پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان مدیریت روابط عمومی

دانلود پایان نامه مدیریت روابط عمومی مشخصات فایل تعداد صفحات98حجم0/103 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان مدیریت روابط عمومی مقدمه: امروزه نیاز به شناخت و درك متقابل مدیریت فرایند و عناصر و اجزای سپایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان مدیریت روابط عمومی|42030544|arshad100|روابط عمومی,سیستم های سازمانی,روابط عمومی ایران,مدیریت روابط عمومی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان مدیریت روابط عمومی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود پایان نامه مدیریت روابط عمومی


مشخصات فایل
تعداد صفحات98حجم0/103 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان مدیریت روابط عمومی مقدمه:امروزه نیاز به شناخت و درك متقابل مدیریت فرایند و عناصر و اجزای سازمان ها و ادارات به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف، سازمانی به عنوان یك اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده است. برای تشخیص این نیاز و ترسیم آن نیز روابط عمومی نقش بسیاری مؤثری ایفا می نماید.روابط عمومی به عنوان مركز گردآوری و مبادله اطلاعات و برقراری ارتباطات دوسویه در سازمان ها زمانی موفق خواهد بود كه وظایف و مسئولیت های آن از سوی مدیران سازمان ها شناخته شود. اگر روابط عمومی ها، تاكنون نتوانسته اند برنامه های مدون و دقیقی در رابطه با وظایف و مسئولیت های اصلی خویش ارایه كنند و یا با از دست دادن مفهوم اصلی خود با انحرافی عمیق روبرو شوند و به دلیل آن بوده است كه در بسیاری از موارد به عنوان عنصر قوی در طرح و تدوین و ارزیابی برنامه ها در جهت پیشبرد اهداف سازمانی شناخته نشده و از جایگاه ویژه برخوردار نبوده اند. عدم توجه و شناخت كافی مدیران نسبت به روابط عمومی و عدم به كارگیری نیروهای متخصص را می توان از مهم ترین عوامل عقب ماندگی آن بر شمرد. در این برنامه سعی می شود با اشاره به نقش و وظایف بخش های گوناگون روابط عمومی اهداف خاص در سازمان تشریح شود. روابط عمومی ها نیز به عنوان بخشی از مدیریت فرایند سازمان به امید آن است كه بتوانند مشاركت كسانی كه با سازمان سر كار دارند را جلب نمایند و از آنان در جهت تقویت برنامه ها و توفیق در اجرای آنها استفاده كنند.اهداف- برقراری ارتباط متقابل بین مردم و مسئولین- افزایش آگاهی مردم از عملكرد سازمان (دستگاه)- آماده نمودن اذهان عمومی و جلب همكاری و مشاركت در اجرای طرح ها و برنامه ها- ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی كاركنان اصول وظایف:1- جمع آوری و تمركز اخبار و اطلاعات موردنیاز مربوط به فعالیت ها، طرح ها و برنامه های سازمان (دستگاه) به منظور تنظیم سیاست خبری، تبلیغاتی و اجرای طرح های انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی با توجه به خط مشی كلی از طریق:- شركت در جلسات مهم دستگاه- ارتباط مستقیم و مستمر بامسئولین- شركت در گردهمایی ها- حضور در سفرهای داخلی و خارجی مقامات- دریافت گزارش فعالیت، طرح ها و برنامه حوزه های مختلف دستگاه- ارتباط مستقیم با مردم از طریق تلفن تماس، صندوق پستی، سایت اینترنتی.- ارتباط مستمر با جراید و رسانه های گروهی از طریق: گردهمایی ها به مناسب های گوناگون، تشكیل ستادهای خبری، اتاق خبرنگران، دیدار با مدیران مسئول، سردبیران. 2- ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست ها و خط مشی های تبلیغاتی دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق برقراری ارتباط با دبیرخانه شورای هماهنگی تبلیغات دولت.3- فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم و مسئولین دستگاه مربوطه از طریق:- برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی- برگزاری ملاقات عمومی- برپایی سخنرانی ها و گردهمایی ها- سفرها، بازدیدها و ملاقات4- تقویت ارتباط حسنه بین كاركنان و مسئولیت دستگاه مربوطه کلمات کلیدی:مدیریتروابط عمومیسیستم های سازمانیروابط عمومی ایرانمدیریت روابط عمومی تاریخچه روابط عمومی ایرانروابط عمومی برای نخستین بار توسط شادروان پرفسور حمید نطقی در شركت نفت ایران پدید آمده است. در میان موسسات و سازمانهای بخش خصوصی و دولتی ایر ان، شركت ملی نفت ایران نخستین اداره ای بود كه دفتر روابط عمومی تاسیس كرد. در شركت نفت ایران و انگلیس سابق تا سال 1332 یك دفتر اطلاعات و مطبوعات وجود داشت كه پس از ملی شدن صنعت نفت، همان دفتر به روابط عمومی تبدیل شد. شاید بتوان گفت كه ضرورت وجود روابط عمومی در شركت نفت به دلیل ارتباط با دیگر شركتهای مشابه در جهان و داشتن مشتریان خارجی بسیار زودتر از سایر نهادها احساس شده است. دیگر وزارتخانه ها و موسسات بزرگ ایران، به اقتباس از این شركت و سالها پس از تاسیس دفتر روابط عمومی در شركت ملی نفت ایران اقدام به تاسیس دفاتر روابط عمومی كرده اند. در سال 1345 مطالعاتی برای ایجاد دانشكده ای مرتبط با روابط عمومی آغاز شد كه این مطالعات منجر به تأسیس «مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی» در سال 1346 گردید. این مؤسسه، تعدادی دانشجو برای تحصیل در مقطع كارشناسی (لیسانس) روابط عمومی برگزید. نام «مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی» در تاریخ 19/9/1347 به «مؤسسه عالی علوم ارتباط اجتماعی» و در تاریخ 25/3/1350 به دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعی تغییر یافت. در حال حاضر روابط عمومی بعضاً بصورت یك رشته در برخی مؤسسه های علمی و كاربردی و نیز به عنوان چند واحد درسی در برخی از رشته های علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاری و ... در مراكز آموزش عالی (اعم از دولتی و خصوصی) تدریس می شود و دانشكده ای اختصاصی به این نام در ایران وجود ندارد. فهرست مطالبمقدمه: 2اصول وظایف: 3بخش اول:كلیات روابط عمومی 5تعریف 6ویژگی های روابط عمومی 9اركان روابط عمومی 10عناصر روابط عمومی 10به طور معمول روابط عمومی را به سه عنصر تفكیك می كنند این عناصر عبارت است از: 10تاریخچه روابط عمومی 11روابط عمومی در ایران 12مدیریت روابط عمومی 13فعالیت عمده روابط عمومی 13قدرت تحلیل وتفسیر 15برنامه ریزی 17سازماندهی 20ارزیابی 21گزینش نیرو 21سوالات بخش 1 (كلیات روابط عمومی) 24بخش دوم:سازمان وروابط عمومی 25سازمان روابط عمومی 26نقش روابط عمومی در سازمان 29نتیجه گیری : 31چكیده : 32بخش سوم:الگوهای روابط عمومی 33الگوهای روابط عمومی 34مشخصه های روابط عمومی 345-روابط عمومی ،بخشی از وظیفه مدیریت است : 39نگرش های عمده به روابط عمومی 40دیدگاههای متقارن ونامتقارن سیستم های سازمانی 45الگوهای روابط عمومی 46الگوی دوسویه ناهمسنگ: 50الگوی دو سویه همسنگ: 51نگرش های عمده به سازمان: 554-نگرش به سازمان به عنوان یك نظام سیاسی: 57نقش های روابط عمومی 58نقش های روابط عمومی در الگوی مختلف 59سوالات بخش 3 (الگوهای روابط عمومی) 61بخش چهارم:برنامه ریزی در روابط عمومی 62برنامه ریزی در روابط عمومی 63چند نكته مهم 65ناكامی برنامه ای 67شرایط توفیق برنامه 67بخش پنجم:ارتباط با رسانه ها 70نقش روابط عمومی در بهینه سازی تصمیم گیریهای سازمانی 71چار چوبی برای ارزیابی محیط سازمانی همراه با تردید 80بخش ششم:روابط عمومی كاركردهای كلان ووظایف 85شرح وظایف وتشكیلات روابط عمومی 86الف )ارتباطات 86ب)امور فرهنگی ونمایشگاهها 87و)آموزش ،پژوهش وبرنامه ریزی 89توزیع وظایف در زیر ساختها 901-مدیریت روابط عمومی 902-بخش آموزش ،پژوهش وبرنامه ریزی 913-بخش پشتیبانی 915-بخش انتشارات 926-بخش امور فرهنگی ونمایشگاهها 937-بخش ارتباط با رسانه ها 94سوالات بخش 6 (روابط عمومی، كاركردهای كلان و وظایف) 97منابع: 98
"