پاورپوینت ناهنجاریهای گردن

حرکات اصلاحی corrective exercise نا هنجاریهای گردن ستون فقرات از یک طرف محافظ نخاع شوکی و از طرف دیگر علاوه بر تحمل وزن سروگردن و تنه به آنها اجازه حرکت می دهد.پاورپوینت ناهنجاریهای گردن|40249285|arshad100|حرکات اصلاحی,corrective exercise ,نا هنجاریهای گردن
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت ناهنجاریهای گردن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

حرکات اصلاحی
corrective exercise
نا هنجاریهای گردن

ستون فقرات از یک طرف محافظ نخاع شوکی و از طرف دیگر علاوه بر تحمل وزن سروگردن و تنه به آنها اجازه حرکت می دهد.
ستون فقرات از رویهم قرار گرفتن ٣٣مهره و١١٠ مفصل تشكیل شده و دارای پنج بخش است:
7 مهره گردنی
12 مهره پشتی
5 مهره كمری
5 مهره خاجی
4 مهره دنبالیچه


عضلات اطراف ستون مهره ای در نگهداری آن در وضعیت قائم نقش مهمی دارند.
همچنین بیشترین حركت پذیری در ناحیه مهره های گردنی می باشد و با توجه به قوسهای ستون فقرات بعد از بدنیا آمدن فرد اولین قوس تشکیل شده در این ستون، قوس گردنی می باشد.

وضعیتهای مناسب و نامناسب بدن می تواند
در تمامی حالات بدن از قبیل ایستادن، راه
رفتن، نشستن، خوابیدن و... وجود داشته
باشد.


♣ در حالت کلی بدن هنگامی دارای بهترین
تعادل در حالت ایستادن است که اگر یک خط
عمودی از کنار بدن اوعبور کند:
مستقیماً از مقابل لاله گوش، از وسط شانه ها،
از مقابل برآمدگی بزرگ استخوان ران از پهلو،
تقریباًاز پشت کشکک زانو و درپایین بدن از قسمت
خارجی قوزک پا عبور کند.


فشار روی‌ ستون‌ مهره‌های‌ گردنی‌
فشار روی‌ ریشه‌های‌ عصبی‌
كشیدگی‌ عضلات‌ سمت‌ مقابل‌
اختلالات‌ بینایی‌ (كاهش میدان‌ دید‌)
درد

ملاحظات اصلاحی ودرمانی

در ماههای اولیه زندگی کشش عضله دربیش از٩٠٪ بیماران باعث
اصلاح دائمی ناهنجاری می شود. بنابراین در مراحل اولیه، درمان
حمایتی توصیه میشود.
ودرمواردی که درمان حمایتی کارگشا نباشد
عمل جراحی پیشنهاد می شود.

24 صفحه قابل ویرایش