دانلود تحقیق پیشرفت های اخیر در رادیوتراپی در زمینه سرطان سر و گردن

چكیده: پیشرفت های اخیر در جراحی بازهم علاج ناپذیر بودن سرطان را عنوان می كنند. این پیشرفت ها در تومورشناسی به بیماران كمك می كند كه سرطان سر و گردن در بیماران بدانلود تحقیق پیشرفت های اخیر در رادیوتراپی در زمینه سرطان سر و گردن|40273501|arshad100|پیشرفت های اخیر رادیوتراپی سرطان سر و گردن,درمان سرطان ,استرئوتاكسی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود تحقیق پیشرفت های اخیر در رادیوتراپی در زمینه سرطان سر و گردن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چكیده:

پیشرفت های اخیر در جراحی بازهم علاج ناپذیر بودن سرطان را عنوان می كنند. این پیشرفت ها در تومورشناسی به بیماران كمك می كند كه سرطان سر و گردن در بیماران بهتر شناخته شود. رادیوتراپی بطور سه بعدی با شكستگی ها در ارتباط است جراحی با اشعه و رادیوتراپی مربوط به استرئوتاكسی، رادیوتراپی با پرتوی نوترون، رادیوتراپی با ذرات باردار- رادیوتراپی بصورت جراحی مشخص می شوند. این پیشرفت‌ها با دوز اشعه در ارتباط است كه تومورها می توانند با اشعه كم شوند و به بافت طبیعی تحویل داده شوند.

علاوه بر این، شیمی درمانی هم مهم است. این مقاله شرایطی از پیشرفت جدید را در درمان سرطان سر و گردن مشخص می كند.

مقدمه:

سرطان در منطقه سر و گردن شامل 3% سرطان هاست كه تقریباً 40000 نوع جدید در آمریكا هر ساله دیده می شود. سیگار كشیدن دلیل شایع سرطان سر و گردن است. استفاده از مدار الكلی، بهداشت دهان ضعیف فاكتورهای خطرساز هستند. این حالت بی نظمی مشخص شده كه برای مثال ژن Po3 در موتاسیون بیماران سرطانی دیده شده. عفونت با ویروس اپشتاین- بار از انواع پاپیلوها ویروس نوع 6، 11، 16، 18 نقش را در پیشرفت بدخیم بودن سر و گردن بازی می كنند.

این بیماران باید تحت مراقبت قرار گیرند كه اعضاء این تیم با پیشنهاداتی روبرو شده اند كه می توانند مراقبت دندانی در تغذیه، روان شناسی، را به حساب آورند. هدف از این روش چند نظمی افزایش حالت كلی بدون بیماری است. در حالیكه زاد و ولد كاهش پیدا می كند. چندین پیشرفت اخیر در تكنیك اشعه ها و طرح ریزی بیماران مشاهده شده و این شیمی درمانی ادامه دارد تا در این مقاله پیشرفت های مهم بحث شوند.

رادیوتراپی (اشعه درمانی) قراردادی:

رادیوتراپی برای درمان سرطان در بیش از یك قرن كاربرد داشته است. دوز این اشعه‌ها برحسب واحد (Gy) عنوان می شود.

كه نشان می دهد میزان انرژی در بافت برای هر واحد تون J/kg چگونه است. این روش اشعه درمانی با پرتو خارجی EBRT یك مورد خطی است كه فوتون تولید می‌كند. این ماشین ها از پرتوهای اشعه x با انرژی بالا و نافذ استفاده می كنند.

جهت كاهش دادن دوز اشعه كه به پوست تحویل داده می شود استفاده می شود. در مقابل الكترونها و اشعه x سطحی محدود به عمق نفوذ و مناسب هستند كه ضایعات سطحی درمان می شوند. این درمان با اشعه از طریق درمان با تشعشع یونیزه ارائه شده كه شامل كاشت رادیوایزوتوپ مثل ایریدیوم 192 و سزیم 137 مستقیماً به سرطان ها مربوط می شود. در طول این تشعشع یونیزه، اشعه گاما از منبع رادیواكتیو خارج می‌شود كه اثر بیولوژیكی یكسان دارند.

در یك درجه كشتن سلولهای توموری چند دوز كم از اشعه خطری را با دوز بالا نشان می دهد. بهمین دلیل در شكستگی از دهه 1920 از اشعه ها استفاده شد. به طور كل 44 تا 50 Gy اشعه، به 2-8/1 Gy تحویل داده شد.

پس در این مناطق خطر 15% یا بیشتر در بیماری میكروسكوپی دیده شد، كه بین 66 و 70 Gy در تومورها پیشگویی می شود و 2 سانتی متر یا كمتر هستند وقتی رادیوتراپی در بیماری پیشرفته با دوز 70 Gy بطور ضروری كنترل تومور را بهمراه داشته باشد و شامل گره‌ها می شود.

با یك قانون سرانگشتی می توان گفت دوز اشعه در كنترل با اندازه تومور افزایش می‌یابد. در بیماران لنفادنوپاتی، EBRT كنترل بیش از 90 درصد گره‌های گران را 2 سانتی متر یا كمتر اندازه گیری كرده اند. EBRT در دوز 70 Gy یا بیشتر 80 درصد گره های 2 تا 3 سانتی‌متری را استریل می‌كنند. گره‌های لنفاوی بزرگتر از 3 سانتی‌متر به تنهایی با EBRT كنترل می شوند. استثناء در این قانون كلی متاستاز گره لنفی فاز و فاریرمینژال را در كارسینو، ایجاد كرده كه اینها حساس به اشعه هستند كه از تومور ابتدایی به مناطق دیگر گسترش می یابد.