي دارد به اينكه در چه شرايطي
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رشد كرده باشد، زيرا محيطهاي اجتماعي در ساخت
فكري و شخصيتي آنها تأثيرات مختلف به جاي مي گذارند. بنابراين تفاوتهاي
فاحشي بين نوجوانان و جواناني كه در شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند با نوجوانان
و جواناني كه در شهرهاي كوچك و روستاها زندگي مي كنند وجود دارد، يعني
واكنشهاي آنها به ميزان قابل توجهي تحت تأثير همان محيطي است كه در آن
پرورش يافته اند. محيطهاي آزاد و باز نوعي رفتار را شكل مي‌دهد و محيطهاي
استبدادي و خفقان آور نوعي ديگر از رفتار را پرورش مي‌دهد.
فرضيه‏هاي تحقیق:

- فرضيه1
مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده
- فرضيه2
خودپنداري نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده
- فرضيه 3
عزت نفس نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده
- فرضيه4
پرخاشگري نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده.
- اثبات فرضيه ها
1-اين
فرضيه با توجه به مطالعات و داده ها از طريق مقياس خودپنداري راجرز به عمل
آمده است. بين ميانگين نمرات مشكلات رواني نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي
با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده تفاوت معني داري وجود ندارد. پس بنابراين
فرضيه HO تأييد و فرضيه HA مردود است.
متغيرهاي پژوهش
مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان – خودپنداري نوجوانان –عزت نفس نوجوانان
1. بررسي عمل مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان
2. بررسي ميزان خودپنداري بين نوجوانان
3. بررسي ميزان عزت نفس بين نوجوانان
4. بررسي ميزان پرخاشگري بين نوجوان

«متغير
مستقل» در اين پروژه محل زندگي افراد است كه نوجوانان بهزيستي در مركز
شبانه روزي هستند و عدم حضور والدين بر زندگي و سرنوشت آينده آنها اثر مي
گذارد و نوجوانان عادي در كانون خانواده و با حضور والدين به ادامه راه خود
مي پردازند.
توجه داشته باشید که جهت نمایش نمایه ای از فایل اصلی از برخی قسمتها تنها خلاصه ای آورده شده است