سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع

هدف از این سمینار بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات65حجم1/487 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی دانلود سمینار درس بیوشیمی لیپیدها و قندها با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع|42030571|arshad100|بیوسنتز,مراحل بیوسنتز اسید چرب,اسیدهای چرب اشباع شده,اسیدهای چرب غیر اشباع,بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع,دانلود سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هدف از این سمینار بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات65حجم1/487 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دوره کارشناسی ارشد بیوشیمیدانلود سمینار درس بیوشیمی لیپیدها و قندها با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع مقدمهچربیهای بدن دارای دو منشاء یکی خارجی ودیگری داخلی هستند. منشا خارجی چربی ها مواد غذایی هستند . روزانه به طور متوسط 100 گرم چربی از این راه وارد بدن می شود. تقریباً تمام چربیهای مواد غذایی طبیعی به صورت چربی خنثی (تری گلیسرید) می‌باشند. تری گلیسریدهای حیوانی حاوی اسیدهای چرب اشباع شده و تر‌ی‌گلیسریدهای گیاهی بویژه از اسیدهای چرب غیر اشباعی مانند اسیداولئیک ، اسید لینولنیک و اسید لینولئیک غنی هستند. منشا داخلی چربیها سنتز سلولی اسیدهای چرب ، گلیسرول وگلیسریدها توسط بافتهای مختلف است . بافت چربی مکان اصلی بیوسنتز اسیدهای چرب است . به اضافه ریه ها ، روده و کبد نیز قادر به سنتز اسیدهای چرب می باشند.انسولین که موجب ورود گلوکز به داخل سلولها می گردد و اکنش های سنتز اسیدهای چرب را نیز افزایش می دهد و این شاید به آن علت است که واکنشهای اکسیداسیون گلوکز در دوره پنتوزها مقدار کافی کوآنزیم NADPH¬¬2 فراهم می سازد و این کوآنزیم از کوفاکتورهای ضروری برای سنتز اسیدهای چرب است.چربیهای مواد غذایی در روده ها به کمک املاح صفراوی و آنزیم های لیپاز شیره‌های لوزالمعده و روده هیدرولیز شده و به صورت اسیدهای چرب و چربیهای ساده تر مانند منو و دی گلیسریدها در می آیند. کلمات کلیدی:بیوسنتزچربیهای بدنلیپیدها و قندهاچربی خنثی (تری گلیسرید)اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع بیوسنتز اسیدهای چربواکنش های بیوسنتز اسیدهای چرب در سیتو پلاسم سلول و در اثر متراکم شدن مولکولهای استیل کوآنزیم A انجام می گیرند . در حالی که استیل کوآنزیم A در طی واکنش های متابولیسمی ترکیبات مختلف در داخل میتوکندری ها تولید می شود. بنابراین استیل کوآنزیم A باید به نحوی از میتو کندری خارج شود. غشاء میتو کندری ها که برای تعداد زیادی از ترکیبات واسط دوره کربس دارای سیستم ترابری از نوع تبادلات فعال است ، فاقد هرگونه سیستم انتقال استیل کوآنزیم A به خارج میتوکندری می باشد و استیل کوآنزیم A قادر به خروج از میتوکندری نیست مگر از دو راه : 1-ابتدا استیل کوآنزیم A به کمک سیترات سنتاز با اسید اگزالواستیک ترکیب شده و ایجاد اسید سیتریک می نماید، سپس اسید سیتریک از میتو کندری خارج می شود و در سیتو پلاسم تحت اثر آنزیم سیترات لیاز و با مصرف یک مولکول ATP و یک مولکول کوآنزیم A مجدداً استیل کوآنزیم A تولید می گردد. 2-استیل کوآنزیم A درحضور آنزیم کارنیتین استیل ترانسفراز با یک مولکول کارنیتین ترکیب شده و تولید استیل کارنیتین می نماید. سپس این جسم از میتوکندری خارج شده استیل کوآنزیم A دوباره تشکیل می گردد. سنتز اسید چرب در سیتو پلاسم سلولی از دو را ه ممکن است انجا م گیرد. در نزد باکتری ها ( کلی باسیل) و گیاهان این سنتز توسط آنزیم های متعددی که به طور جداگانه درسیتو پلاسم وجود دارند انجام می پذیرد. درصورتی که در مخمر آبجو و در نزد پرندگان و پستانداران این سنتز توسط یک سیستم چند آنزیمی مجتمع به نا م آنزیم اسید چرب سنتتاز کاتالیز می شود . این مجتمع آنزیمی به نحوی ساخته شده است که جدا کردن هر یک از آنزیمهای آن منجر به کاهش فعایت سیستم می شود(8). فهرست مطالب مقدمه 1بیوسنتز اسیدهای چرب 2بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده 3مراحل بیوسنتز اسید چرب: 5بیو سنتز اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه و طویل 20بیو سنتز اسیدهای چرب غیر اشباع 24اسیدهای چرب چند غیر اشباع ضروری 25بیوسنتز لینوئیک اسید و لینولنیک اسید 27بیوسنتز خانواده (6-n) اسیدهای چرب چند غیراشباع 28ساختمان و عملکرد آنزیم اسید چرب سنتاز حیوانات 33بیوسنتز اسید چرب توسط FAS حیوانات 36انتقال سوبستراها 37سازمان دهی فعالیت اجزاء در FAS چند کاره 38کنترل لیپوژنز در بافت چربی ونقش پروتئین محرک آسیلاسیون 39مکانیسم های تنظیمی تغذیه ای و هورمونی لیپوژنز 43تنظیم تغذیه ای لیپوژنز 45تنظیم هورمونی لیپوژنز 47تنظیم در سطح رونویسی لیپوژنز: 49نقش استروئیل کوآنزیم A دساچوراز در متابولیسم لیپید 51گیرنده X کبدی پری آدیپوسیت های انسان 52نقش ACS در عبور و مرور اسید چرب 54فقدان لیپو ژنز در انگل های بالغ 60فهرست منابع فارسی 62فهرست منابع لاتین 62 فهرست اشکالشکل1- شاتل انتقال گروه های استیل از میتوکندری به سیتوسول 3شکل2- استیل کوآنزیم A کربوکسیلاز دارای سه ناحیه وظیفه دار می باشد 8Error! Bookmark not defined.شکل3- فرم فسفریله و دفسفریله استیل کوآنزیم A 10 شکل4- چرخه طویل سازی بیوسنتز اسید چرب 12شکل5- کمپلکس اسید چرب سنتاز یوکاریوت ها 16شکل6- مراحل طویل سازی اسید چرب در شبکه آندوپلاسمی 19شکل7- مراحل طویل سازی اسید چرب در میتوکندری 20شکل8- بیوسنتز اسیدهای چرب غیر اشباع خانواده( n-3) 27شکل9- بیوسنتز اسیدهای چرب غیر اشباع خانواده (n-6) 28شکل10- بیوسنتز خانواده (6-n) اسیدهای چرب چند غیر اشباع 30شکل11- بیوسنتز خانواده (3-n) اسیدهای چرب چند غیر اشباع 32جدول 1 42جدول2 43شکل12- تنظیم لیپوژنز در سلول های کبدی و سلول های چربی 45شکل13- متابولیسم 55شکل14-رونویسی 56شکل15-آسیل دار شدن پروتئین 57شکل16- نمودار کاهش ذخایر چربی ( برحسب mg )در طول حیات انگل بالغ ( برحسب روز ). در هنگام تغذیه با عسل و در زمان گرسنگی ماده های Asobara tabida 61
"