پاورپوینت آلودگی آب زیرزمینی

قسمتی از متن................ همچنین نواحی مسكونی به صورت متراكم با ارزیابی استفاده مجدد از زمین از استراتژی مدیریت برای استفاده محدود همه ی نواحی جلوگیری شده اسپاورپوینت آلودگی آب زیرزمینی|40279806|arshad100|پاورپوینت آلودگی آب زیرزمینی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت آلودگی آب زیرزمینی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

قسمتی از متن................

همچنین نواحی مسكونی به صورت متراكم با ارزیابی استفاده مجدد از زمین از استراتژی مدیریت برای استفاده محدود همه ی نواحی جلوگیری شده است به هنگام تصفیه كامل آب زیر زمینی در مكانهای بزرگ نه امكان اقتصادی دارد و نه امكان فنی در زمان طولانی معقول چندین وسیله برای ترمیم استراتژی نیاز دارد .گرفتن حساب مقارن بی درنگ احتمال های ضرر و زیان برای سلامتی انسان ،اكوسیستم و كالاهای حفاظتی مذكور دارد. آلودگی های مكان بزرگ بیانگر نوشابه های مضر از چندین ماده مضر از منابع مختلف است.كه ممكن است تاثیر متقابل بر روی یكدیگر داشته باشد و جستجو برای ترمیم استراتژی مناسب پیچیده شده است.

مكان پروژه سفیرا در نزدیك بیترفلد برای ترمیم چندین آلوده كننده آب زیر زمینی آزمایش شده است پیشنهاد های متناوبی در استراتژی های ابزار محلی با نتیجه منطقی از محدودیت های زمان طولانی برای مكانهای بزرگ شده است مانند نیاز بیتر فلد در ارزیابی مستقل در موقعیت نزدیكی اساس خطر به كار رود به همین خاطر اساس گیس مدل D3 در منطقه شامل زمین شناسی ،آلوده كننده ها،آب شناسی ،كاربرد زمین می شود.