تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی)

در 24 صفحه ورد قابل ویرایش شین و شین بندی ( bus bar) : بطور ساده جمع وپخش انرژی را شین گویند …بطور كلی بس بار یا شین به محلی در پست های فشار قوی گفته می تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی)|40090437|arshad100|تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی),پژوهش بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی),مقاله بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی),دانلود تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی),بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی),جمع و پخش انرژی ,شین , شین بندی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

در 24 صفحه ورد قابل ویرایش


شین و شین بندی ( bus bar) :

بطور ساده جمع وپخش انرژی را شین گویند …بطور كلی بس بار یا شین به محلی در پست های فشار قوی گفته می شود كه جهت توزیع بار بین ورودیهای پست(تغذیه كننده ها)و خروجیها(مصرف كنندگان )ارتباط برقرار می كند بنابراین با توجه به اهمیت پست و میزان حساسیت خاموشی برای مصرف كننده ودر نظر گرفتن مسا ئل اقتصادی وامكان مانور سیستم ، اصولاً شین را طوری انتخاب می كنند كه با توجه به شرایط فوق حداقل هزینه و حداكثر استفاده را داشته باشد .

مشخصات شین فشار ضعیف :

شین ها معمولاً از مس و یا از آلومینیوم ساخته می شوند و در زمان خاص می توان از آلیاژ آلومینیوم كه دارای خواص الكتریكی و مكانیكی خوبی هستند نیز استفاده كرد . در پست های فشار ضعیف فاصله شین ها بستگی به جریان اتصال كوتاه شبكه و مقطع شین بستگی به جریان نامی دارد . برای تعیین و انتخاب شین های مسی و یا آلومینیومی بر حسب شدت جریان و بار دهی شین ها و درجه حرارت مجاز استفاده می شود . باردهی شین های رنگ نشده كمتر از شین های رنگ شده است زیرا تشعشات حرارتی شین های رنگ شده بیشتر از شینهای رنگ نشده می باشند هر چه ارتفاع تاسیسات از سطح دریا بیشتر باشد به علت كم شدن غلظت هوا تشعشات حرارتی كمتر می باشد و در نتیجه باردهی شین ها مانند بقیه وسایل برقی مانند ترانسفورماتور كم می شود . در موقع ارتباط شین ها با یكدیگر و گرفتن انشعاب باید دقت كرد كه مقاومت شین در محل اتصال حتی المقدور كوچك باشد كه باعث ایجاد حرارت موضعی زیاد نشود .

انواع شین : انواع شین های رایج به قرار زیر است .

الف ) شین ساده : از این نوع در پستهای كم اهمیت در ولتاژ پایین استفاده می شود و اصولاً كم خرج بوده و عملكرد اپراتور آن بسیار ساده است در این شین ها تعمیر شین مستلزم قطع تمام ارتباط می باشد . شكل (1) چنین شینی را نشان می دهد .

شكل 1 سیستم تك شینی ساده
برای كاهش این مشكل می توان توسط سكسیونر شین را به دو قسمت كرد تا تعداد قطعی آنها كم شود . مانند شكل (2).شكل 2-سیستم تك شینه با سكسیونر روی شیم

در شكل 2 نیز مشاهده می شود كه با بروز اتصالی روی شین رله های حفاظتی عمل نموده و سبب قطعی تمام آنها می گردد برای جلوگیری از این مساله می توان طبق شكل 3 شین را توسط كلید قسمت شین Bus Section با حفاظت های لازم به دو قسمت تقسیم نمود بنابراین با ایجاد اتصالی در هر قسمت سبب قطعی همان قسمت خواهد شد و با عملكرد این كلید از قطع قسمتی از ارتباطات جبوگیری به عمل می آید .
شكل 3 – سیستم تك شینی با كلید قدرت روی شین

معایب شین ساده :

1-خراب شدن دژنكتور هر سیك از شین های انتقال انرژی باعث قطع برق آن خط می شود.

2-تمیز كردن مقره ها و متعلقات دیگر شین بدون قطع برق به سادگی ممكن نیست .

3-گرفتن انشعاب جدید از شین ساده بدون قطع برق امكان پذیر نیست .

سیستم های با شین دوبل

الف –شین دوبل اصلی و یدكی

همانطوریكه در سیستم تك شینه مشاهده شد در صورتیكه یكی از كلیدها احتیاج به تعمیر داشت لازم بود كه خط و ترانس مربوطه را بدون بار نمود و كلید آن را تعمیر كرد . اما در شین دوبل (اصلی و یدكی ) مطابق شكل چنانچه كه كلید اصلی احتیاج به تعمیر داشت كلید Bus scoupler باس كوپلر وظیفه كلید اصلی را به عهده خواهد گرفت به عبارتی شین اصلی هم می تواند توسط كلید قدرت مربوط و هم توسط كلید كوپلاژ در شرایط اضطراری تغذیه شود و مادامی كه كلید اصلی ارتباط در دست تعمیر است كلید كوپلاژ وظیفه آن را به 0عهده می گیرد مثلاً اگر فیدر شماره 3 اشكال پیدا نمود و احتیاج به تعمیر داشت با وصل كلید كوپلاژ عملاً این كلید وظیفه كلید اصلی را به عهده می گیرد بنابراین این سیستم امكان تعمیر كلید بدون از دست دادن بار امكان پذیر است در این حالت مسیر نقطه چین، مسیر جریان را نشان می دهد .

ب) سیستم دو شین اصلی :

در این نوع سیستم ، باس بار عملاً مطابق شكل زیر بین دو باس بار تقسیم شده و هر تغذیه كننده هر دو باس بار را تغذیه می كند . ضمن اینكه از هر دو باس بار به عنوان اصلی استفاده شده و هر كدام یدكی دیگری است در این سیستم هر كدام از ارتباطات توسط دو سكسیونر امكان مانور روی ش ین ها را دارد در صورتی كه در این سیستم خطای دائمی یا مشكلی برای یمی از شین ها اتفاق بیفتد می تواند شین دیگر تا تعمیر آن شین استفاده نمود برای مانور هر ارتباط از روی یك شین به شین دیگر بایستی از كلید كوپلاژ استفاده نمود .


سیستم یك و نیم كلیده :

در این سیستم مطابق شكل بازاء هر دو ارتباط سه كلید در نظر گرفته شده است و هردو شین توسط این كلیدها برقدار می باشد این سیستم نسبت به سیستم هایی كه تا كنون ذكر شده گرانتر می باشد (بعلت تعداد بیشتركلید )وازدرجه اطمینان بالا برخوردار است .بنابراین در ایستگاههای مهم از جمله پست های تولید با ظرفیت بالا در نظر گرفته می شوند اگر خطایی روی شین اتفاق بیفتد با قطع كلیدهای طرف آن شین هیچگونه قطع لحظه ای در سایر ارتباطات نخواهیم داشت بنابراین سیستم دارای اطمینان بالایی است . اما چون بروز هر خطا در ارتباطات منشعب از پست سبب قطع دو كلید مجاور آن ارتباط خواهد گردید از این نظر می توان با باز نمودن سكسیونر اصلی آن ارتباط برای تعمیر ووصل مجدد كلید ، اطمینان ارتباط آن ((بی)) را محفوظ نگهداشت .


سیستم دو كلیده :

این سیستم دارای همان مزایای یك ونیم كلیده مد باشد با این تفاوت كه دارای درجه اطمینان بیشتری است اما مخارج آن زیاده واصولاً استفاده نمی شود طریقه اتصال مطابق شكل می باشد كه هر ارتباط توسط دو كلید به شین ها اتصال دارد . در این سیستم نیز مانند یك ونیم كلیده بروز هر خطا در این در هر ارتباط منجربه عملكرد دو كلید در پست می گردد .

سیستم بسته MESH (حلقوی ):

در این سیستم كلیدها بر روی شین قرار گرفته و بدینصورت یك شین حلقوی تشكیل می شود این سیستم از درجه خوبی برخوردار است زیرا هر ارتباط از دو جهت با بقیه متصل می شود در این سیستم نیز مانند سیستم یك و نیم كلیدی بروز خطا در ارتباط منجربه عملكرد دو كلید در پست میگردد.

مقره ها :

به منظور نگهداری سیم ها ی انتقال انرژی بر روی پایه ها ودكل ها ،جلوگیری از تماس فازها به یكدیگر و ایجاد ایزولاسیون بین نازها و زمین بكار برده می شوند .

مقره ها از نظر الكتریكی و مكانیكی باید استقامت خاصی داشته تا علاوه بر مقاومت در برابر فشار ،كششی ، خمش در شرایط جوی بد نیز مثل باران ،مه ،شبنم ،رعد وبرق ، كلید زنی تحمل بالایی داشته باشند.

یك مهندس در انتخاب مقره به نكات زیر توجه می كند :

1-مشخصه ولتاژ الكتریكی شبكه

2-عوامل خارجی واثرات آب وهوا در منطقه ای كه شبكه كشیده میشود (نظیر طوفان ،برف ویخ، ارتفاع و000)

3-عایق مورد نظر از نظر مرغوبیت و دوام قابل اعتماد باشد

4-اثر گذشت زمان بر روی عایق محاسبه وآزمایش شده باشد تا در مدت عمر قانونی عایق انهدامی رخ ندهد

5-اضافه ولتاچها (اموج صربه ای برق آسمانی وكلید زنی )

موارد مورد استفاده در مقره ها :

اكثر مقره ها از جنس چینی یا شیشه هستند در موارد خاصی نیز از مقره هایی مثل استائیت یا رزین های فرم داده شده در قالب وبا از مقره های پلاستیكی استفاده می شوند .

مقره های نوع استائی كه پرس شده باشند در خطوط فشار ضعیف بكار برده می شوند .

وظایف مسئول پست :

1- تنظیم و نظارت بر انجام برنامه شیفت و نظارت بر رفت و آمد اپراتورها و توزیع به موقع شیفت .

2- تنظیم و نظارت بر كنترل بر بازدیدهای انجام شده از تجهیزات پست ها توسط اپراتور توسط با توجه به فرمهای تكمیل شده ویژه بازدید.

3- پی گیری رفع معایب مشاهده شده و اعلام شده .

4- كنترل اجرای برنامه های زمان بندی گروهی

5- همكاری ،كنترل و نظارت و كار بر گروههای اجرایی

6- كنترل و نظارت بر كار اپراتور در انجام مانورها

7- جمع آوری ، حفظ و نگهداری نقشه های تجهیزات و كاتالوگ آنها در پست

8- نگهداری سوابق گزارشات و مكاتباط ارسالی و در یافتی و فرم های بازدیدها و حوادث در زونكنهای مربوطه

9- نظارت بر ورود و خروج افراد و تجهیزات و وسایل نقلیه به پست و جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به محوطه و اتاق فرمان پست

10- حفظ و نگهداری تاسسات ساختمان و پاك سازی محوطه و خروج وسایل اضافی

11- نظارت بر نظم و انضباط كاركنان پست و تاكید بر استفاده از لباس كار و كفش ایمنی مناسب

12- تهیه آمار ماهانه ، كارهای انجام شده در طول ماه ، اشكالات رفع شده و باقی مانده و ارسال گزارش به واحد بهره برداری

13- كنترل و باز رسی كارت كپسولهای آتشنشانی و بازرسی سلامت ابزار كار و لوازم ایمنی

مسئولیت های اپراتور :

1- تحویل و تحول شیفت مطابق دستور العمل تعویض شیفت

2- بازدید از قسمتهای مختلف پست مطابق فرم بازدیدهای روزانه ، هفتگی و ماهانه و تكمیل آن و ثبت اشكالات مشاهده شده در دفتر گزارش .

3- گزارش عیوب اشاره شده به مسئول پست و دیسپاچینگ توسط بی سیم ، تلفن و P.L.C

4- ثبت ارقام انرژی وسایر ارقام خواسته شده در دفتر كارت آمپر در زمانهای تعیین شده

5- هماهنگی با دیسپاچینگ ملی منطقه ای و توزیع در هنگام مانورها و مبادله اطلاعات

6- اعلام ورود گروههای تعمیراتی به داخل پست و نوع كار به دیسپاچینگ

7- تكمیل فرم اجازه كار و هماهنگی و همكاری و نظارت بر كار گروههای تعمیراتی

8- ثبت وقایع و اطلاعات و خروجی ها و عملكرد رله ها در دفتر گزارش با ذكر ساعت و وضعیت هوا و مقدار بار ولتاژ و اعلام به دیسپاچینگ بر اساس اهمیت موضوع به ترتیب به : مسئول پست و یا مسئول گروه مربوطه و یا سرپرست بهره برداری و یا بدی – انتقال و شبكه توزیع

9- تكمیل گزارش قطع در زمان بروز قطعی و ضمیمه نمودن گزارش عملكرد ثبات ها

10- ثبت ورود وخروج افراد و اجازه ورود به وسایل نقلیه نیازهای كار و حفظ و نگهداری اموال پست و تكمیل صورت جلسه خروج كالا و تجهیزات

11- پوشیدن لباس كار و كفش مناسب در محسط كار و رعایت كامل دستورالعملها و آئین نامه های داخلی