تحقیق جايگاه دموكراسي در ايران

دانلود تحقیق با موضوع جايگاه دموكراسي در ايران، در قالب Word و در 127 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب: پيشگفتار دموكراسي چيست؟ الگوهاي دموكراسي ابعاد نو و كهنه ي دموكراسي انواع دموكراسي از ديدگاه سي. بي. مك فرسون دموكراسي غيرليبرالي: نوع كمونيستي دموكرتحقیق جايگاه دموكراسي در ايران|39018930|arshad100|تحقیق دموكراسي ,تحقیق در مورد دموكراسي ,دانلود تحقیق دموكراسي ,پروژه دموكراسي ,مقاله دموكراسي ,پایان نامه پیرامون دموكراسي ,تحقیق روانشناسی دموكراسي ,تحقیق روانشناسی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق جايگاه دموكراسي در ايران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود تحقیق با موضوع جايگاه دموكراسي در ايران،
در قالب Word و در 127 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب:
پيشگفتار
دموكراسي چيست؟
الگوهاي دموكراسي
ابعاد نو و كهنه ي دموكراسي
انواع دموكراسي از ديدگاه سي. بي. مك فرسون
دموكراسي غيرليبرالي: نوع كمونيستي
دموكراسي غيرليبرالي: نوع توسعه نيافته
موج جديد نظريه هاي گذار به دموكراسي
زمينه هاي سياسي و اجتماعي فروپاشي رژيم هاي غيردموكراتيك و گذرا آن ها به دموكراسي
تعارض دموكراسي و توسعه با توجه به ايران
جنبش دموكراسي مردمي و تكاليف مبرم آن در ايران
موانع گذار به دموكراسي در ايران
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

بخشی از متن تحقیق :

دموكراسي چيست؟
براي دموكراسي در طي اين نيم قرن گذشته معاني متعددي بيان شده است از جمله: حكومت مردم، حكومت نمايندگان مردم، حكومت حزب مردم، حكومت اكثريت، ديكتاتوري پرولتاريا، حداكثر مشاركت سياسي، رقابت نخبگان بر سر كسب آراي مردم، نظام چند جزبي، كثرت گرايي سياسي و اجتماعي، حقوق برابر شهروندي، آزادي هاي مدني و سياسي، جامعه ي آزاد، جامعه ي مدني، اقتصاد بازار آزاد، هر چه در بريتانيا يا آمريكا انجام مي دهند پايان تاريخ يا هر چيز زيباي ديگر.
در عين حال كه بسياري از اين تعاريف مشتركند و با يكديگر همپوشي دارند بسياري از آن نيز با يكديگر ناسازگارند. رايج ترين اين تقابل ها عبارتند از: دموكراسي به منزله‌ي مفهومي توصيفي يا مفهومي تجويزي ؛ دموكراسي همچون رويه اي نهادي يا ايده آلي هنجاري؛ دموكراسي مستقيم در مقابل دموكراسي نمايندگي؛ دموكراسي نخبه گرا در مقابل دموكراسي مشاركتي؛ دموكراسي ليبرال در مقابل دموكراسي غيرليبرال (پوپوليستي، ماركسيستي، راديكال)؛ دموكراسي مشورتي در برابر دموكراسي توده اي؛ دموكراسي سياسي در مقابل دموكراسي اجتماعي ؛ دموكراسي به عنوان حقوق فردي يا خيرجمعي؛ دموكراسي به منزله ي تحقق برابري يا توافق در مورد تفاوت. تمامي اين تعاريف بيانگر مجادله انگيز و بحث انگيز بودن دموكراسي است كه هيچ تعريف مشخصي كه اساساً در آن توافقي وجود داشته باشد، در درست نيست....