دانلود تحقیق اصول جنگ و نگرشی جدید به جنگ های صدر اسلام

اصول جنگ... 1 علی علیه السلام و صلح.. 19 الف – اهداف جنگ... 24 اهداف جهاد. 50 اهمیت جهاد. 64 نقش فرماندهی در جنگ: 68 خطبه های نهج البلاغه. 96 نامه های نهج البلاغه. 118 منابع: 124 اصول جنگ نگرشی جدید به جنگهای صدر اسلام اصل تامین تامین در لغت بهدانلود تحقیق اصول جنگ و نگرشی جدید به جنگ های صدر اسلام|40273258|arshad100|اصول جنگ,نگرشی جدید ,جنگهای صدر اسلام ,اسلام ,جنگ ,نگرش نو در مورد جنگ ,نقش فرماندهی در جنگ
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود تحقیق اصول جنگ و نگرشی جدید به جنگ های صدر اسلام هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

اصول جنگ... 1

علی علیه السلام و صلح.. 19

الف – اهداف جنگ... 24

اهداف جهاد. 50

اهمیت جهاد. 64

نقش فرماندهی در جنگ: 68

خطبه های نهج البلاغه. 96

نامه های نهج البلاغه. 118

منابع: 124


اصول جنگ

نگرشی جدید به جنگ‌های صدر اسلام

اصل تامین

تامین در لغت به معنای در امن قرار دادن و حفظ كردن چیز یا شخصی است.

یكی از اصول جنگ، دربعد عملیاتی و تاكتیكی نیز ‹‹ تامین ›› نام گرفته و چنین تعریف شده است:

كلیه اقداماتی كه به طور مستقیم و همه جانبه به منظور حفاظت یگان درمقابل دیده شدن، لو رفتن، مداخله،جاسوسی، غافلگیر شدن، خرابكاری و اقدامات ایذایی یا مختل كننده دشمن انجام می‌گیرد.

اصل تامین در بین اصول جنگ، جایگاه ویژه ای دارد، زیرا لازمه حتمی و جزء لاینفك اجرای موفقیت آمیز سایر اصول، و درنتیجه موفقیت در صحنه نبرد است و بدون رعایت این اصل، سایر اصول جنگ، آسیب پذیر و بی حاصل خواهند بود.

از این رو، نیروها مجری این اصل در یك یگان عملیاتی، باید آموزش دیده ترین، زبده ترین و كا آزموده ترین نیروها باشند تا به خوبی بتوانند از ایفای این وظیفه حساس و مهم بر آیند.

پیشینه تاریخی

از گذشته‌های بسیار دور، توجه به امنیت نیروهای جنگی، امری با اهمیت تلقی شده و استفاده از شیوه‌های تامینی د رحالت‌های مختلف نبرد معمول بوده است.

یكی از روش‌های تامین كه در بین ملل مختلف رایج بود. استفاده از قلعه‌ها و دژهای بلند نظامی بود كه سپاهیان را در برابر حمله دشمن محافظت می‌كرد. در مواضعی از این حصارها، سنگرها و برج‌های دیده بانی بود.

حفر كانال و خندق، زدن خاكریز، گذاشتن موانعی مانند تنه درختان تنومند پیرامون محل استقرارسپاهیان، ازشیوه‌های تامین یك لشكر به ویژه در شب به حساب می‌آید.

در گذشته، درمورد انتخاب زمان و مكان نبرد، برخی تدابیر امنیتی رعایت می‌شد. به عنوان مثال زمان آغاز نبرد. بعد از ظهر انتخاب می‌شد تا اگر لشكر در ادامه جنگ به مشكلی برخورد نمود، بتواند ازتاریكی شب جهت تجدید قوا یا عقب نشینی استفاده نماید یا محل نبرد درنزدیكی آبادی و شهر انتخاب نمی شد، برای اینكه درصورت شكست، مورد تهاجم دشمن قرارنگیرد.

همچنین برای تامین خزینه، اسلحه خانه، آشپزخانه و زنان و كودكان، آنها را در وسط نزدیك قلب لشكر مستقر می‌كردند.

پس از اختراع و به كارگیری سلاح‌های گرم مانند تفنگ و توپ، یكی از راه‌های تامین و حمایت از نیروها ی در حال حركت به سوی دشمن، یعنی پشتیبانی با آتش توپ از آنان، فراروی فرماندهان جنگ قرا ر گرفت. ناپلئون در به كار گیری این روش بسیار تاكید می‌ورزید.ناپلئون گمان می‌كرد كه سربازان بدون داشتن این پوشش حفاظتی و قرارگرفتن در زیر آتش توپخانه دشمن، روحیه خود را به سرعت از دست داده و پا به گریز می‌گذارند. ناپلئون در به كارگیری توپخانه به شدید ترین وجه تاكید داشت و به نظر وی تنها اثر عظیم آتش توپخانه بود كه می‌توانست نتیجه قطعی را به همراه داشته باشد.

اصل تامین درقرآن و سنت

دو منبع سرشار و بی پایان قرآن و سنت، به كارگیری اصل تامین و تدابیر امنیتی به هنگام نبرد را از نظر دور نداشته و در موارد متعدد و با تدابیر گوناگون، رزمندگان اسلام را در به كار بستن آنها توصیه نموده است