دانلود کارآموزی کارخانه فرش.wbk

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 27 صفحه 4-1- نمودار سازمانی شركت فرش باستان یزد 1- زمین طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زمینی به مساحت 50000 متر مربع واقع در بخش 8 ثبتی یزد كه طی یك فقره سند مالكیت بشماره ملكی 276 فرعی از 14259 كه از قردانلود کارآموزی کارخانه فرش.wbk|40107277|arshad100|دانلود کارآموزی کارخانه فرشwbk,تحقیق کارآموزی کارخانه فرشwbk,مقاله کارآموزی کارخانه فرشwbk,کارآموزی کارخانه فرشwbk
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود کارآموزی کارخانه فرش.wbk هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 27 صفحه

4-1- نمودار سازمانی شركت فرش باستان یزد 1- زمین طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زمینی به مساحت 50000 متر مربع واقع در بخش 8 ثبتی یزد كه طی یك فقره سند مالكیت بشماره ملكی 276 فرعی از 14259 كه از قرار هر متر مربع 140 هزار ریال برآورد شده است 2- ساختمانها و محوطه سازی 1-2- زمین كارخانه از چهار طرف توسط دویار آجری بارتفاع حدود 3 متر محصور شده و كلیه هزینه مربوطه شامل حدود 2500 متر مربع دیواركشی از قرار هر متر مربع 40000 ریال و تسطیح زمین از قرار هر متر مربع 5000 ریال و 2000 متر مربع خیابان كشی و جدول بندی و فضای سبز از قرار هر متر مربع 000/30 ریال جمهاً بمبلغ 426 میلیون ریال كلاً انجام شده است شرح مساحت زیربنا هزار ریال/ متر مربع ا نجام شده مورد نیاز حمع (میلیون ریال) سالن های تولید موجود 7500 -/300 2250 - 2250 سالن جدید بافندگی در حال ساخت 3960 -/500 1200 780 1980 انبارها 5100 0/300 1530 - 1530 تعمیرگاه و تاسیسات 2500 -/400 1000 - 1000 تاسیسات تهویه جدید در حال ساخت 700 -/500 150 200 350 ساختمان اداری 580 -/400 232 - 232 ساختمانهای رفاهی 420 -/300 126 - 126 نگهبانی 90 -/400 36 - 36 پیش بینی نشده (5% مورد نیاز) - - - 23 23 جمع 21250 6554 1173 7727 لازم بتوضیح است كه از مجموع 250/21 متر مربع ساختمان بشرح فوق 190/16 متر مربع موجود و 5060 متر مربع در سال ساخت می باشد.
ساختمانهای در حال ساخت از نوع سوله بارتفاع حدود 7 متر و دیوار آجرنما بندكشی شده و كف موزائیك و كانال كشی زمینی با دیواره سرامیكی می باشد 3- ماشین آلات 1-3- ماشین آلات موجود صورت ریز ماشین آلات موجود طرح با ذكر جزئیات مشخصات آنها بضمیمه گزارش می باشد كه خلاصه آنها بشرح زیر تفكیك می گردد: (مبالغ / میلیون ریال) شرح سال ساخت تعداد فی واحد انجام شده موردنیاز تا تكمیل جمع ماشین بوبین پیچی 48 كله 1997-90 4 25 100 - 100 ماشین كیس پیچی 1997 1 50 50 - 50 ماشین چله پیچی بخشی 1977 1 100 100 - 100 ماشین چله پیچی مستقیم 1990 1 800 800 - 800 ماشین بافندگی 350 شانه 1977 4 150 600 - 600 ماشین بافندگی 500 شانه 1990 9 800 7200 - 7200 ماشین پانچ و دوخت 1975 1 100 100 - 100 ماشین پشت پاك كن 1977-90 2 125 250 - 250 ماشین آهارزنی 1 500 500 - 500 ماشین تراش 1998 1 3000 3000 - 3000 ماشین دوخت زیگزاگ و كناره 1980 8 180 - 180 جمع 12880 هزینه های نوسازی و بازسازی داخلی ماشین آلات مذكور (6 درصد) 773 جمع كل ماشین آلات موجود (ریالی) 13653 2-3- ماشین آلات طرح نوسازی با توجه به ورود ماشین آلات نوسازی به گمرك و بموجب نامه شماره 7/9326 مورخ 19/8/1381 اداره حقوقی بانك سپه مشخصات ماشین آلات بشرح زیر می باشد.
نوع ماشین: ماشین بافندگی مدل CRT82 ساخت كارخانه وندویل بلژیك تمام اتوماتیك 2 راپیری تعداد: 4 دستگاه از قرار هر دستگاه 947/704 یورو مبلغ كل گشایش اعتیار: 819788/2 یورو مبلغ پیش پرداخت: 979/281 یورو معادل -/792/2 میلیون ریال (10 درصد) مبلغ تسهیالت: 809/537/2 یورو (90 درصد)