رگولاتورهای جریان بر اساس هیسترزیس تقویت­ شده برای کنترل برداری توربین­ های بادی DFIG

Enhanced Hysteresis-Based Current Regulators in Vector Control of DFIG Wind Turbines Abstract—This paper proposes enhanced hysteresis-based current regulators in the field-oriented vector control of doubly fed induction generator (DFIG) wind tuرگولاتورهای جریان بر اساس هیسترزیس تقویت­ شده برای کنترل برداری توربین­ های بادی DFIG|41014760|arshad100|Doubly fed induction generator (DFIG) equidistant,hysteresis bands gridflux orientation vectorbased hysteresis,current regulator
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان رگولاتورهای جریان بر اساس هیسترزیس تقویت­ شده برای کنترل برداری توربین­ های بادی DFIG هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

Enhanced Hysteresis-Based Current Regulators in Vector Control of DFIG Wind TurbinesAbstract—This paper proposes enhanced hysteresis-based current
regulators in the field-oriented vector control of doubly fed
induction generator (DFIG) wind turbines. The proposed control
scheme is synchronized with the virtual grid-flux space vector
readily extractable by a quadrature phase-locked loop (QPLL)
system. Identical equidistant-band vector-based hysteresis current
regulators (VBHCRs) are then used to control the output currents
of the rotor-side and grid-side converters. The proposed hysteresisbased
technique has excellent steady-state performance and reveals
several advantages in comparison with the commonly used
proportional-integral (PI) current regulator including very fast
transient response simple control structure and intrinsic robustness
to the machine parameters variations. Moreover the fixed
hysteresis bands in VBHCRs are replaced with equidistant bands
to limit the instantaneous variations of the switching frequency and
reduce the maximum switching frequencies experienced in the converters.
Extensive simulation studies are carried out for a 1.5MW
DFIG-based wind turbine to examine the operation of the proposed
vector control scheme under changing wind speed and compare its
transient and steady-state performances with the conventional PI
current regulators.

رگولاتورهای جریان بر اساس هیسترزیس تقویت­ شده برای کنترل برداری توربین­ های بادی DFIG

چکیده

این مقاله رگولاتورهای جریان بر اساس هیسترزیس تقویت شده رادر کنترل برداری همسو با میدان تورببن­های بادی ژنراتور القائی از دو سو تغذیه (DFIG) ارائه می­دهد. طرح کنترلی پیشنهادی با بردار فضای شار میدان مجازی سنکرون است که به آسانی توسط سیستم حلقه­ی فاز-قفل شده­ی مربعی (QPLL) قابل حصول است. سپس از رگولاتورهای جریان هیسترزیس مبتنی بر بردار باند-با فاصله­ی برابر یکسان (VBHCRها) برای کنترل جریان­های خروجی کانورتورهای سمت روتور و سمت شبکه استفاده می­شود. روش پیشنهادی مبتنی بر هیسترزیس دارای عملکرد عالی حالت ماندگار است و مزایای متعددی در مقایسه با رگولاتور جریان انتگرالی-تناسبی (PI) متداول نشان می­دهد از جمله پاسخ حالت گذرای سریع، ساختار کنترلی ساده، و قدرتمندی ذاتی به تغییرات پارامترهای ماشین. علاوه بر این، بجای باندهای ثابت هیسترزیس در VBHCRها از باندهایی با فاصله­ی برابر برای محدود کردن تغییرات لحظه­ای فرکانس کلیدزنی و کاهش ماکزیمم فرکانس­های کلیدزنی موجود در کانورتورها استفاده می­شود. مطالعات شبیه­سازی گسترده برای یک توربین بادی مبتنی بر DFIG با ظرفیت 1.5 مگاوات پیاده­سازی شده است تا عملیات طرح کنترلی بردار پیشنهادی تحت تغییرات سرعت باد بررسی شود و عملکردهای حالت گذرا و حالت ماندگار آن با رگولاتورهای جریان PI متداول مقایسه می­شود.