مبانی نظری و پیشینه آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس

بصورت فایل ورد همراه با منابع 1-2مقدمه........................................................................................... 2-2مروری بر مبانی نظری پژوهش....................................................................... 2-2-1تعریف و اهمیت ممبانی نظری و پیشینه آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس|40205329|arshad100|مبانی نظری و پیشینه آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2مقدمه...........................................................................................

2-2مروری بر مبانی نظری پژوهش.......................................................................

2-2-1تعریف و اهمیت مهارت های زندگی...........................................................

2-2-2اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی.........................................

2-2-3 انواع مهارتهای زندگی................................................................................

2-3 ابعاد مهارتهای زندگی.................................................................................

2-3-1مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی...............................................

2-3-2 مهارت های حل مسله- تصمیم گیری.......................................................

2-3-3 مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی............................

2-3-4 مهارت های رشد هویت- هدف در زندگی..............................................

2- 4مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی..................................................

2-5اهداف آموزش مهارت های زندگی.................................................................

2-6جایگاه مهارتهای زندگی در اسلام............................................................


2-7تعریف و اهمیت سلامت روان.................................................................

2-8 بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه........................................................

2-9ویژگی های افراد سالم از دیدگاه های مختلف................................................

2-10دیدگاه های مختلف در مورد سلامت روانی.................................................

2-10-1 دیدگاه روان پزشکی...............................................................................

2-10-2 دیدگاه رفتار گرایی.................................................................................

2-10-3 دیدگاه انسان گرایی................................................................................

2-10-4 دیدگاه هستی گرایی...............................................................................

2-10-5 دیدگاه شناختی.................................................................................

2-10-6 دیدگاه بوم شناختی............................................................................

2-11مبانی نظری عزت نفس.............................................................................

2-12توجه به عزت نفس در کودکان......................................................................

2-13اهمیت عزت نفس...............................................................................

2-14علائم عزت نفس سالم و نا سالم...................................................................

2-15سوابق پژوهش........................................................................................

2-15-1 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور.................................

2-15-2 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به خارج کشور.................................

2-16خلاصه فصل.........................................................................................