موضوع تحقیق: تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

چکیده آنچه در این تحقیق مدنظر است، بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می باشد. البته در بسیاری موارد نتیجة بحث فقهی و حقوقی (درحقوق ایران) یکسان است، چه اینکه حقوق ایران مخصوصاً قانون مدنی ایران و قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه موضوع تحقیق: تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی|41003570|arshad100|تغییرجنسیت,خنثی , فقه اسلامی , حقوق ایران,تاثیر حقوقی، فقهی و اجتماعی فتوای حضرت امام(ره),تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژى,انواع تغییر جنسیّت,تغییر جنسیّت و مسأله بقاى ازدواج,تغییر جنسیّت و مسأله مهریّه,تغییر جنسیّت و مسأله ارث,تغییر جنسیّت و مسأله عدّه,تغییر جنسیّت و مسأله عناوین خانوادگى,تغییر جنسیّت و مسأله ولایت و سرپرستى كودكان,پیامد
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان موضوع تحقیق: تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چکیده

آنچه در این تحقیق مدنظر است، بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می باشد. البته در بسیاری موارد نتیجة بحث فقهی و حقوقی (درحقوق ایران) یکسان است، چه اینکه حقوق ایران مخصوصاً قانون مدنی ایران و قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه تدوین شده است.

این مسأله به عنوان یک پدیدة (تقریباً) خارجی و نوظهور، زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است که عمدتاً این مباحث در باب حقوق خانواده است. مانند جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، بقا یا عدم بقای ازدواج، پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، ولایت و سرپرستی شخص پس از تغییر جنسیت، مسألة ارث، نفقه، مهریه، عناوین خانوادگی و... .


واژگان کلیدی :

تغییرجنسیت ـ خنثی ـ فقه اسلامی ـ حقوق ایران.


مقدمه

در گذشته تغییر جنسیت و تبدیل پسر به دختر و برعکس، امری ناممکن تلقی می شد، اما در دهه های اخیر هزاران عمل تغییر جنسیت به وقوع پیوسته است. علت دیگر اهمیت بحث فوق پرسش های فراوانی است که همواره دربارة تغییر جنسیت مطرح می شود. تقریباً تمام مراجع تقلید معاصر، در رساله های جدید خود (موسوم به رساله استفتائات) دربارة تغییر جنسیت اظهار نظر نموده اند. از این رو هرچند تغییر جنسیت یک بحث نو و جدید است، ولی گستره و دامنة آن فراگیر است.

«تغییر جنسیت» به معنای تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث، یا از مؤنث به مذکر، یا از خنثی به مذکر، یا از خنثی به مؤنث، یا از مذکر به خنثی، و یا از مؤنث به خنثی، و به طور کلی عبارت است از تبدیل و تغییر جنسیت فرد از یک حالت به حالت دیگر.


چکیده

1

مقدمه

2

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

سوالات تحقیق

تاریخچة تغییر جنسیت در ایران وجهان


3

4

6

7

فصل اول

تغییر جنسیّت از منظر فقهى و حقوق


8


تاثیر حقوقی، فقهی و اجتماعی فتوای حضرت امام(ره)

9

تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژى

11

انواع تغییر جنسیّت

14

تغییر جنسیّت و مسأله بقاى ازدواج

17

تغییر جنسیّت و مسأله مهریّه

20

تغییر جنسیّت و مسأله ارث


24تغییر جنسیّت و مسأله عدّه

26

تغییر جنسیّت و مسأله عناوین خانوادگى

27تغییر جنسیّت و مسأله ولایت و سرپرستى كودكان

29


بخش دوم:

پیامدهای حقوقی اصلاح جنسیت در نظام حقوقی ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر 31وضعیت شرعی اصلاح جنسیت

نظام حقوقی ایران

مقایسه‌ای بین علمای شیعه و علما اهل تسنن

نتیجه گیری

33

39

55

56

منابع

57