طراحی خانه شعر کاشان با الهام از الگوی معماری سنتی ایران

margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> mso-hansi-font-family:Arial" lطراحی خانه شعر کاشان با الهام از الگوی معماری سنتی ایران|39015887|arshad100|واژگان کلیدی : هنر , شعر , ادبیات , معماری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان طراحی خانه شعر کاشان با الهام از الگوی معماری سنتی ایران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .از آنجا که ادبیات و معماری ( به دلیل اینکه شعر
پرجم دار ادبیات فارسی است و همواره آن را غنا بخشیده ، در این نوشتار واژگان
ادبیات وشعر هم ارز و هم معنا به کار رفته است ) ابزاری برای بیان هنر هستند، می
توان همانندی هایی میان آنها یافت. در ادبیات و شعر واژه ها جمله ها و ابیات ابزار
بیان هستند، و در معماری ، اجزای ساختاری ، شکل ، عملکرد ، هندسه و ... با ما سخن
می گوید. در تناظر یک به یک میان ادبیات و معماری ، بعضی عوامل چون تخیل ، شکل و
ریتم در هر دو مشترک اند ؛ اما نوع به کار
گیری آنها متفاوت است. وزن ، قافیه ، قالب ، تناسب آواها و آهنگ معنایی در شعر به
ترتیب همپای ریتم ، تمایز ، شکل ، فراز و فرود خط آسمان و محتوای معنایی در معماری هستند ؛ ولی ترجمه یک به یک مصادیق
شعر و اجزای معماری گونه ای از الهام نابخردانه است ؛ زیرا معماری و شعر هر دو ظرف
هایی هستند برای پذیرش حقیقت هنر و آنچه از ادبیات می توان وام گرفت تا دستمایه
گونه ای از معماری ارزشمند شود ، حقیقتی است که در جان ادبیات شعر فارسی نهفته
است.