مبانی نظری و پیشینه نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی

بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه ............................................................................................... 2-1- پیشینه تحقیق................................................................................................. 12 مبانی نظری و پیشینه نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی|40216014|arshad100|مبانی نظری و پیشینه نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ...............................................................................................

2-1- پیشینه تحقیق................................................................................................. 12

2-1-1- مقالات داخلی........................................................................................ 12

2-1-2- مقالات خارجی................................................................................................. 25

2-2- مروری بر نظریات جنبش های اجتماعی ......................................................................... 39

2-2-1- نیل اسملسر ....................................................................................................... 41

2-2-2- آلن تورن ......................................................................................................... 42

2-2-3- تدااسکاکپول ...................................................................................................... 43

2-2-4- هانا آرنت...................................................................................................... 44

2-2-5- ملوچی ............................................................................................................ 44

2-2-6- ماریو دیانی ....................................................................................................... 44

2-2-7- گی روشه ....................................................................................................... 45

2-2-8-دوناتلا دلاپورتا و ماریو دیانی ........................................................................................ 46

2-2-9- چارلز تیلی ....................................................................................................... 47

2-2-10- ویژگی های جنبش اجتماعی ..................................................................................... 54

2-2-11- انواع جنبش های اجتماعی ........................................................................................ 56

2-2-12- مراحل جنبش های اجتماعی ..................................................................................... 59

2-2-13- کارکرد های جنبش اجتماعی .................................................................................... 60

2-2-14- استراتژی های جنبش اجتماعی ................................................................................. 61

2-3- مروری بر دیدگاههای نظری تکنولوژی ارتباطی ( اینترنت و تاثیر اجتماعی آن ) ............ 62

2-3-1- نقش اینترنت در جنبش های اجتماعی ........................................................................ 66

2-3-2- تاریجچه شکل گیری اینترنت و شبکه های اجتماعی ................................................. 73

2-3-3- ساختار شبکه های اجتماعی......................................................................................... 76

2-3-4- پیشرفت های مهم در شبکه های اجتماعی .................................................................. 77

2-3-5- کارکرد های شبکه های اجتماعی ................................................................................ 79

2-3-6- شبکه های اجتماعی و دیپلماسی دیجیتال ............................................................................. 80

2-3-7- اهمیت شبکه های اجتماعی درشکل گیری جنبش ها در جهان امروز ................................ 82

2-5- چارچوب نظری ................................................................................................. 82

2-6- مدل نظری تحقیق ............................................................................................ 83

2-6-1- مدل نظری نیل اسملسر ......................................................................................................... 84

2-6-2- مدل نظری آلن تورن ............................................................................................................. 85

2-6-3- مدل نظری چارلز تیلی .......................................................................................................... 86

2-7- فرضیات تحقیق .......................................................................................................... 94