اسلایدهای آموزشی استانداردهای حسابداری ایران مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 49 صفحه 1/49 اسلایدهای آموزشی استانداردهای حسابداری ایران مدیریت تدوین استانداردهای حساسلایدهای آموزشی استانداردهای حسابداری ایران مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری|40250228|arshad100|دانلود پاورپوینت اسلایدهای آموزشی استانداردهای حسابداری ایران مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری,بررسی اسلایدهای آموزشی استانداردهای حسابداری ایران مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری,پاورپوینت جامع و کامل اسلایدهای آموزشی استانداردهای حسابداری ایران مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان اسلایدهای آموزشی استانداردهای حسابداری ایران مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 49 صفحه

1/49 اسلایدهای آموزشی استانداردهای حسابداری ایران
مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری

2/49 حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19 (تجدیدنظرشده1384 ) 3/49 هدف هدف این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به گزارشگری مالی ترکیبهای تجاری است.

طبق این استاندارد کلیه ترکیبهای تجاری باید با استفاده از روش خرید به‌حساب گرفته شود. بنابراین واحد تحصیل‌کننده، داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده را به‌ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل شناسایی می‌کند. افزون بر این، سرقفلی نیز شناسایی و مستهلک می‌گردد و در‌مورد آن آزمون کاهش ارزش نیز صورت می‌گیرد. دامنه کاربرد
حسابداری ترکیب و احدهای تجاری به استثنای:
ترکیب واحدهای تجاری تحت کنترل مشترک.
مشارکتهای خاص. ترکیب تجاری، تجمیع واحدها یا فعالیتهای تجاری جداگانه درقالب یکشخصیت اقتصادی است که براثر کسب کنترل خالص داراییها و عملیات واحد دیگر پدید می‌آید. 4/49 5/49 اگر واحد تجاری، کنترل یک یا چند واحد دیگر را بدست آورد که فعالیت تجاری نباشد، اجتماع آن واحدها، یکترکیب تجاری تلقی نمی‌شود.
زمانی که واحد تجاری، گروهی از داراییها یا خالص داراییهایی را تحصیل نماید که یک فعالیت تجاری را تشکیل نمی‌دهند، بهای تمام شده آن باید بین داراییها و بدهیهای جداگانه قابل تشخیص در گروه، برمبنای ارزشهای منصفانه آنها در تاریخ تحصیل، تسهیم شود. 6/49 فعالیت تجاری مجموعه‌ای یکپارچه از فعالیتها و داراییهایی است که برای دستیابی به اهداف زیر اداره می‌شوند:
الف . کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران، یا
ب . کسب منافع اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌ها یا سایر راهها بصورت مستقیم و به‌تناسب برای شرکای آن. 7/49 تركیب‌‌ تجاری‌ ممكن‌ است‌ متضمن:‌ ایجاد یك‌ واحد جدید برای‌ كنترل‌ واحدهای‌ تركیب‌شونده (تحصیل)،
انتقال‌ خالص‌ داراییهای‌ یك‌ یا چند واحد تركیب‌شونده‌ به‌ واحد تجاری‌ دیگر (ادغام)، یا
انحلال‌ یك‌ یا چند واحد تركیب‌شونده‌ باشد (تلفیق)‌. 8/49 شیوه های انجام ترکیب تجاری خرید حقوق مالكانه‌ (سهام‌ یا سهم‌الشركه‌)، یا
منجر به ایجاد رابطه اصلی و فرعی
کل یا بخشیاز خالص‌ داراییهای‌ یك‌ واحد تجاری‌ توسط‌ واحد دیگر.
رابطه اصلی و فرعی بوجود نمی آید. 9/49 درمواردیکه تركیب‌ تجاری‌ به‌ رابطه‌ اصلی‌ و فرعی‌ منجر شود : واحد تحصیل‌كننده‌، ”واحد تجاری‌ اصلی“ و واحد تحصیل‌شده‌، ”واحد تجاری‌ فرعی“ نامیده‌ می‌شود.
واحد تحصیل‌كننده‌ باید الزامات‌ این‌ استاندارد را در صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ خود بكار گیرد و سرمایه‌گذاری‌ را در صورتهای‌ مالی‌ جداگانه‌ خود، براساس‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 18باعنوان‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ منعكس‌ كند. 10/49 واحد تجاری‌ اصلی‌ یك‌ واحد تجاری‌ كه‌ دارای‌ یك‌ یا چند واحد تجاری‌ فرعی‌ است‌. واحد تجاری‌ فرعی یك‌ واحد تجاری‌ كه‌ تحت‌ كنترل‌ واحد تجاری‌ دیگری‌ (واحد تجاری‌ اصلی‌) است‌ . 11/49 درمواردیکه تركیب‌ تجاری‌ به‌ رابطه‌ اصلی‌ و فرعی‌ منجر نشود : در مواردی‌ كه‌ تركیب‌‌ تجاری‌ در نتیجه‌ خرید خالص‌ داراییهای‌ واحد دیگر، شامل‌ سرقفلی‌ (نهازطریق‌ خرید سهام‌ واحد تجاری‌ دیگر) صورت‌ پذیرد، رابطه‌ اصلی‌ و فرعی به‌وجود نمی‌آید. در این‌ صورت‌، واحد تحصیل‌كننده‌، الزامات‌ این‌ استاندارد را برای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی واحد سرمایه‌گذار بكار می‌گیرد. 12/49 نکته در مواردی‌ كه‌ محتوای‌ معامله‌ با تعریف‌ تركیب‌‌ تجاری‌ در این‌ استاندارد منطبق‌ باشد، الزامات‌ حسابداری‌ و افشای‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در این‌ استاندارد بدون‌ توجه‌ به‌ نحوه‌ تركیب‌ رعایت‌ می‌شود. 13/49 طبقه بندی ترکیب بر اساس
ماهیت معامله روش خرید تحصیل اتحاد منافع روش تجمیع منافع روش حسابداری ترکیب دستیابی به کنترل
مشخص بودن واحد کنترل کننده آمیختن کنترل واحدهای مجزا توسط صاحبان سرمایه
مشخص نبودن واحد کنترل کننده 14/49 روش حسابداری حسابداری‌ تركیبهای‌ تجاری‌ باید با استفاده‌ از روش‌ خرید، انجام‌ شود. روش خرید
مبنای ثبت تحصیل در روش خرید بهای تمام شده است و بهای‌ تمام ‌شده‌ نیز براساس‌ معامله‌ زیربنای‌ تحصیل‌، تعیین‌ می‌شود. 15/49 تشخیص واحد تحصیل‌کننده در کلیه ترکیبهای تجاری باید واحد تحصیل‌کننده مشخص شود. واحد تحصیل‌کننده، واحد تجاری درحال ترکیبی است که کنترل سایر واحدها یا فعالیتهای تجاری درحال ترکیب را به‌دست می‌آورد.

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.