ترجمه مقاله اسیدهای چرب اشباع خارج از محدوده نیستند

Saturated fatty acids are not off the hook اسیدهای چرب اشباع خارج از محدوده نیستند خلاصه یک متاآنالیز جدید که توسط Chowdhury et al. (2014) انجام شد، ارتباط بین بیماری های عروق کرونر و سطوح گردش خون یا مصرف اسیدهای چرب اشباع کل (SFA) را رد کرده است. بترجمه مقاله اسیدهای چرب اشباع خارج از محدوده نیستند|40227615|arshad100|اسیدهای چرب اشباع,بیماری های قلبی عروقی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان ترجمه مقاله اسیدهای چرب اشباع خارج از محدوده نیستند هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

Saturated fatty acids are not off the hook

اسیدهای چرب اشباع خارج از محدوده نیستند

خلاصه
یک متاآنالیز جدید که توسط Chowdhury et al. (2014) انجام شد، ارتباط بین بیماری های عروق کرونر و سطوح گردش خون یا مصرف اسیدهای چرب اشباع کل (SFA) را رد کرده است. بررسی نشان داد که دو تا از هشت مطالعاتی که در متاآنالیز بودند بر نسبت اسید pentadecanoic (ClS:O)و heptadecanoic acid (C17:0) و تأثیر آنها بر خطر بیماری های قلبی عروقی (CVD) متمرکز شده بودند. این اسیدهای چرب زنجیره ای فرد نشانگر مصرف شیر یا چربی نشخوارکنندگان می باشد. هر دو مطالعه نشان داد که بین مصرف شیر - چربی و اولین انفارکتوس میوکارد رابطه معکوس وجود دارد. هیچ کدام از دو مطالعه ارتباط بین گردش خون کل SFA بر نتایج کرونر را نشانن داد.

در مقابل اثرات قلب ناشی از مصرف لبنیات، ما انتظار داریم که مصرف بالای اسید پالمتیک (C16: 0) و اسید استئاریک (C18: 0) ممکن است خطر CVD را بالا ببرد. بنابراین، تفکیک اثرات گردش SFA بر نتایج قلبی عروقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به استثنای مطالعاتی که اسیدهای چرب از چربی شیر را،مورد بررسی قرار داد، نتایج قلبی عروقی ارتباط مثبت SFA کل سطح خون و نتیجه کرونری را نشان داد (RR 1.21 Cl 1.04-1.40). بنابراین، نتایج به دست آمده از مطالعات CLS: O و C17: 0 و نمی تواند با نتایج حاصل از مطالعات دیگر SFA ترکیب شود به دلیل اثرات فیزیولوژیکی معکوس مصرف منظم غذاهای غنی از C16:0 و C18:0 در مقایسه با مصرف بالای شیر یا چربی نشخوارکنندگان. به نظر ما، تجزیه و تحلیل تاثیر تکی SFA در بروز CVD به منظور دستیابی به نتیجه مطمئن بسیار حیاتی است.

کلید واژه: اسیدهای چرب اشباع، بیماری های قلبی عروقی

متن

مطالعات متعددی ارتباط بین مصرف بالای چربی غنی از اسیدهای چرب اشباع (SFA) و افزایش بروز بیماری های قلبی عروقی(CVD) را نشان دادند [1-4]. اثر رژیم غذایی SFA ممکن است بیشتر از اثرات آنها بر عوامل خطر CVD یعنی افزایش کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDLC) حاصل شود. در حال حاضر، سهم غذایی SFA در خطر CVDهنوز هم مورد بحث است چرا که بررسی های سیستماتیک اخیر و متا آنالیز مطالعات پیرو، هیچ ارتباط معنی داری بین مصرف SFA تخمین زده شده با پرسشنامه بسامد غذایی (FFQ)، یاداورى 24 ساعت یا سطح SFA گردش خون و خطر CVD گزارش نکردند [5-8].


در بررسی دقیق تر، این مطالعات و متا آنالیز اکثرا ارتباطی ضعیف اما غیر معنی دار بین مصرف SFA در رژیم غذایی و حوادث قلبی عروقی نشان دادند. Mente et al. [6] تاثیر مصرف SFA (تقسیم شده در چارک) در 11 گروه (n = 160 673) را مورد بررسی قرار دادند و خطر نسبی (RR) 06/1 (0.96-1.15) را برای نتایج کرونر گزارش کردند. در مطالعه عوامل خطر بیماری های قلبی Kuopio lschemic (n = 1 981)، Virtanen et al. [8] میزان بروز بیشتر بیماری های عروق کرونر قلبی(CHD) را در مردانی با مصرف بالای SFA دید. در طی متوسط 4/21 سال، 183 وقایع کشنده و 382 وقایع غیر کشنده از CHD رخ داده است. این مطالعه نشان داد که مصرف SFA یا اسیدهای چرب ترانس با خطر ابتلا به CHD همراه نبود، در حالی که مصرف اسیدهای چرب یکبار اشباع شده (MUFA) با افزایش خطر همراه بود،؛ مصرف اسیدهای چرب چند بار اشباع شده (PUFA) خطر CHD کشنده را کاهش داد. با این حال، تقسیم جمعی با توجه به میانگین مصرف SFA (درصد انرژی) در چارک (میانگین مصرف SFA 13.4 16.6 19.1 22.8% انرژی) افزایش نسبت خطر (HR) را از 1.0 1.10 (0.7-1.73) 1.16 (0.73- 1.86) تا 1.29 (0.79-2.08) برای CHD کشنده و از 1.0 0.81 (0.6-1.11) 0.89 (0.65-1.22) تا 1.14 (0.83- 1.57) برای CHD غیر کشنده نشان داد رابطه بین مصرف چربی کل و خطر ابتلا به CHD غیر کشنده از نظر آماری معنیدار بود (P <0.05)..

در یک متاآنالیز گسترده اخیر در مجله Annals of Internal Medicine، Chowdhury و همکاران مطالعات مشاهده ای آینده نگر و آزمایشات تصادفی کنترل شده را برای بررسی ارتباط اسیدهای چرب در رژیم غذایی، مکمل و گردش با نتایج کرونر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد [9]. در میان یافته های دیگر، ارتباط غلظت خون و مصرف رژیم غذایی SFA مستند با نتایج کرونر رد شد. تجزیه و تحلیل رابطه بین مصرف SFA در رژیم غذایی و وقایع قلبی و عروقی، بر اساس 20 مطالعه با 276763 شرکت کننده (10155 حوادث) بود. RR برای مصرف SFA حدود 1.03 (95% Cl 0.98-1.07) بود زمانی که یک سوم بالا و پایین خط مصرف اسید چرب در رژیم غذایی مقایسه شد. بررسی دقیق تر مطالعات RRs < 1.0 را در شش مطالعه نشان داد ، در حالی که در 14 مطالعه RRs ≤ 1.0 بود. فواصل اطمینان بین هر مطالعه زیاد بود و و هیچ یک از مطالعات ارتباط معنیدار نشان نداد.

نتایج حاصل از متاآنالیز که توسط Chowdhury و همکاران انجام شد، باعث ایجاد تیترهای گمراه کننده مانند "چربی حیوانی برای قلب بد نیست" در مطبوعات شد [10]. در نتیجه ممکن است مصرف کنندگان عادات غذایی ناسالم را در پاسخ به این پیام ساده ادامه دهند.

اما، آیا دلایل خوبی برای توضیح فقدان آشکار شواهد وجود دارد ؟ پاسخ مثبت است، به این معنا که برای بهبود کمیت مصرف مواد مغذی در رژیم غذایی، نیاز ضروری احساس میشود. ابزار های موجود برای ارزیابی دریافت غذایی، مانند FFQ، یاداورى 24 ساعته، و غیره، دقیقا منعکس کننده مصرف مواد غذایی واقعی نیستند [11 12]. گزارش بیش از حد درباره "غذاهای سالم"، مانند سبزیجات و میوه جات، و به ویژه گزارش کمتر درباره مواد غذایی ناسالم، مانند غذاهای با کالری متراکم و فقیر از مواد مغذی و نیز الکل، مشکلات عمده چنین این پرسشنامه هایی می باشند. Ferrari و همکاران گزارش بیش از حد و کم و زیر-مطالعه عوامل آن در فراخوان رژیم غذایی 24 ساعته در بررسی آینده نگر اروپا درباره سرطان و تغذیه (EPIC) را بررسی کردند [11]. در مجموع، 35955 مرد و زن، با سن 35-74 سال، در زیر-مطالعات کالیبراسیون EPIC تو در تو شرکت کردند. در این مطالعات، گزارش بیش از حد تنها تاثیر جزئی داشت اما درصد افراد با گزارش کم افراطی به ترتیب 13.8٪ و 10.3٪ در زنان و مردان بود. جالب توجه است که BMI (یا وزن)، جنس و سن به خصوص با گزارش کم همراه بود.