پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990

روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد معرفی پرسشنامه: پرسشنامه مهارتهای ارتباطی در سال 1990 توسط بارتون تهیه و تنظیم شد .این پرسشنامه 18 سوپرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990|40248836|arshad100|پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990,پرسشنامه ,مهارت های ارتباطی بارتون 1990,پرسشنامه مهارت های ارتباطی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: داردمعرفی پرسشنامه:

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی در سال 1990 توسط بارتون تهیه و تنظیم شد .این پرسشنامه 18 سوال را در برگرفته و دارای سه

مولفه میباشد و هدف از آن کمک به فرد برای حصول بینش در مورد مهارتهای ارتباطی خود میباشد.

تعریف مفهومی متغیر:

مدیران در قرن حاضر به تواناییهای متعددی نیاز دارند که هرکدام میتواند به نوعی در روند زندگی و کار او تاثیرگذار باشد.از میان

این تواناییها برقراری ارتباط و ایجاد مناسبات اجتماعی از جمله مهمترین مهارتها است .ارتباطات یک مهارت بسیار مهم مدیریت

و مبنای لازم برای مدیریت کارآمد است .از طریق ارتباطات است که مدیران روابط بین اشخاص را که برای انجام وظایف روزانه شان

به نحو مطلوب ضرورت دارد برقرار میسازند و حفظ میکنند.

مهارتهای ارتباطی مدیران برطبق نظریه بارتون به سه مهارت کلامی، شنودی و بازخورد تقسیم بندی شده است.

مولفهها و سوالات مربوط به هر مولفه:
1مهارت بازخورد:16-13-11-9-5-1 .2مهارت شنود:18-14-10-8-6-2 .3مهارت کلامی 17-15-12-7-4-3: