مقاله درمورد تعریف انبار

*مقاله درمورد تشریح مراحل اصولی طراحی کارخانه و ارزیابی مالی پروژه* تعریف انبار : امروزه انبار د یگر حالت یك محفظه را ندارد بلكه عملیات آن زمانی كافی ورضایت بخشمقاله درمورد تعریف انبار|40063045|arshad100|تشریح مراحل اصولی طراحی کارخانه و ارزیابی مالی پروژه,تعریف انبار,کالای بازرگانی,صنعتی,مواد اولیه,سیستم,انواع انبار,انبار پوشیده,وظایف انبار دار,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقاله درمورد تعریف انبار هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

*مقاله درمورد تشریح مراحل اصولی طراحی کارخانه و ارزیابی مالی پروژه*


تعریف انبار :

امروزه انبار د یگر حالت یك محفظه را ندارد بلكه عملیات آن زمانی كافی ورضایت بخش است كه از دوجهت اطلاعاتی وفیزیكی مورد توجه قرارگیرد به طور كلی انبا رمحل وفضایی است كه یك یا چند نوع كالای بازرگانی ،‌صنعتی یا مواداولیه یا فرآورده های مختلف كه اساس یك سیستم صحیح طبقه بندی وتنظیم می گردد.

انواع انبارها :

انبارها از نظر فرم ساختمانی به سه صورت زیر می باشند:

1) انبارهای پوشیده :

این مكان از تمام اطراف بسته است ودارای سقف ووسایل ایمنی كامل می باشد .

2) انبارهای سرپوشیده یا هانگارد :

این انبار دارای سقف بوده ولی چهار طرف آن باز است وفاقد حفاظ جانبی است . این نوع انبارها كالاها را فقط از باران وآفتاب حفظ می كند .

3) انبار با ز یامحوطه :‌این انبار به صورت محوطه بوده وجهت نگهداری ماشین آلات ولوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

وظایف انباردار :‌

1) تحویل اجناس خریداری شده ومورد نیاز سازمان ، رسیدگی وبررسی طبق اسناد ومدارك اولیه.

2) صدور برگ درخواست خرید كالا به واحد تداركات داخلی یا سفارشات خارجی درصورت عدم وجود موجودی .

3) مراقبت ونگهداری كالاها از سرقت ، صدمه ،‌ضایعه ،‌حادثه ناشی از طبقه بندی یا قفسه بندی یا چیدن اقلام درانبار

4) پیش بینی ،‌ برنامه ریزی وكنترل مواد انبار وانجام انبارگردانی متناسب با نوع شركت وكالاهای آن وسیاست مؤسسه .

5) تهیه گزارشات لازم درخصوص ضایعات، موجودیها ونظریات اصلاحی وسایر گزارشات مورد نیاز مدیریت .

6) صدور قبض انبار پس از دریافت كالا وحواله انبار هنگام تحویل دادن كالا به متقاضی وفرمهای مرجوعی در صورت برگشت كالا وسایر فرمهای مربوط به انبار وثبت صادره ووارده در دفاتر وكارتهای مربوطه.

7) بایگانی اسناد ومدارك مربوط به انبار وتعبیه یك كارت برای هریك از اقلام انبار.

كدگذاری كالاها:‌تعریف وفواید كدگذاری :‌

به ایجادرویه وسیستمی كه بوسیله آن اطلاعات ونشانه های مورد نیاز از شخصی به شخص دیگر یا ازنقطه ای به نقطه دیگر به صورت خلاصه منتقل گردد كدگذاری گویند . كه به معنی رمز یا نشان خاص است وجهت سهولت دركار وتقلیل حجم گفته ها ونوشته ها به كار می رود دركدگذاری ممكن است از عوامل متعددی چون رنگها،‌ نورها ،‌اشكال ، اعداد ،‌الفبا و… یا تركیبی از آنها بهره گرفت اما مهمترین فواید سیستم كدگذاری عبارتند از :

1) جلوگیری از نوشتن جملات طویل وتوصیفی وشناسایی كردن ساده ودقیق تر كالاها .

2) استاندارد كردن كالاهاوكمك به جمع آوری صحیح آمار و اطلاعات آماری ومحاسباتی .

3) ثبت عملیات واردات وصادرات كالاها ونگهداری حساب دقیق موجودی انبار توسط ماشینهای الكترونیكی پیشرفته .

4) صدور سفارش خرید بطور ساده ومطمئن ودقیق وپیگیری ساده تر امور وسهولت برنامه ریزی وكنترل.

انواع روشهای كدگذاری :‌

1) روش ساده با روش اعداد تركیبی .

2) روش اعداد گروهی

3) روش اعشاری یا روش دیوئی

4) روش حروفی یا الفبایی

5) روش نیمونیك یا روش استفاده از حرف اول نام كالاها

6) روش مخفی

7) روش كدینگ ویژه

8) روش كدینگ استاندارد .