پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989

روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (1989)برای کودکان این آزمون دارای پنج مقیاس عزت نفس (مقیاس های کلی، تحصیلی، جسمانی، خانوادگی، اجتماعی) و یک مقیاس دروغ سنج میباشد. هر مقیاس دارای 10 سؤال مجزپرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989|40227840|arshad100|پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989,پرسشنامه عزت نفس ,پرسشنامه,عزت نفس پپ و همکاران 1989
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989 هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (1989)برای کودکان

این آزمون دارای پنج مقیاس عزت نفس (مقیاس های کلی، تحصیلی، جسمانی، خانوادگی، اجتماعی) و یک مقیاس دروغ سنج میباشد. هر مقیاس دارای 10 سؤال مجزا است و هر کدام از سؤالات دارای 3 ماده می باشند (تقریباً هیچ-گاه، بعضی اوقات، همیشه).

برآورد ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ

ضریب آلفای کرونباخ، مبتنی بر انحراف استاندارد سؤال¬های آزمون است با توجه به فرمول (α) آلفای کرونباخ ضریب پایایی این آزمون برابر 86/0 = α محاسبه شد. که در مقایسه با روش دو نیمه کردن آزمون که 87/0 می باشد، اختلاف میان دو روش محاسبه برابر 01/0 = 86/0 – 87/0، است که بسیار ناچیز و قابل اغماض می¬باشد.