مقاله سیستم‌های حسابداری مالی

مقاله سیستمهای حسابداری مالی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش 1) چشم انداز (چشم اندازی از چگونگی دانشگاههای ملی و اینكه دانشگاههایی هستند كه افراد از طریق آنها زمینه را برای حسابداری مالی كسب میكنند و نقطه شروع كار آنها برای حسابداری از آنجاست). چشم انداز مقاله سیستم‌های حسابداری مالی|40089911|arshad100|تحقیق سیستم‌های حسابداری مالی,پژوهش سیستم‌های حسابداری مالی,مقاله سیستم‌های حسابداری مالی,دانلود تحقیق سیستم‌های حسابداری مالی,سیستم‌های حسابداری مالی,سیستم‌,حسابداری مالی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقاله سیستم‌های حسابداری مالی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقاله سیستم‌های حسابداری مالی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش


1) چشم انداز

(چشم اندازی از چگونگی دانشگاههای ملی و اینكه دانشگاههایی هستند كه افراد از طریق آنها زمینه را برای حسابداری مالی كسب می‌كنند و نقطه شروع كار آنها برای حسابداری از آنجاست).

چشم انداز 1:

تخصیص منابع بر اساس نتایج ارزیابی شخص ثالث از آموزش و تحقیق.

· در تخصیص منابعی از قیبل كمكها و اعانه های عملیاتی نتایج ارزیابی های شخص ثالث از آموزش و تحقیق در هر دانشگاه بدرستی انعكاس می‌یابد، البته در این راستا، نگاهی هم به پیشرفت توسعه فردی هر دانشگاه و ایجاد یك محیط رقابتی می‌شود.

چشم انداز 2:

ایجاد انعطاف در سیستمهای مالی جهت ایجاد خط‌مش ها و ابتكارات دانشگاهی.

به عبارت دیگر:

· پیاده سازی هدایای عملی با صلاحدید دانشگاهها بدون مشخص ساختن موارد استعمال (همچنین در اختیار قراردادن وجوهی كه بایستی به سالهای بعد منتقل شوند.)

· با توجه به پرداختهای معینی كه توسط دانشجویان صورت پذیرفته با ملاحظه خط‌مشی و ابتكارات هر دانشگاه در درون یك گستره مشخص شده توسط دولت، مقادیر عینی را تعیین كنید.

· سرمایه‌های مازاد حاصل از تلاشهای دانشگاهها بایستی به اهداف از قبیل تعیین شده‌ای اختصاص یابند كه در طرح میان مدت، پیشاپیش، تصویب شده اند.

· با توجه به امكانات علاوه بر پیشرفت حاصل شده با استفاده از امكانات هزینه هایی توسط دولت ارائه می‌شود، همچنین ممكن است بواسطه وامهای بلند مدت یا درآمد حاصل از مصرف وام یا سایر درآمدهای حاصله بواسطه تلاشهای خود دانشگاه نیز پیشرفتهایی صورت پذیرد.

· كمكهای با عوض و سایر درآمدهای تهیه شده توسط دانشگاه بایستی بصورت قاعده‌مند، جدای از هدایای عملی پردازش شوند و با توجه به تلاشهای دانشگاه انگیزه‌هایی هم باید ایجاد شود.

· كمكهای بلاعوض توسط مسئولین محلی ممكن است تحت شرایط خاص پذیرفته شوند.

چشم انداز 3:

انجام ذیحسابی بر حسب قابلیت اعتماد مالی و تأمینی اجتماعی.

· معیارها و شیوه ها برای محاسبه و توزیع هدایای عملی بایستی برای عموم علنی گردند.

· انتشار گسترده و آشكارسازی جزئیات مالی هر دانشگاه در تمام سالها.

· بازبینی استانداردهای حسابداری براساس ویژگیهای دانشگاه و غیره.

2. خط مشی طراحی سیستم

(1) بودجه‌ها و طرحهای میان مدت

· در ایجاد سرمایه های سالانه برای هر دانشگاه دولت به عنوان یك قانون اجرای عملیاتهای اجرا شده در میان مدت به عنوان یك پیش‌شرط مد نظر قرار می‌دهد لیكن این نیز قابل درك است كه در پاسخ به مسائل پیش‌بینی نشده نیازهایی ممكن اسن بروز كند لذا در حالیكه تغییراتی در طرحهای میان مدت برحسب ضرورت پیش‌ می‌آید برآوردها بایستی بطور دینامیك انطباق داده شوند و وضعیتهای اجتماعی و مالی نیز سالانه به حساب آورده شوند.

· اساساً شیوه برآوردهای بودجه‌ای بایستی سازگار با نوع قانون باشد كه تصریح می‌كند در زمان اجرای طرح در میان مدت قوانین بایستی میزان بودجه را تمام شده ارائه كنند و نیز آن چیزی كه كاربرد عینی در پروسه بودجه ریزی سالانه را به پیش‌ می‌برد نیز بایستی با قانون سازگاری داشته باشد، لیكن این نیز قابل درك است كه هزینه‌های احتمالی متناسب با محاسبه از طریق قوانین از پیش تنظیم شده، نیستند لذا شیوه‌ها باید به نحوی سازگاری داشته باشند تا بتوانند یك چنین مواردی را به درست اصلاح كنند.


(2) هدایای عملی (شیوه‌های محاسبه هدایای عملی)

· هدایای عملی ارائه شده به دانشگاهها، مجموع (1) و (2) فوق هستند تا شفافیت در تخصیص بودجه را تضمین نموده و استقلال دانشگاهها را به پیش‌ ببرند و به درستی به اجرای پروژه‌های خاص پاسخگو باشند.

(1) اختلاف بین درآمد استاندارد و هزینه محاسبه شده با استفاده از شیوه مشابه محاسبه برای تمام دانشگاهها بر اساس تعداد دانشجویان و سایر شاخصهای عینی است (هدایای عملی استاندارد).

(2) مقادیر مورد نیاز برای پیاده‌سازی پروژه‌ها و اداره آموزش ویژه و امكانات تحقیق كه با شاخصهای عینی محاسبة آنها مشكل است (هدایای عملی ویژه)

برای پیشبرد توسعه فردی در دانشگاهها و فراهم آوردن یك محیط رقابتی هدایای عملی بایستی به درستی نتایج ارزیابی های شخصی ثابت از دانشگاهها را بعد از كامل شدن طرحهای میان مدت منعكس نمایند همچنین شیوه‌های عینی و فرایند‌های آنان بایستی بازبینی گردد.

احتمال شیوه‌های قابل انعطاف در محاسبه هدایای عملی بر اساس فلسفه، اهداف، ویژگیها و شرایط هر دانشگاه بایستی مد نظر قرار گیرد. با توجه به آیتمهای ارزیابی شخص ثالث كه در محاسبه هدایای عمل مورد استفاده قرار گرفت، آنها بایستی به دقت مورد بازبینی قرار گیرند تا صحت آنها تضمین گردد و ملاحظه مقتضی بایستی اعمال گردد تا تضمین شود كه آنها استقلال دانشگاه را محدود نمی‌كنند.

معیارها و شیوه‌ها برای محاسبه هدایای علمی بایستی پیشاپیش در معرض عموم و دانشگاهیان واقع شود.

ادارة درآمدهای دانشگاه

درآمدهای دانشگاه را می‎توان ابتدا به درآمدهایی تقسیم كرد كه پیدایش آنها از عملكردهای عادی شغلها، قطعی و اجتناب ناپذیر است (شهریه دانشجویان ، درآمدهای ناشی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه و غیره) و نیز سایر درآمدها (مثل وامها ویا كمكهای بلاعوض). درآمدهای ناشی از عملكرد دانشگاه را بایستی به حساب هدایای عملی گذاشت، در حالیكه سایر درآمدها را باید جدای از هدایای عملی، به حساب آورد و نبایستی در محاسبه هدایای عملی انعكاس یابند.

برای ایجاد انگیزه در دانشگاهها جهت مضاعف ساختن درآ دهای خود در مورد درآمدهای ناشی از عملكرد عادی اگر درآمدها مثلاً از یك بیمارستان وابسته دریافت شوند و به درآمدهای استاندارد اضافه گردند یا یكسری مازاد دیگر بواسطه تلاش دانشگاه ایجاد شود آن را بایستی به حساب اهداف از پیش تصویب شده ای گذاشت كه پیشاپیش در طرح میان مدت بوده است.

اداره كردن شهریه های دریافتی از دانشجویان

عطف به شهریه های دریافتی از دانشجویان لازم است تا كیفیت فرصتهای یاد‌گیری، رشد نخبگان و استقلال پیشرفته دانشگاهها، به حساب آورده شود. بنابراین در حالیكه بخاطر آوردن شیوه ای كه براساس آن این شهریه ها در هدایای عملی منعكس شوند و بعد از تصریح كردن یك میزان استاندارد برای تمام دانشگاهها، گستره پرداختهای معین بایستی توسط دولت، تعیین شود و هر دانشگاه بایستی میزان قطعی خود را در داخل آن گستره تنظیم نماید.

واقع خواهد شد.

كمپانیهای خارجی،‌ با تغییر گرایش به سمت IFRS ، یك زبان گزارش مالی بین المللی را پذیرفته اند كه باید تا حد زیادی دردسرهای مربوط به زبان و گزارش محلی گذشته را كاهش دهد. از این گذشته، تقارب به سمت یك GAAP مشترك، بایستی ارتباط داخلی را تسهیل نموده و گزارش كردن برای كمپانیهای چند ملیتی را آسان نمود و در نهایت منجر به تصمیم گیری قویتر در سطح بین الملل گردد. IFRS ، همچنین از طریق سازگاری بیشتر با محاسبة مقدار معاملة شامل جنبه های افزایش/ ساده سازی معامله پیشنهادی، بر تحصیل ها و تحریم ها نیز تأثیر خواهد گذاشت.

تغییر به IFRS - پریشانی و فرصت

در حالیكه هدف نمایی یك استاندارد جهانی، پسندیده و مطلوب است، پروسة پذیرش IFRS ، بدون شك یك چالش را ایجاد خواهد نمود كه قابل مقایسه با بحران Y2K و Sarbanes- Oxley در دهة گذشته است. این استاندارد فراریت بیشتری را متوجه درآمدهای گزارش شده خواهد نمود و در ارتباط با خط مشی های جدید حسابداری، موانع قابل توجهی را متوجه مشاركت خواهد ساخت و باعث خواهد شد تا فرایندهای گزارش و ویرایشهای انجام شده بر روی سیستمهای اطلاعات مالی و مدیریت، بازبینی شوند. بهرحال، این موارد تغییر، ممكن است فرصتهایی را برای بازسازی، كاهش هزینه ها و بالا بردن انسجام، بدنبال داشته باشند. از این گذشته، مدیریت صحیح پروسة تبدیل، جهت تضمین محدود شدن گسست در تجارت و نیز ساپورت دائمی و اطمینان بخشی به سرمایه گذاران، رهبران، تحلیلگران و سایر سهامداران، تعیین كننده خواهد بود.

تبدیل به IFRS، كاری به مراتب بیشتر و بالاتر از یك فعالیت اجرایی است. برای بسیاری از افراد و شركتها، IFRS، با ایجاد تغییرات عمده در اصول حسابداری گذشته،‌شكل می‎گیرد. انتظار می رود كه بالاترین اختلافات در حسابرسی اسناد مالی، دارائی های غیرعینی، مالیاتهای معوق، تركیبات تجاری و سود كاركنان حادث شود. IFRS همچنین دارای یكسری قواعد پیچیده جهت تشخیص این موضوع است كه چه چیز بدهی و دارائی خالص را تشكیل می‎دهد.

(توجه: GAAP IFRS ، حسابداری را در حوزه های تركیبات تجاری، گزینه سهم و فعالیتهای ناقص تا میزان زیادی، همگرا نموده است. IFRS امروزه بر روی تقارب مالیاتهای معوق و مستمریه ای بازنشستگی (پانسیون ها) كار می‌كند.)

ملاحظات معامله تحت IFRS - قبل از تحصیل و پس از تحصیل

حركت به سمت اعمال IFRS، مثل این است كه بایستی زندگی یك فراگیرنده را خلاصه كنیم، چون جهان به سمت یك مجموعه واحدی از اصول در حركت است. به هر حال، با یك سیستم «اصول- محور»، سطح فزاینده ای از قضاوت مدیریتی پیش می‎آید كه بایستی مدنظر دقیق قرار گیرد. در حالیكه محاسبة قواعد، ممكن نیست هیچگونه تغییراتی را در تجارت اصولی هدف انعكاس دهد، ایجاد استانداردهای جدید و قابلیت قیاس پیشینه ای، آنالیز بیشتری را لازم خواهد داشت.

یك هدف استانداردهای IFRS، بالا بردن شفافیت است كه بایستی برای یك میدان فروش ساده باشد تا تشخیص دهد آیا كسب فلان چیز، ضرر است یا منفعت. به هر حال، در حین مدت موقت گذار، تبدیل به IFRS، چالشهایی را برای كمپانیهایی بوجود می‎آورد كه در حال اندیشیدن بر روی عایدات هستند.

حركت به سمت IFRS بر مدلهای رشد/ خلاصه سازی قبلی كه برای ارزیابی معاملات شركتی، استفاده می شد تأثیر می گذارد (شبیه به آن چیزی كه FASB 141/142 در ایالات متحده انجام داد). تغییرات در حسابداری خرید و نیز بازشناخت درآمد و عوایدی و تخصیص سرمایه، ممكن است دارای یك اثر ذاتی بر مدلهای معامله باشد و به هنگام بحث بر سر قراردادهای بانكی، نیازمند به توجه بیشتری است.

نگرانیهای ویژة فراگیرنده ها شامل این موارد است:

- تركیبات تجاری، به عنوان یك درآمد، محاسبه شود- در مقابل محاسبة «ادغام قبلی» سرقفلی دیگر واگذار نگردد اما در عوض هر سال در معرض تست اختلال واقع گردد. سرقفلی ممكن است یك آیتم دائمی ترازنامه شود. در طی سالهای اولیه، ممكن است معاملاتی با بیش از قیمت واقعی، انجام پذیرد.

- ماركهای اكتسابی، تكنولوژی، روابط مشتری و سایر دارائی های ناملموس و غیرعینی، از سرقفلی جدا شوند و در قیمت عادله خویش، گزارش گردند و در طول زندگی مفید خویش، واگذار شوند (دیاگرام 1). در سال 2003، یك مطالعه براساس تجربه ایالات متحده در پذیرش FAS141/142 نشان داد كه به طور متوسط، 22 درصد قیمت خرید، به دارائی های جداگانة غیرعینی، ولی قابل شناسایی، تعلق گرفته است.

- سرقفلی منفی كه تشخیص داده شد،‌ بلافاصله به عنوان درآمد تلقی گردد.

- فعالیتهای خزانه ممكن است از قوانین سفت و سخت حسابداری IFRS، تأثیر بپذیرند.

- فهم اینكه كدام گزینه های ایجاد گردیده «به عنوان گزینه های سیاست حسابداری در استانداردهای معین IFRB» هستند، همچنان وجود دارد.

- تضمین اینكه اختلافات كلیدی IFRS، به هنگامی كه از اطلاعات مالی «قبل از GAAP» به عنوان اساس پیش بینی های مدیریت یا مقایسه با این پیش بینی ها استفاده می‎شود، درست فهمیده و درك شوند.

موارد بالقوه در ارتباط با توافقات خرید عبارتند از:

? ناهماهنگیها و ناسازگاریها در گزارش مالی پیشینه، برقراری ارتباط مدلهای افزایش/ ساده سازی با دوره های پیشین گزارش را با مشكل مواجه می سازد.

? وجود مشكلات با وام دهندگان بین المللی، قراردادهای بدهی را سازگار با GAAP ایالات متحده یا IFRS اصلاح می‌كند.

? وجود مشكلات در برآورد تنظیمات سرمایة كاری، بطور برجسته ای در طول دوره های انتقال و گذار موقت است.

گذار اولیه IRE را موجب می‎شود:

با اولین موجی كه در اروپای تحت IFRS، پیش آمد، سازمانهای معینی اعلام كردند كه هزینه و پیچیدگیهای همراه با اجرا، سودهایی كه از قبل انتظار می رفت را ارائه ننموده است. مخالفین می گفتند كه شكلهای درآمدی گزارش شده تحت IFRS، شباهت بسیار كمی با گردش وجوه دارد. یعنی چیزی كه مبنای كلیدی اندازه گیری سرمایه گذاران و كارشناسان است. آقای اریك آنستی (Eric Anstee) مدیر اجرایی ICAEW می‌گوید:

«IFRS ، قانون نه چندان خوب Sarbanes- Oxley آمریكا در بازارهای سهام كم مشتری را گرفتار نموده است. برخی از كمپانیهای بزرگتر می گویند كه شاهد منافع خالصی از Sarbanes- Oxley هستند، ولی منافعی را در IFRS، شاهد نمی باشند كه بعید می دانند كه بدرد بخورد».