دانلود تعلیق اجرای مجازات 32 ص.DOC

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 32 صفحه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین دانشکده ادبیات موضوع تحقیق: تعلیق اجرای مجازات استاد: جناب آقای رجبیّه مدانلود تعلیق اجرای مجازات 32 ص.DOC|40108492|arshad100|دانلود تعلیق اجرای مجازات 32 صDOC,تحقیق تعلیق اجرای مجازات 32 صDOC,مقاله تعلیق اجرای مجازات 32 صDOC,تعلیق اجرای مجازات 32 صDOC
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود تعلیق اجرای مجازات 32 ص.DOC هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 32 صفحه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین دانشکده ادبیات موضوع تحقیق: تعلیق اجرای مجازات استاد: جناب آقای رجبیّه محقق: کبری بابان نوری رشته: فقه و مبانی حقوق فهرست مطالب عنوان صفحه مبحث اول – تعلیق مجازات گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات الف- شرایط ماهوی 1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده 2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها 3- استحقاق محکوم ب- شرایط شکلی 1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات 2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق 3- تعیین مدت معین گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی 1- محکومیت به حبس 2- محکومیت به شلاق 3- محکومیت به جزای نقدی ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی ج- جرائم ممنوع التعلیق گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات الف- تعلیق اجرای مجازات 1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت 2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق 3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی 4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه ج- خاتمه تعلیق 1- انقضای مدت تعلیق 2- فسخ تعلیق 3- شرایط فسخ تعلیق مقدمه در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد.
بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود.
ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد.
بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است.
اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد.
بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
تعلیق مجازات یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.
به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست.
امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست.
علاوه بر این مضار زندانها