بررسی ولایت و حكومت الهی

درس اول ولایت و حكومت الهی. 1- انواع مالكیت: الف) حقیقی: فقط از آن خداست. ب) قراردادی: مانند مالیكت انسان به اموالش. ج) مالیكت اصلی از آن خداوند متعال است و از بررسی ولایت و حكومت الهی|40140425|arshad100|بررسی حكومت الهی,انواع مالكیت,خصوصیات حاكم اسلامی اعمال ولایت
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی ولایت و حكومت الهی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

درس اول ولایت و حكومت الهی.

1- انواع مالكیت:

الف) حقیقی: فقط از آن خداست.

ب) قراردادی: مانند مالیكت انسان به اموالش.

ج) مالیكت اصلی از آن خداوند متعال است و از سوی او به افراد بخشیده شده است.

2- آیه: و لله ملك السموات و الارض و الله علی كل شیء قدیر.

* و مالیكت و فرمانروایی آسماء نها و زمین از آن خداست و خدا بر همه چیز توانا می باشد.

نتیجه آیه: این آیه بیانگر مالیكت حقیقی است.

ولایت مطلق الهی:

3- ولی در لغت به معنای سرپرست، اولی به تصرف، دوست و یاور آمده است و در آیات ذیل مقصود همان سرپرست و اولی به تصرف می باشد.

4- ولی مطلق از دیدگاه قرآن فقط خداوند است و ولایت دیگران در صورتی كه از سوی او باشد مجاز است.

- آیه: مالهم من دونه ولی و لایشرك فی حكمه احداً.

* برای ایشان غیر از او ولی و سرپرستی نیست و كسی را در حكم خود شریك قرار نمی دهد.

نتیجه آیه: 1) این آیه بیانگر ولایت مطلق الهی است.

2) قرآن طبق این آیه مخصوصاً با تعبیر دون الله، كه به معنای غیر خداست ولایت و سرپرستی دیگران را نفی كرده - و آنرا در انحصار خدا قرار می دهد.

3) طبق این آیه قرآن تنها برای افرادی حق ولایت قائل می شود كه از طرف خداوند معین شده باشند.

حاكمیت الهی:

6- در قرآن حكم به معنای فرمان، امر و دستور است.

7- قرآن حكم را فقط و فقط از آن خدا می داند.

8- آیه: ان الحكم الا الله امر الا تعبدوا الا ایاه ذلك الدین القیم.

* حكم جز برای خدا نیست فرمان داده كه جز او را نپرستید این آئین محكم و استوار است.

نتایج آیه: 1) در این آیه حكم به چه معناست؟ فرمان. ، امر، دستور.

2) حكم از آن چه كسی است؟ فقط خداوند.

3) عبادت همراه حكم آمده است، یعنی پذیرفتن هر حكمی جز حكم خدا بندگی و پرستش غیر خداست و شرك در عبادت محسوب می شود.

4) عبارت امر ًالا تعبدوا الایاه. بیانگر چه توحیدی است: توحید افعالی.

- توجه 1) توحید عملی = توحید عبادی = توحید در پرستش یعنی:

الف) یگانه پرستی. ب) در عمل خود را برای خدا خالص ساختن.

ج) روی گرداندن از هر مقصد غیر خدایی.

10- توجه2) نقطه مقابل توحید عملی، شرك عملی یا همان شرك در عبادت محسوب می گردد.

11- در زمان حضرت رسول (ص) بین یك منافق و یهودی اختلافی رخ داد و یهودی برای رفع اختلاف پیامبر را معرفی كرده. ولی منافق فرد كاهنی ( كعب بن اشرف یهودی) را معرفی كرد تابرای داوری به وی مراجعه كنند كه آیه نازل شد:

v آیا نمی بینی كسانی را كه بگمان و دعوی خود به قرآن و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده اند. نه آنها می خواهند قضاوت و دادخواهی را نزد طاغوت ببرند در حالیكه فرمان داده شده كه با طاغوت كافر شوند و شیطان می خواهد آنان را گمراه كند آنهم گمراهی دور.

- آیه: ولقد بعثنا فی كل امه رسولاً ان اعبد و الله و اجتنبوا الطاغوت.

همانا در میان هر قوم پیامبری برانگیختم ( تا مردم را پیام می‌دهد) كه فقط خدا را پرستش كنید و از طاغوت دوری گزینند.

نتایج آیه: 1) در قرآن بین ایمان بخدا و پذیرش حاكمیت حق و فرستادگان او از یك طرف و نفی بندگی و نفی اطلاعات از طاغوت از سوی دیگر رابطه ای مستقیم بر قرار شده است.

2) این آیه بیانگر نقش سیاسی - اجتماعی توحید است.

3) مبین/ بیانگر نفی عبودیت غیر خداست.

4) بعثت انبیاء برای دعوت مردم به پرستش خدا حتما همراه نفی طاغوت می باشند.

الف) نظام توحید : براساس ایمان بخدا و حاكمیت خداست، رهبرش امام حق است و پذیرندگان آن عبدالله است.

ب) نظام شرك: بر اساسی حاكمیت طاغوت است و رهبرش امام باطل یا طاغوت و پذیرندگان آن فرمانبرداران آن طاغوت است


نظام توحید - نظام شرك:

13- انواع نظام

دلایل لزوم تشكیل حكومت اسلامی:

14- دلایل لزوم تشكیل حكومت اسلامی عبارتند از:

1) برقراری توحید و نفی شرك. 2) لزوم اجرای احكام اسلامی. 3) تأمین استقلال جامعه اسلامی.

15- برقراری توحید و نفی شرك: حاكمیت غیر خدا در جامعه چه در مرحله وضع احكام و چه در مرحله اجرای احكام و چه در مرحله داوری و قضا حاكمیت شرك و طاغوت است.

16- بنابر گفتاری از امام خمینی چرا هر نظام سیاسی غیر اسلامی نظامی شرك آمیز است؟ زیرا حاكمش طاغوت است.

لزوم اجرای احكام اسلام:

17-لازمه پیاده شدن اسلام در هر جامعه برقراری حكومت اسلامی است. بعبارت دیگر بدون برقراری حكومت اسلامی احكام اسلام از پشتوانه و ضمانت اجرای لازم برخوردار نخواهد بود.

18- تحقق كامل احكام اجتماعی وابسته به وجود یك حكومت الهی و داشتن امكانات اجرایی است.

چند نمونه از احكام اجتماعی:

19- چند نمونه از احكام اجتماعی كه برای اجرای آن نیازمند حكومت هستیم.

الف) احكام جزائی و حقوقی كه برای جلوگیری از گناه و اشاعه فحشاء منكرات وضع شده است.

ب) دستور فراهم آمدن نیرو و امكانات نظامی از این جهت كه دشمنان حتی از فكر تعدی به اسلام و سرزمینهای اسلامی نیز باز بمانند.

ج) احكام اقتصادی مانند زكات و خمس و … كه برای اداره یك جامعه و برآوردن نیازهای آن وضع شده است.

20- توجه: اجرای احكام فوق الذكر نیازمند حكومت است. بعبارت دیگر اسلام با بیان دستور فوق به لوازم آن یعنی تشكیل حكومت اسلامی نیز دستور داده است.

21- تعالیم اسلام محدود به دستورات فردی و عبادی نیست بلكه كلیه نیازهای اجتماعی واقتصادی و حقوقی انسانها را در بر می گیرد.

22- تأمین عدالت اجتماعی از اساسی ترین اهداف اسلام است و از ابزار تحقق این هدف تشكیل حكومت اسلامی است و بدون آن احكام اسلام از پشتوانه و ضمانت اجرای لازم برخوردار نخواهد بود.

3) تأمین استقلال جامعه اسلامی:

23- از مهمترین مقاصد اسلام است؛ ایجاد استقلال در تمامی زمینه ها.

24- آیه: ولن یجعل الله للكافرین علی المومنین سبیلاً.

* خداوند هرگز برای كافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نكرده اند.

نتایج آیه: الف) استقلال ب) نفی سبیل.

25- مفهوم قاعده نفی سبیل:

هر معامله و رابطه ای كه موجب شود غیر مسلمان بر مسلمان یا مسلمین تسلط پیدا كند باطل و حرام است.

26- امام خمینی در كتاب تحریر الوسیله می فرمایند:

اگر در روابط تجاری و غیر تجاری ترس تسلط سیاسی و غیر سیاسی اجانب بر اسلام وسرزمینهای مسلمین باشد كه موجب استعمار آنها و استعمار كشورهایشان شود هر چند این استعمار معنوی باشد برتمامی مسلمانان واجب است از آن دوری كنند و این روابط حرام است.

27- از اساسی ترین و ابتدائی ترین اهداف اسلام است؛ تأسیس حكومت اسلامی.

28- بدون آن كیان اسلام در معرفی خطر نابودی قرار داشته و امكان اجرای كامل احكام اسلام وجود ندارد: تأسیس حكومت اسلامی.

29- زمام دین و نگهدارنده تمام و اجبات و مستحبات است: ولایت.

30- وسیله سلطه دشمنان اسلام بر جوامع اسلامی است. تبلیغ اسلام منهای حكومت كه خود بدعتی آشكار است.

- بدعت یعنی: این امر جزء دین نبوده و با تبلیغات بعنوان مطلب دینی وارد حوزه اسلام شده است.

31- كتاب تفسیر تبیان ازشیخ طوسی است.

32- كتاب تحریر الوسیله ولایت فقیه از امام خمینی است.

درس دوم: خصوصیات حاكم اسلامی اعمال ولایت

1- كسی حق حاكمیت دارد كه از سوی خدا بعنوان حاكم منصوب شده باشد یا اینكه او از نظر شرع تأثیر شده باشد.

2- شخص حاكم باید دارای حق ولایت بر مردم باشد تا بتواند آنها را به كاری وادارد یا از عملی باز دارد و افراد در صورت تخلف گناهكار محسوب شوند.

3- مشروعیت حكومت اسلامی به ولایت الهی است و شخص حاكم از سوی خدا صاحب این ولایت شده است.

انبیاء حاكمان الهی:

4- اولین حاكمان خدا بر روی زمین هستند: انبیاء الهی

5- رهبری دینی با رهبری سیاسی یكی است. بلكه در زمان حضرت رسول اكرم (ص) رهبری دینی پایه و اساس رهبری سیاسی بشمار می رفت. /

6- بنابر روایات و احادیث از علماء و فقها اینگونه یاد شده است:

حافظان دین - امینان پیامبر . جانشینان رسول، وارثان انبیاء حصون اسلام.

( حصون یعنی حصار محكم و حفاظت كننده )

7- طبق حدیث از حضرت رسول علمای دین تا چه زمانی امین پیامبران و نگهبان رسالت آنها هستند. مادامی كه وارد دنیا نشده اند. ( مالم یدخلوا فی الدنیا)

8- بنابر حدیث پیامبر اكرم (ص) مفهوم داخل شدن فقها در دنیا چیست؟

پیروی از فرمانروایان ستمگر ( اتباع السطان).

9- طبق حدیثی از حضرت امام صادق (ع) :

الف) كسی كه امر حق یا باطل را برای داوری نزد پادشاهان و قاضیان ستمگر ببرد داوری به نزد طاغوت برده و آنچه آنها برای او حكم كنند و آنرا بگیرد حرام است هر چند حق با او باشد.

10- ب) برای حل مشكل فوق الذكر حضرت امام صادق (ع) می فرمایند:

از بین خود روایان حدیث و آگاهان به حلال و حرام و آشنایان به احكام ما را بعنوان قاضی بپذیرند و پس زمانیكه به حكم ما داوری كنند اگر از اشیان نپذیرند حكم خدا را كوچك شمرد و ما را رد كرده اند و كسیكه مارا رد كند در واقع خدا را ردكرده و این در حد شرك به خداست.

11- بنابر عقیده شیعه حاكمان در اسلام پس از پیامبر (ص) ائمه می باشند و در زمان غیبت امام عصر (عج) این مسئولیت مهم كه اجریا احكام الهی و تحقق اسلام است به نیابت از امام عصر (عج) بر عهده فقها می باشد.

12- امام زمان (عج) در پاسخ به اسحاق بن یعقوب می فرمایند:

… و در مورد اجتماعی و رویدادهای زمان ( حوادث واقعه ) به دوات احادث مراجعه كنید.

13- روات حدیث شامل چه گروهی می شود:

كسانی كه به احادیث آگاهی داشته و درست و نادرست مجمل و مفصل و … آنرا باز شناسند نه كسی كه فقط راوی حدیث باشد و حتی مفهوم آنرا نداند و یا حتی معنی و مفهوم آنرا بداند و ولی از تقوی و ایمان بهره ای نداشته باشد.

15- در زمان غیبت، حجت امام زمان (عج) بر مردم هستند: روات احادیث ( فقها )

- فقها باید حكومت اسلامی تشكیل دهند بنابر مقدمات ذیل:

الف) فقها امانتدار پیامبرانند. ب) آن امانت، احكام الهی است.

ج) امانتداری احكام به اجرای آنهاست. د) اجرای بسیاری از احكام نیازمند حكومت اسلامی اشت.

خصوصیات رهبر اسلامی:

16- خصوصیات اصلی حاكم اسلامی عبارتست از :

علم - عدالت - كفایت و تدبیر - شجاعت.

17- از خصوصیات یاد شده كدامیك اولویت دارند: علم و عدالت.

1) علم:

18- فقیه كسی است كه احكام اسلام را از منابع اصلی آن ( قرآن و سنت) استخراج نماید.

19- كسی كه در علوم دینی تحصیل و تحقیق كرده باشد فقیه نامیده می شود.

20- كلمه فقیه با كدامیك از خصوصیات حاكم اسلامی در ارتباط است؟ علم.

2) عدالت

21- فقها عدالت را چنین معنا كرده اند: گناه كبیره نكند و بر صغیره اصرار نداشته باشند.

22- حضرت علی (ع) خصوصیات حاكم اسلامی را اینگونه معرفی می كنند:

الف) حاكم نباید بخیل باشد زیرا از مصرف صحیح اموال خودداری می كند.

ب) حاكم نباید نادان باشد زیرا مردم را گمراه می كند.

ج) حاكم نباید ستمگر باشد زیرا به مردم ظلم می كند.

د) حاكم نباید ترسو باشد زیرا گروهی را بر گروهی دیگر برتری می دهد.

هـ ) حاكم نباید رشوه گر باشد زیرا حق مردم را از بین می برد.

3) كفایت و تدبیر:

23- سردمداران كفر و شرك با چهره های مختلف و از راههای گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی - نظامی نفوذ می كنند . بویژه در دو قرن اخیر از راه فرهنگی استفاده كرده اند.

24- امام خمینی : ما به این زودیها از دست تربیت شدگان شرق و غرب نجات نخواهیم یافت.

25- بنابر حدیثی از حضرت علی (ع) :

سزاوارترین افراد برای حكومت كسی است كه برآن توانایی بیشتر ( اقوا ) داشته باشد و به احكام الهی عالمتر ( اعلم) باشد.

4) شجاعت:

26- قدرت ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدها بیانگر شجاعت است.

27- حضرت علی (ع) می فرمایند: اگر تمامی عرب با من وارد جنگ شوند من به تنهائی در برابر همه آنها می ایستم و به آنها پشت نمی كنم.

نتیجه حدیث: رهبر جامعه اسلامی باید شجاع باشد تا بتواند بدون هیچ ترس و واهمه ای در برابر دشمنان بایستد.

ولایت حاكم اسلامی:

28- مشروعیت حكومت اسلامی به ولایت است.

29- تمام اركان حكومت اسلامی مشروعیت خود را از ولی امر دریافت می كنند.

30- حكومت اسلامی حكومت احكام خداست و وضع كننده احكام و مقررات دینی فقط خداوند است.

احكام و مقررات جامعه اسلامی:

31- مهمترین و اساسی ترین نیاز جامعه است: قانون.

32- مقررات اسلامی بر دو نوع است: اولیه و ثانویه.

33- احكام اولیه ( ثابت شرعی ):

بساری از احكام و مقررات اسلامی در كتاب و سنت آمده است و شارع مقدس ( پیامبر اكرم ) حكم آنرا بصورت كلی یا جزئی بیان فرموده و وظیفه فقیه ( حاكم اسلامی ) این است كه با استفاده از منابع احكام و روش استنباط آنها به استخراج احكام الهی پرداخته و حكم فروعات و فرضهای جدید را بیان كند. به این احكام، احكام اولیه یا ثابت شرعی گویند.

34- احكام اولیه مانند: نماز- روزه - امر به معروف و نهی از منكر - مجاز بودن خرید و فروش اسلحه.

35- آزادی در نرخ گزاری اجناس - مالیات بستن پیامبر بر گاو و گوسفند وشتر .

36- احكام ثانویه یا احكام حكومتی :

حاكم اسلامی برای غلبه بر مشكلاتی كه بر مبنای احكام اولیه قابل حل نیستند با توجه به شرایط و مصالح جامعه اسلامی از حق ولایت خود استفاده كرده و قوانینی برای حل این مشكلات وضع می كند كه ثانویه یا حكومتی نامیده می شوند.

37- احكام ثانویه مانند: مالیات بستن حضرت علی (ع) بر اسبها دستور پیامبر برای استفاده محدود از چراگاه های اطراف مدینه و محدودیت استفاده از آب در شهر مدینه، نرخ گذاری اجناس ( تثبیت قیمتها) محدود كردن تجارت حكم تحریم تنباكو توسط میرزای شیرازی در آغاز قرن 14 برای مبارزه با استعمار انگلستان.

38- توجه : از آنجا كه مجتهد جامع الشرایط ممكن است ولی فقیه نباشد پس وضع احكام ثانویه از اختیارات ولی فقیه است.

39- نكات بدست آمده از فرمان امام خمینی به مجلس شواری اسلامی:

1- احكام ثانویه جزئی و مقطعی است.

2- احكام ثانویه در مواقع ضرورت وضع می شود و با از بین رفتن ضرورت خود به خود لغو می شود.

3) موارد احكام ثانویه بر اساسی فرمان حضرت امام عبارتند از :

الف) اختلال: آزادی تجارت خارجی - آزادی ورود و خروج ارز.

ب) فساد: خرید و فروش اسلحه.

ج) حرج ( سختی ): مساله زمین و مسكن.

مسئولیتهای اجرائی:

40- رئیسه قوه مجریه ( رئیس جمهور ) پس از انتخاب بوسیله مردم چگونه حق حكومت پیدا می كند. با تنفیذ مقام رهبری.

دستگاه قضایی:

- رئیس دستگاه قضایی كشور مستقیماً توسط چه كسی منصوب می شود: مقام رهبری.

درس سوم - مردم در حكومت اسلامی:

- حكومت اسلامی بر اساس ولایت الهی تشكیل می شود. بار آن بر دوش مردمی مسلمان و معتقد بخدا است و حكومت اسلامی حكومت الله است بر مردم.

مقصد رسالت انبیاء:

آیه: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.

بی تردید پیامبران را با نشانه های آشكار فرستادیم و با آنها كتاب و میزان ( سنجش حق و باطل ) فرد فرستادیم تا مردم به عدالت رفتار كرده و به آن خوی بگیرند.

نتایج آیه: الف) مقصد پیامبران ایجاد قسط و عدالت معرفی شده است.

ب)پیامبران برای برقراری عدالت از نیروی مردم استفاده كرده اند.

- حضرت نوح و هود نتوانستند یك جامعه الهی تشكیل دهند بعلت عدم پذیرش مردم.

- پیامبر اكرم پس از بیعت عقبه با انصار و هجرت به مدینه توانستند با كمك مردم مدینه ( انصار ) و هجرت كنندگان مكه ( مهاجرین ) پایه های حكومت اسلامی را در مدینه بنا كنند.

- بیعت عقبه: بیعتی كه پیامبر اكرم در مكه با مسلمانان مدینه منعقد كرده ( قبل از هجرت‌).

علی (ع) : اگر حضور حاضران نبود و حجت به سبب وجود یاران تمام نمی شد افسار بیشتر خلافت را پشت آن می انداختم.

نتیجه حدیث: بنابراین حدیث از دلایل لزوم پذیرش حكومت، حضور و نقش مردم است.

- تاریخ گواه این مطلب است كه هرگاه پیامبران در تبلیغ دعوت خویش توفیق نمی یافتند ( یعنی مردم به آنها نمی گرویدند ) به اهداف دیگر خود دست نمی یافتند.

پس: علت عمده عدم موفقیت انبیاء ایمان نیاوردن مردم است.

امام خمینی انقلاب ایران و حكومت را پس از عنایات الهی از آن مردم دانسته و خود را خدمتگزار مردم معرفی می نمایند و استمرار حكومت را در گرو بیداری وآگاهی مردم و در صحنه بودن آنان دانسته اند.

مسئولیت مردم:

علی (ع): در قانون خدا و احكام اسلام بر مسلمانها فرض ( واجب ) است كه هیچ كاری انجام ندهند و برای انجام هیچ كاری پیش قدم نشوند مگر اینكه پیش از آن برای خود رهبری برگزیده باشند كه پاكدامن و پرهیزكار و خدا ترس باشد.

نتیجه حدیث: هیچ توطئه ای نمی تواند حكومت برخاسته از مردمی و آگاه و تحت فرمان رهبری الهی را ساقط كند.

- پیامبر اكرم: كلكم راع و كلكم مسئول عن و رعتیه.

همه شما ( نسبت به دین و جامعه) نگهبانید و همه شما نسبت به آنچه كه نگهبانید مسئولیت دارید.

نتیجه حدیث: این حدیث نبوی بیانگر مسئولیت مردم است.

- مسئول ترین افراد است : امام و حاكم اسلامی كه در رأس مخروط جامعه اسلامی قرار دارد.

- در حكومت اسلامی هیچگونه امتیازی برای اداره كنندگان جامعه وجود ندارد و همه در برابر احكام خدا مساوی هستند.

حقوق متقابل رهبر و مردم:

- علی (ع) بزرگترین حقی كه خدا واجب كرده است، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است.

- علی (ع) مردم جز به صلاح حاكمان اصلاح نپذیرند و حاكمان جز به پایداری مردم نیكو نگردند.

نتیجه دو حدیث: هر دو بیانگر حقوق متقابل رهبر و مردم هستند.

- علی (ع) و لایكن لك الی الناس سفیر الا لسانك و لاحاجب الا و جهك.

* نباید بین تو و مردم پیام رسانی جز زبانت باشد و هیچ پرده و فاصله ای ( بین تو و مردم نباشد) بجز صورت تو.

نتیجه حدیث : بین حاكم اسلامی و مردم نباید هیچ فاصه ای باشد.

- علی (ع) در نامه ای به محمد بن ابی بكر حاكم مصر می فرمایند:

با مردم مهربان و فروتن باش و با گشاده رویی با آنان برخورد كن بین آنها در نگاه كردن تفاوت مگذار تا اینكه بزرگان و ثرتمندان در اثر ظلم و ستم تو نسبت به آنان گستاخ نشوند و ناتوانان از عدل تو نسبت به خودشان نومید نگردند.

- حضرت امیر (ع) در خطبه ای حقوق متقابل حاكم اسلامی و مردم را اینگونه بر می شمارند:

حقوق مردم بر رهبر عبارتند از :

ارشاد و راهنمائی - تقسیم عادلانه بیت المال - آموزش و تربیت و …

و حقوق رهبر بر مردم عبارتند از :

وفاداری به بیعت - نصیحت و راهنمائی رهبر در هر زمان - مطیع فرامین و …

رسیدگی به مشكلات مردم:

- علی (ع): من از رسول خدا بارها شنیدم كه فرمود: هرگز امتی پاك و آراسته نگردد كه در آن امت حق ضعیف از قوی بدون لكنت و گرفتگی زبان گرفته نشود.

- رهبر جامعه اسلامی باید زندگی خود را در سطح پائین ترین افراد جامعه قرار دهد.

تا هم درد دردمندان را دریابد و هم آنان با دیدن وی شاد و امیدوار گردند.

درس چهارم - آشنایی با اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

1- امام خمینی در شامگاه شنبه سیزدهم خرداد 1368 هـ . ش چشم از دنیا فروبست.

راز عقب ماندگی مسلمانان

2- ریشه همه گرفتاریها: حكومتهای فاسد و دست نشانده.

3- اولین قدم در راه اصلاح جامعه، اصلاح حكومت است.

4- رسول الله پایه سیاست را در دیانت گذاشته است.

5- زندگی سیدالشهداء و زندگی حضرت صاحب، زندگی انبیاء عالم و … همه شان این معنا بوده است كه در مقابل جور، حكومت عدل را می خواستند درست كنند.

6- مرحوم مدرس: اكنون كه باید از بین برویم چرا با دست خود برویم؟

عزت و آزادگی و نفی خود باختگی

7- وقتی دشمنان بخواهند ملیتب را برای ابد مطیع خود سازند:

الف - روح اعتماد به نفس را از آن ملت می گیرند.

ب - خود باختگی و بیگانه پسندی را میان افراد آن ملت رواج می دهند.

8- امام خمینی مظهر عزت نفس مسلمانان جهان بود.

مبارزه با استكبار

9- مسلمانان از جهل و فقر و عقب ماندگی نجات پیدا نخواهند كرد مگر ـ آنكه برای قطع دستهای پلید دشمنان بپاخیزند و همت كنند.

10- دشمن شناسی و دشمن ستیزی درسی است كه امام خمینی به همه مسلمانان و به ملت ایران داده است.