پاورپوینت آزمایش های كیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 20 صفحه آزمایش های كیفی اسیدهای آمینه وپروتئین ها اسیدهای آمینه تعریف : واحدساختمانی پپاورپوینت آزمایش های كیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها|40227652|arshad100|دانلود پاورپوینت آزمایش های كیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها,بررسی آزمایش های كیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها,پاورپوینت جامع و کامل آزمایش های كیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها,کاملترین پاورپوینت آزمایش های كیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها,پکیج پاورپوینت آزمایش های كیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها,مقاله آزمایش های كیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت آزمایش های كیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 20 صفحه

آزمایش های كیفی اسیدهای آمینه وپروتئین ها اسیدهای آمینه تعریف :
واحدساختمانی پروتئین ها
بیش از 300 نوع درطبیعت یافت شده
فقط 20 نوع درپروتئین های انسانی یافت شده
تعداد و نوع وتوالی وارتباط فضائی آنها ساختمان سه بعدی وخواص بیولوژیك پروتئین را مشخص می كند طبقه بندی اسیدهای آمینه الف)براساس خواص فیزیكوشیمیائی وقطبیت اسیدهای آمینه خنثی (بدون بار)
اسیدهای آمینه باردار


ّّب ) براساس ریشه اسیدآمینه (ریشه R)
اسیدهای آمینه خطی ( گلیسین......)
اسیدهای آمینه حلقوی (تیروزین،تریپتوفان،.......)
روش های تشخیص افتراقی اسیدهای آمینه وپروتئین ها : روش های شیمیایی

روش های فیزیكی :

الف) كروماتوگرافی
ب ) الكتروفورز آزمایش های شیمیایی اسیدهای آمینه : 1- آزمایش نین هیدرینNinhydrin
شناسایی كلیه اسیدهای آمینه .....آزمایش نین هیدرین: هدف :شناسایی قسمت مشترك همه اسیدهای آمینه

اساس:
نین هیدرین باعث دزآمینه ودكربوكسیله شدن اسیدآمینه شده
ودرانتها كمپلكس رومان (Rhoman) به رنگ بنفش
تشكیل می شود. واكنش نین هیدرین نكات مورد توجه : ایجاد گاز CO2 دلیل بروجوداسیدآمینه است .

اسیدهای آمینه پرولین وهیدروكسی پرولین به علت ساختمان خاص درپایان این واكنش رنگ دیگری ایجاد
می كنند.
روش كار :
به 2 میلی لیتراز محلول مجهول 1 میلی لیتراز معرف
نین هیدرین اضافه نموده و 5 دقیقه در بن ماری جوش
بگذارید.

جواب مثبت : رنگ بنفش
جواب مثبت برای پرولین
وهیدروكسی پرولین : رنگ زرد 2- آزمایش زانتو پروتئیك Xantho proteic هد ف : شناسایی اسیدهای آمینه حلقوی ازخطی از طریق تشخیص حلقه بنزنی

اساس: اسیدنیتریك غلیظ باحلقه بنزنی ایجاد مشتقات نیتره حلقه بنزن (زردرنگ) رامی دهد.ادامه واكنش باسود40 درصد وایجاد رنگ نارنجی است. روش كار : به 2 میلی لیتر از اسیدآمینه مجهول 2میلی لیتر اسیدنیتریك غلیظ (توسط پی پتور) اضافه نموده وبه مدت 5دقیقه در
بن ماری جوش قراردهید.
جواب مثبت : رنگ زرد
ادامه واكنش :
پس ازسردنمودن لوله حدود 5-3 میلی لیترسود40 درصداضافه نمائید.
جواب مثبت : رنگ نارنجی
3- آزمایش میلونMilon هدف : شناسایی اختصاصی اسیدآمینه تیروزین(تشخیص حلقه فنلی)


اساس: معرف میلون (شامل نیترات ونیتریت جیوه) با حلقه فنلی تركیب خاصی بوجود می آورد. روش كار :
به 2 میلی لیتر اسید آمینه تیروزین 2 میلی لیتر معرف میلون اضافه نموده ولوله را به مدت 5-2 دقیقه در بن ماری جوش قراردهید.

جواب مثبت : رنگ قرمز 3- آزمایش هاپكینزكول Hopikins-Cole هدف : اختصاصی شناسایی اسیدآمینه تریپتوفان ( تشخیص حلقه اندولی)
اساس: نمك منیزیم اسید گلی اگزالیك درمحیط اسیدی قوی با حلقه اندولی كمپلكس رنگی ایجادمی كند.

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.