آزمون سلامت عمومی GHQ-12

آزمون سلامت عمومیGHQ-12 روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد مقدمه: به اعتراف بسیاری از پژوهشگران، آزمون سلامت عمومی شناختهشدهترین ابزار غربالگری تاکنون در دنیای روانپزشکی و علوم رفتاری و روانشناسی است که تأثیر شگرفی بر پیشرفت پآزمون سلامت عمومی GHQ-12|40238709|arshad100|آزمون سلامت عمومی GHQ12,آزمون ,سلامت عمومی GHQ12
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان آزمون سلامت عمومی GHQ-12 هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

آزمون سلامت عمومیGHQ-12

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مقدمه:

به اعتراف بسیاری از پژوهشگران، آزمون سلامت عمومی شناختهشدهترین ابزار غربالگری تاکنون در دنیای روانپزشکی و علوم رفتاری و روانشناسی است که تأثیر شگرفی بر پیشرفت پژوهشها داشته است. این آزمون شامل 12 سؤال از 60 سؤال آزمون اصلی است که همانند فرمهای دیگر هر یک از سؤالهای آن شدت مشکلات روانی را در چند هفته اخیر میسنجد. سؤالهای آزمون که به بررسی وضعیت روانی فرد در 4 هفته (یک ماه) اخیر میپردازد، دربرگیرنده نشانههایی مثل افکار و احساسات نابهنجار و جنبههایی از رفتار قابل مشاهده میباشد. به همین جهت سؤالها بر موقعیت اینجا و اکنون تأکید دارد.

معرفی آزمون


آزمون سلامت عمومی 12 سؤالی (3-2) از آزمون GHQ-28 استخراج شد (مدیر گلستان،(1381 و از 2 عامل اصلی نشانههای سلامت روانی مثبت و نشانههای اختلالات روانی تشکیل شده است (هر عامل 6 سؤال دارد). سؤالهای آزمون به صورت 4 گزینهای (اصلاً، درحدمعمول، بیشتر از حد معمول و خیلی بیشتر از حد معمول) است. در مطالعات داخل کشور استفاده از GHQ-28 موارد متعددتری را نسبت به GHQ-12 به خود اختصاص داده است واعتبار و ورایی آن نیز بیشتر از GHQ-12 مورد مطالعه قرار گرفته است (عبادی و همکاران، .(1381 اما با توجه به امتیازات ویژه GHQ-12 (مدت زمان کوتاه مورد نیاز برای تکمیل آن 3-2) دقیقه) که باعث تسریع در انجام طرح میگردد)، میتوان همین نسخه را نیز به عنوان ابزار غربالگری مناسب جهت استفاده در مطالعات آتی در اختیار صاحبنظران و پژوهشگران قرار داد.