تحقیق پخش حرارت و تنش در پلهای بتنی

پخش حرارت و تنش های حاصله در یك پل بتنی با چند مسئله مرتبط هستند كه شرایط محیطی و جزئیات تكیه گاهی از مهمترین آنها می باشند. تعدادی راه حل كه براساس حركت خطی گرتحقیق پخش حرارت و تنش در پلهای بتنی|40087560|arshad100|تحقیق پخش حرارت و تنش در پلهای بتنی, پخش حرارت و تنش در پلهای بتنی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق پخش حرارت و تنش در پلهای بتنی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پخش حرارت و تنش های حاصله در یك پل بتنی با چند مسئله مرتبط هستند كه شرایط محیطی و جزئیات تكیه گاهی از مهمترین آنها می باشند. تعدادی راه حل كه براساس حركت خطی گرما و مقایسه محاسبات و نتایج مربوطه با روش اختلاف نهائی به عمل آمده مورد تائید می باشند. به علت عدم مشابهت آب وهوا ودرنتیجه قوانین مربوط به كلیسای عیسوی زلاندنو ملبورن استرا لیا و دهلی نو هندوستان پخش گرما مطالعه شده طرح پخش حرارت بر اساس قوا نین ملبورن پیشنهاد شده است . مطالعه ضخامت رویه سیاه و تهویه سوراخهای هوا در تیر های جعبه ای به عمل آمده است . نتایج به دست آمده از مطالعات با موارد موجود ومتون منتشره اختلافاتی دارند . پخش حرارت پیشنهادی طبق قوانین بر اساس آب وهوای اطراف وبراساس این ماده قابل استفاده می باشد .

نقاط مهم : تیر ها(تكیه گاهها):تیرهای جعبه ای :پلها(قابها): سطوح(دالهای)بتنی : تیرهای پیوسته : تئوری روش اختلاف نهائی : روش نوارنهائی : ا نتقال حرارت : تشعشع خورشیدی : حرارت :تنش های گرمائی.

تنشهای حرارتی در بدنه یك پل كه به علت تابش آفتاب به وجود می آیند محققین زیادی رابه خود جذب كرده قبول كرده اند مواردی ازاثرات در طبیعت تنش ها اثر می نماید.

تنش های حرارتی موارد فوق در كلیات بهره برداری ها اثر دارند و خلاف معمول وعلیرغم درك ها و برداشت ها ممكن است به فروریختن ناگهانی تنه پل منتهی گردند. محاسبات تئوریك تنش های حرارتی وحركات داخل تنه پل مخصوصا در دهانه های بلند مقطع جعبه ای با آزمایشات محلی اهمیت تنش های حرارتی و حركات در تنه را معلوم می نمایند . معذالك قوانین موجود طرح گسترش حرارتی محدودیت داشته و موارد مهم مثل تغییرات حرارتی محیط از موضعی به موضع دیگر را مدنظر قرار نمی دهند مضافا اینكه روش اختلاف نهائی معمولا برای امكان تحلیل حركت حرارتی مستلزم داشتن مقادیر اولیه بوده ومحتاج به اصول تكرار مواقع ونتایج تجربی مربوطه می باشد. اغلب محققان حرارت محیط صبحگاهی را بعنوان مقادیر پس از یكی دو دفعه كنترل مبنا قرار داده ومسئله را تمام شده تلقی ومحاسبات خود را انجام می دهند : این كار ممكن است برای دالهای نازك صحیح باشد ولی برای ضخامت های متوسط و نوارهای طولانی معادلات دیفرانسیل جریان حرارت شرایط اطراف حاكم ولازم الاجراء خواهند بود