پاورپوینت ونتوری متر و اریفیس متر

ونتوری متر این وسیله برای اندازه گیری دبی جریان مورداستفاده قرار می گیردواز بخشهای زیر تشکیل شده است: 1-مجموع بالادست جریان که قطر ان برابر قطر لوله است. 2-قسمت مخروطی همگرا که در این قسمت سرعت زیاد وفشار کم میشود. 3-گلوگاه استوانه ای که سرعت وفشار ثپاورپوینت ونتوری متر و اریفیس متر|40205848|arshad100|ونتوری متر ,اریفیس متر,مزایای ونتوری متر,معایب ونتوری متر,مزایای اریفیس متر ,معایب اریفیس متر
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت ونتوری متر و اریفیس متر هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .ونتوری متر
این وسیله برای اندازه گیری دبی جریان مورداستفاده قرار می گیردواز بخشهای زیر تشکیل شده است:

1-مجموع بالادست جریان که قطر ان برابر قطر لوله است.

2-قسمت مخروطی همگرا که در این قسمت سرعت زیاد وفشار کم

میشود.

3-گلوگاه استوانه ای که سرعت وفشار ثابت است.

4-قسمت مخروطی با واگرایی تدریجی که نهایتا اندازه ان برابر با قطر

لوله میشود که سرعت کم وفشار زیاد میشود.

5-بخش پایین دست جریان که قطر ان برابر قطر لوله است.

6-یک مانومتر دیفرانسیلی که یک سر ان به بخش بالا دست وسر دیگر

ان به گلوگاه متصل است.

اریفیس متر

اریفیس متر حلقه ای است که در یک لوله قرار داده می شود و مساحت سطح مقطع لوله را به یک مقدار معلوم کاهشمی دهد. با نصب مبدل فشار(تراند یوسد) در مکان های بالا دست و پایین دست اریفیس تغییرات فشار اندازه گیریمیشود.اریفیس در لوله به صورتی واقع میشود که که محور ان با محور لولهمنطبق باشد البته اریفیس هایی که هم محور بامحور لوله قرار نگرفته باشند نیز مورد استفاده میباشد.