دانلود توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری 22 ص

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 24 صفحه توجه به زنجیره های خلاقیترهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری چكیده بسیاری از مصادیق فناوری در دندانلود توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری 22 ص|40107831|arshad100|دانلود توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری 22 ص,تحقیق توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری 22 ص,مقاله توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری 22 ص,توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری 22 ص
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری 22 ص هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 24 صفحه

توجه به زنجیره های خلاقیترهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری چكیده بسیاری از مصادیق فناوری در دنیای امروز، ماحصل تسلسل زنجیره وار یك سری ازخلاقیت‌ها ونوآوری‌های نوع بشر در طول تاریخ است كه روندی تكاملی را طی كرده و به موجودیت كنونی رسیده است .
زنجیره‌های تكاملی خلاقیت وجهی دیگر از تكامل پیوسته دانش وفناوری هستند كه در آنها نقش حلقه‌های (مراحل) تكامل بارزتراست .
رشد این زنجیره ها تا پیش از این ، حالت خودجوش داشته و عمدتاً مدیون درخشش افراد خلاق و نوآور بوده است، اما امروزه انتظار می رود كه مدیریت خلاقیت و نوآوری نقش بارزتری در تكامل وهدایت هدفمند زنجیره‌های خلاقیت ایفا كند.
تحقق این امر با توجه به چالش‌های قرن حاضر مستلزم بازنگری در مفهوم، مأموریت‌ها و مكانیزم‌های اعمال مدیریت نوآوری است .
در این مقاله ضمن تشریح مفاهیم زنجیره وشبكه خلاقیت، تلاش شده است با بررسی موردی یك زنجیره، مصداقی عینی برای این مفاهیم آورده وبا استناد به آن بحثهای نظری در قلمرو مدیریت خلاقیت ارائه شود.
1.
مقدمه برای واژه های خلاقیت و نوآوری تعاریف متعددی ارائه شده است [3 و 34].
وجه مشترك این تعاریف ارائه وتوسعه فكروطرح جدید است[24].
واژه پردازان و صاحبنظران اصطلاحات خلاقیت ونوآوری را معادل هم نمی‌دانند و برای آنها تعاریف جداگانه‌ای ارائه می‌كنند [3 و 24].
در این مقاله از تمایزات تعریفی بین این دو واژه صرفه‌نظر شده است و با تكیه برقلمرو مشتركات مفهومی آنها معادل یكدیگر به كاررفته‌اند.
پی بردن به اهمیت خلاقیت و نقش اساسی افراد خلاق در رشد علوم و فناوری‌ها و توسعه جوامع موجب شده است تا اندیشمندان حوزه‌های مختلف از دیدگاه تخصصی خود به این موضوع بنگرند و نظریات متنوعی را از دیدگاه‌های فلسفی، اجتماعی، روانشناسی، آموزشی، سازمانی و مدیریتی در باره خلاقیت اظهار كنند.
[3 و 21].
.
محتوای این مقاله در حیطه مدیریت خلاقیت است.
در خصوص مدیریت خلاقیت و نوآوری [36] نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است كه بعضاً مقوله نوآوری را در سازمان‌ها به‌ طور كلی مد نظر قرارمی دهند.
[33 و 35] می‌توان گفت كه وجه بارز در تعریف مدیریت خلاقیت و نوآوری، زمینه سازی برای بروز و هدایت نوآوری هاست.
2.
جنبش مدیریت خلاقیت اكثر سازمان‌ها نوآوری را مزیتی رقابتی [20] ومدیریت نوآوری را امری اجتناب ناپذیر می دانند [2] وحتی صاحبنظران معتقدند كه نوآوری رمز بقای سازمان است [7].
درحالی كه برخی از سازمانها بحث مدیریت نوآوری را به صورت درون سازمانی دنبال می‌كنند، عده ای ازصاحبنظران و سازمان‌ها به صورت فراسازمانی به این موضوع می نگرند.
ماحصل نگرش فراسازمانی به موضوع مدیریت نوآوری پدیدارشدن ضرورت تعاملات بین سازمانی در این زمینه و به تبع آن تشكیل سازمان‌هایی خاص باهدف بسترسازی تعاملات بین سازمانی برای شناسایی، پرورش وتكامل ایده‌های نو ست، مانند تشكیل مركز سلامت بهتر، در دانشگاه واندربیلت برای تبادل ایده‌ها و همكاری در زمینه نوآوری‌های پزشكی [6].
حیطه مدیریت نوآوری در چارچوب سازمانی و فرا سازمانی محدود نمانده و در سطوح ملی و بین المللی نیز نمایان شده است.
برنامه‌ریزی و تلاش كشورها برای شناسا