دانلود تحقیق ترمزهای غلتکی 30ص

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 33 صفحه ترمزهای غلتکی (c) ظرفیت نیرو: (d) مقدار اندازه (s) که باعث می شود ترمز خود به خود قفل کند. داریم: سرعت 250rpm است. a=500mm c=150mm s=25mm r=200mm w=60mm =270 راه حل: a) در مسائل استفاده از Eq.دانلود تحقیق ترمزهای غلتکی 30ص|40107409|arshad100|دانلود ترمزهای غلتکی 30ص,تحقیق ترمزهای غلتکی 30ص,مقاله ترمزهای غلتکی 30ص,ترمزهای غلتکی 30ص
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود تحقیق ترمزهای غلتکی 30ص هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 33 صفحه

ترمزهای غلتکی (c) ظرفیت نیرو: (d) مقدار اندازه (s) که باعث می شود ترمز خود به خود قفل کند.
داریم: سرعت 250rpm است.
a=500mm c=150mm s=25mm r=200mm w=60mm =270 راه حل: a) در مسائل استفاده از Eq.
(13.
45) ما داریم: F1 = wrpmax = (0.
.
06)(0.
2)(375) = 4.
5kN با بکار بردن Eq.
(13.
44) F= بنا بر این معادله Eq.
(13.
42) ارائه میدهد که T = (4.
5-1.
095)(0.
2) = 0.
681 kN.
m.
b) با معادله Eq.
(13.
46) داریم: C) از معادله1.
15) Eq .
( داریم: d) با استفاده از معادله13.
46) Eq.
( ما داریم Fa = 0 برایs=150(1.
095)/4.
5=16.
5mm تفسیر: ترمز خود قفل شونده است اگر s>36.
5mm باشد.
13-13- ترمزهای غلتكی با كفشك كوتاه این ترمز شامل كفشك كوتاه است كه بر روی یك غلتك گردان توسط یك اهرم فشار داده شده است.
طرح شماتیك این ترمز در شكل 20-13 ارائه شده است.
از آنجایی كه بعنوان كفشك نسبتاً كوچك است، توزیع فشار یكنواخت می تواند بین غلتك و كفشك صورت بگیرد به دنبال آن نیروی نرمال و نیروی اصطكاك بر مركز محل تماس داده شده و بر آن اثر می كند.
سطح طراحی شده A برای كفشك از حاصلضرب پهنای آن در طول وتر ترسیم شده روی آن تحت كمان و به میزان شعاع غلتك بدست می آید.
براساس شكل این طرح، داریم، و نیروی نرمال وارده بر كفشك برابر است با: شكل 13.
20 ترمز با كفشك كوتاه از قبل داریم: نیروی نرمال = Fn حداكثر فشار بین غلتك و كفشك = Pmax شعاع غلتك = r زاویه برخورد = پهنای كفشك = w مقدار نیروی اصطكاك برابر با f Fn است.
مجموع گشتاورهای حول نقطه O برای یك نمودار ایستایی در غلتك از مجموع ظرفیت و توان گشتاور برای ترمزگیری بصورت زیر بدست می آید.
T = f Fnr كمیت f نشان دهنده ضریب اصطكاك است.
اكنون اهرم را بصورت ایستا و پایدار در نظر می گیریم با احتساب گشتاورهای حول A داریم: مطالب قبلی در ارتباط نیروی محركه بشرح زیر است: كه در آن b a و c نشان دهنده فواصل در شكل 20-13 هستند.
ترمزهای قفل شونده خودكار و دارای نیروی خودكار برای ترمزی با جهت چرخش نشان داده شده در شكل، گشتاور نیروی اصطكاك برای اعمال نیرو كفشك و غلتك بكار می رود این امر سبب تحریك شدن خودكار می شود.
اگر b=fc یا b نیروی برای فعال كردن ترمز لازم است به مقدار 0 یا منفی برسد.
در صورتی ترمز، قفل شونده خودكار نامیده می شود كه ترمز قفل شونده خودكار نیاز به كفشك برای تماس با غلتك دارد تا بتواند غلتك را در خلاف جهت چرخش بارگذاری كند.
ویژگی نیروی خودكار مفید است اما تأثیر قفل شوندگی خودكار معمولاً نامطلوب و غیر قابل انتظار است.
برای اطمینان از عملكرد بهتر تأثیر نیروی خودكار در برابر قفل شوندگی خودكار، مقدار b باید حداقل 25-50% بیشتر از fc باشد.
توجه كنید كه اگر چرخش غلتك ترمز خلاف جهت آنچه در شكل 20-13 نشان داده شده باشد علامت fc در رابطه (49-13) مشخص شده و ترمز دارای نیروی خودكار می شود.
همین طور اگر محور در طرف دیگر مسیر عملكرد f Fn باشد.
چنان