اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود كه مجازات علیرغم شدت و حدت آن، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا میباشد. آنچه كه در مجازات موردنظر قرار میگیرد تنبیه محكومین میباشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از ااقدامات تامینی و تربیتی در لبنان|41009263|arshad100|اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود كه مجازات علیرغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه كه در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محكومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد كه این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت كه اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینكه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌كند، متكی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تكمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. در این نوشتار قبل از بیان انواع اقدامات تامینی و تربیتی در كشور لبنان‌، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون این كشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مجازات‌

اقدامات تامینی و تربیتی

وجوه اشتراك مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی

مبحث دوم‌: وجوه افتراق مجازات و اقدامات تامینی


شرایط قانونی و شكلی اجرای اقدامات تامینی

ماهیت قضایی اقدامات تامینی

انواع اقدامات تامینی و تربیتی

. تدابیر تامینی مانع آزادی

تدابیر تامینی مانع آزادی شامل‌:

تدابیر تامینی محدود كننده آزادی

تدابیر تامینی محدود كننده آزادی شامل‌:

اماكن ممنوعه دو نوع هستند:

تدابیر تامینی محروم كننده

تدابیر تامینی محروم كننده شامل‌:

تدابیر تامینی عینی

تدابیر تامینی عینی شامل‌: