ترجمه مقاله TRIZ برای معماری نرم افزار

موضوع مقاله: TRIZ برای معماری نرم افزار ( TRIZ For Software architecture) فهرست چکیده 1 1 . مقـدمه 2 2 . TRIZ بـرای نرم افـزار 4 3. اصول ابداعانه 5 4. ماتریس تناقض 6 5. به عنوان مثال : شبیه ساز پرواز 8 6. نتیجه گیری و کار در آینده 9 منابع 11 چکیده یکترجمه مقاله TRIZ برای معماری نرم افزار|41005970|arshad100|TRIZ برای معماری نرم افزار ( TRIZ For Software architecture,چکیده 1,1 مقـدمه 2,2 TRIZ بـرای نرم افـزار 4,3 اصول ابداعانه 5,4 ماتریس تناقض 6,5 به عنوان مثال شبیه ساز پرواز 8,6 نتیجه گیری و کار در آینده 9,منابع 11,Software architecture Design principles Patterns Quality attributes Contradiction matrix,معماری نرم
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان ترجمه مقاله TRIZ برای معماری نرم افزار هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

موضوع مقاله: TRIZ برای معماری نرم افزار ( TRIZ For Software architecture)فهرست
چکیده 1
1 . مقـدمه 2
2 . TRIZ بـرای نرم افـزار 4
3. اصول ابداعانه 5
4. ماتریس تناقض 6
5. به عنوان مثال : شبیه ساز پرواز 8
6. نتیجه گیری و کار در آینده 9
منابع 11
چکیده
یک عنصر اصلی برای طراحی معماری نرم افزار با کیفیت خوب، جابجایی سیستماتیک و اصول ساختاری می¬باشد که کیفیت آنها نیازمند پشتیبانی توسط تیم پشتیبانی می باشد. نظریه مخترع حل مشکلات (TRIZ) توسط Altshuller پیشنهادی را در رابطه با ابزارهایی که میتوانند برای تعیین یک چنین راهی استفاده شوند، ارئه میدهد. این مقاله یک ایده درست و نتایج مقدماتی از اصول مخترع و ماتریس نقض برای رفع تناقضات در طراحی معماری نرم افزار ارائه میدهد. از طریق معماری مجدد یک سیستم پرواز شبیه سازی شده، ابزارهای آنالیزشده و توسعه یافته دیگر پیشنهاد میگردد.
منتشر شده توسط Elsevier با مسئولیت محدود (سال 2011)


کلمات کلیدی: معماری نرم افزار، اصول طراحی، الگوها، ویژگی های کیفی، ماتریس تناقض؛
1 . مقـدمه
در حالی که هنوز بحث در مورد تعریف اصطلاح معماری نرم افزار وجود دارد برخی از تعاریف به عنوان ساختار یا ساختارهای سیستم پذیرفته شده¬اند، که متشکل از عناصر، خواص خارجی قابل مشاهده تعریف شده هستند این عناصر و روابط میان آنها را، روند طراحی معماری نرم افزار سیستم می¬گویند در شکل 1 نشان داده شده است.

شکل 1: دو راه مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل با توجه به] 2[

TRIZ for software architecture
Daniel Kluender *
Embedded Software Laboratory RWTH Aachen University
Abstract
A key element to designing software architectures of good quality is the systematic handling of contradicting quality
requirements and the structuring principles that support them. The theory of inventive problem solving (TRIZ) by Altshuller
offers tools that can be used to define such a systematic way. This paper describes the idea and preliminary results of using
inventive principles and the contradiction matrix for the resolution of contradictions in the design of software architectures. By
rearchitecting a flight simulation system these tools are analysed and their further development is proposed.
© 2010 Published by Elsevier Ltd.
Keywords: Software architecture; Design principles; Patterns; Quality attributes; Contradiction matrix;