پاورپوینت تاثیر انعکاس سرمایه فکری در ترازنامه و تبیین آن در تصمیم گیری تصمیمات تجاری ذی نفعان

مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت دارایی فكری در ارزش واقعی شركتها و كاركرد مالی آنهاست. مسئلهای که اهمیت و جایگاه تعیینكنندهای در موفقیت یا شكست شركتها دارد. از سوی دیگر به دلیل اقبال و توجه رو به افزایش شركتهای مطرح نسبت به مفهوم دارایی فكری، پاورپوینت تاثیر انعکاس سرمایه فکری در ترازنامه و تبیین آن در تصمیم گیری تصمیمات تجاری ذی نفعان|40064695|arshad100|پاورپوینت حسابداری,انعکاس سرمایه فکری,انکاس سرمایه در ترازنامه,تصمیمات تجاری,تصمیم گیری زی نفعان,پاورپوینت تاثیر انعکاس سرمایه فکری در ترازنامه و تبیین آن در تصمیم گیری تصمیمات تجاری ذی نفعان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت تاثیر انعکاس سرمایه فکری در ترازنامه و تبیین آن در تصمیم گیری تصمیمات تجاری ذی نفعان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت دارایی فكری در ارزش واقعی شركتها و كاركرد مالی آنهاست. مسئله‌ای که اهمیت و جایگاه تعیین‌كننده‌ای در موفقیت یا شكست شركتها دارد. از سوی دیگر به دلیل اقبال و توجه رو به افزایش شركتهای مطرح نسبت به مفهوم دارایی فكری، این پژوهش تلاشی برای ارج نهادن بر این مفهوم در كشور و نیز بررسی و مقایسه در صنعت مواد غذایی نیز به شمار می‌آید.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در صنعت غذایی بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بنابراین در تحقیق حاضر کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در صنعت غذایی بورس و اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی از سال 1383 تا 1392، جامعه آماری تحقیق می باشند. برای آزمون مدل های تحقیق از روش پانل دیتا و مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.

در نهایت تعداد 48 شرکت باقی ماند که دارای ویژگی های مورد بررسی در این پژوهش بود که در تحلیل های آماری از این شرکت ها استفاده شد.