استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور

استاندارد روش اندازه گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور 1 ـ هدف هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشهای اندازه گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور می باشد . 2 ـ دامنه كاربرد این استاندارد جهت اندازه گیری اوره و ازت آمونیاكی در خورااستاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور|41007901|arshad100|استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور,اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور

1 ـ هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشهای اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور می‏باشد .

2 ـ دامنه كاربرد

این استاندارد جهت اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور كاربرد دارد .

3 ـ نمونه‏برداری

طبق استانداردهای روش نمونه‏برداری در مواد غذائی عمل شود .

4 ـ روش كار

4-1- اندازه‏گیری اوره به طریق اسپكتروفتومتری

4-1-1- وسایل مورد نیاز

ـ اسپكتروفتومتر با حداكثر باند 2/4 در طول موج 420nm با سلهای یك سانتیمتری

4-1-2- معرفها و مواد مورد نیاز :

4-1-2-1- محلول پارادی متیل آمینوبنزالدئید 1

16 گرم پارادی متیل آمینو بنزالدئید را در یك لیتر الكل و 100 میلی‏لیتر اسید كلریدریك حل نمائید . این محلول برای یك ماده پایدار می‏ماند .

4-1-2-2- اسید استیك

4-1-2-3- محلول استات روی : 22 گرم استات روی 2H2O 2( OAC)Zn را در آب حل كرده و 3 میلی‏لیتر اسید استیك بآن اضافه نمائید سپس آن را تا حجم 100 میلی‏لیتر رقیق نمائید .