مقاله آزمایش ژنوتوکسیسیتی در رنگ‌های خوراکی گل تاج خروس و تارترازین

خلاصه رنگ، یک جزء حیاتی از غذا، برای مصرف کنندگان مدرن امروزی به عنوان وسیلهای برای شناسایی سریع و پذیرش نهایی غذا ضروری است. چندین بررسی درمورد سم شناسی رنگهای طبیعی و مصنوعی، به خصوص آنهایی که در مواد غذایی استفاده میشوند، تا کنون به چاپ رسیده است مقاله آزمایش ژنوتوکسیسیتی در رنگ‌های خوراکی گل تاج خروس و تارترازین|41013969|arshad100|جهش زا؛ اختلالات کروموزومی؛ رنگهای مونو آزو,گل تاج خروس تارتارازین
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقاله آزمایش ژنوتوکسیسیتی در رنگ‌های خوراکی گل تاج خروس و تارترازین هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

خلاصه

رنگ، یک جزء حیاتی از غذا، برای مصرف کنندگان مدرن امروزی به عنوان وسیله‌ای برای شناسایی سریع و پذیرش نهایی غذا ضروری است. چندین بررسی درمورد سم شناسی رنگ‌های طبیعی و مصنوعی، به خصوص آنهایی که در مواد غذایی استفاده می‌شوند، تا کنون به چاپ رسیده است که نشان می‌دهند رنگ دانه‌ها به صورت بالقوه باعث بروز سرطان می‌شوند. تعداد زیادی از رنگ‌های طبیعی و مصنوعی از هر دو لیست ملی و بین المللی رنگ‌های مجاز خوراکی به دلیل فعالیت جهش زا یا سرطان زای آنها حذف شده‌اند. به اکثریت مواد غذایی افزودنی JECFA/FAO "دوز مجاز مصرف روزانه"-ADI تخصیص داده شده است، که اغلب موقتی هستند و به نیاز برای ارزیابی ژنوتوکسیک بیشتر تاکید می‌شوند، تاکنون گزارش شده است که تعدادی از آنها با وجود زیر دوز-ADI بودنژنوتوکسیک بوده‌اند. در هند، این مشکل شدیدتر است زیرا علارغم مقررات و محدودیت‌های جلوگیری از تقلب کردن در مواد غذایی در سال 1954، استفاده از رنگ‌های خوراکی غیرمجاز رایج است. ما اثرات جهش زایی و ژنوتوکسیک گل تاج خروس و تارترازین را با استفاده از آزمایش جهش زایی ایمز و آزمایش در داخل مغز استخوان موشمورد بررسی قرار داده‌ایم. از تیفی موریوم سالمونلا TA97a، TA98 و TA100 برای آزمایش جهش زایی ایمز بدون فعال سازی متابولیک استفاده شد. این رنگ‌ها در آب مقطر دوبار استریل شده با غلظت‌های مختلف (1000،500،250،100،10 μg /plate) حل شدند. برای آزمایش کردن ژنوتوکسیسیتی برروی چهار حیوان در هر دوز به صورت صفاقی در درون با دوزهای مختلفی از گل تاج خروسی یا تارترازین (200،100،50 میلی گرم/ کیلوگرم وزن بدن) مورد رسیدگی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهند که با اعمال محدودیت در پروتکل استنباط شده، دریافت شده است که این رنگ‌ها غیر جهش زا و غیر ژنوتوکسیک هستند.