دانلود مقاله ترجمه شده بهبود انتخاب وب سرویس با کیفیت فازی حفاظت

فایل دانلودی فقط شامل فایل ترجمه شده با پسوند pdf بوده و فایل انگلیسی در آن موجود نمی باشد. بخشی از ترجمه فارسی مقاله: 5-آسیب پذیری و طبقه بندی وزنی مجموعه های دانلود مقاله ترجمه شده بهبود انتخاب وب سرویس با کیفیت فازی حفاظت|40249792|arshad100|دانلود بهبود انتخاب سرویس وب با استفاده از کیفیت حفاظت فازی,تحقیق بهبود انتخاب سرویس وب با استفاده از کیفیت حفاظت فازی,مقاله بهبود انتخاب سرویس وب با استفاده از کیفیت حفاظت فازی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود مقاله ترجمه شده بهبود انتخاب وب سرویس با کیفیت فازی حفاظت هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فایل دانلودی فقط شامل فایل ترجمه شده با پسوند pdf بوده و فایل انگلیسی در آن موجود نمی باشد.

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

5-آسیب پذیری و طبقه بندی وزنی
مجموعه های منطق فازی بر اساس قوانین زبان شناسی می باشند که تخصص تولید کننده را در مدل سازی تهدید لحاظ می کنند. در ذین مدل، روش استنباط ممدانی برای پوشش دادن دانش متخصص به روش بصری و انسانی و برای جمع مقادیر فازی با استفاده از روش مرکز ثقل به منظور غیر فازی سازی استفاده شد. قوانین AND، مقادیر فوق العاده مرتبط با یکدیگر هستند که وابسته به هم می باشند. قواعد OR و ترکیبی از قواعد OR و AND تنها برای متغیر های با ارتباط گسسته استفاده می شوند. تعداد قواعد تحت تصمیم متخصص آشنا به سیستم مورد مدل سازی است. با این حال هیچ متخصصی قابل دسترس نبوده و تعداد وظایف اعضای منتسب به هر کیفیت ورودی به طور تجربی با بررسی داده های ورودی و خروجی مطلوب انتخاب می شود(19). با این حال در مثال ما، مجموعه نسبتا کوچک از قواعد و تنها شش متغیر ورودی و خروجی تغریف می شوند.
قواعد فازی: شش ورودی فازی نظیر کلاهبرداری، دستکاری، تضرر(انکار)، افشای اطلاعات، محرومیت از سرویس، افزایش امتیاز و خروجی فازی، نرخ رتبه بندی اعتماد می باشد. قواعد فازی ذیلا برای مدل STRIDE برای تست هر وب سرویس برای ارزیابی خطر اجرا می شوند.
اگر ( کلاهبرداری پایین باشد) و ( دستکاری پایین باشد) و ( تضرر پایین باشد) و ( محرومیت از سرویس پایین باشد) و ( افزایش امتیاز پایین باشد)، آنگاه ( رتبه اعتماد=بسیار پایین خواهد بود).
6- ارزیابی اعتماد
به منظور ارزیابی قدرت رویکردفازی انتخاب شده، مقایسه ای با رویکرد وزنی برای موارد STRIDE که در جدول 1 ارایه شده است انجام شده که در آن عرضه کنندگان خدمات کاربران را با مقادیر اعتماد اشتباه فریب می دهند( 20). نخستین گام استفاده از ورودی های STRIDE بوده و فازی سازی در برابر مجموعه های فازی زبانی مناسب برای تعیین درجه تعلق ورودی ها به مجموعه فازی مناسب است. این ورودی یک مقدار عددی است. ورودی های فازی شده برای سابقه اپراتور فازی جهت کسب یک تک عددی اعمال می شوند که نشان دهنده نتایج ارزیابی قبلی هستند.
تابع عضویت هر یک از تهدید های بالقوه را بیان می کند که در نهایت به مقدار عضویت بین [0 1] برای 5 اصطلاح زبانی نقشه یابی شده و برای هر تهدید به صورت بسیار پایین، نسبتا پایین، نسبتا بالا، بالا و بسیار بالا منتسب می شوند. در نهایت مجموعه فازی ورودی یک خروجی فازی از سیستم استنباط فازی را به خروجی اولیه تبدیل می کند.
بر طبق آسیب پذیر یها و طبقه بندی های فوق الذکر اوزان، مقدار تهدید STRIDE یک آسیب پذیری مطلقی است که برای هر وب سرویس اطلاق می شود. بعد از تعیین مجموع اوزان، سطح تهدید نهایی برای هر وب سرویس حاصل می شود. آنگاه، رتبه کلی با تابع عضویت تعیین می شود. فرمول های خاص نشان دهنده مقدار تهدید امنیت وب سرویس هستند و O(R) مقدار رتبه نهایی تهدید است: