تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

دانلود مقاله حقوق با عنوان مشخصات فایل تعداد صفحات72حجم0/58 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله رشته حقوق مقدمه در جوامع روابط اجتماعی گوناگونیتاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری|42030623|arshad100|دیوان عدالت اداری,پیشینه دیوان عدالت اداری,نحوه تاسیس دیوان عدالت اداری,دانلود مقاله تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری,دانلود مقاله حقوق
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود مقاله حقوق با عنوان


مشخصات فایل
تعداد صفحات72حجم0/58 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله رشته حقوق مقدمهدر جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است. کلمات کلیدی:حقوقعدالتدیوان عدالت اداری فهرست مطالبمقدمه 1فصل اولگفتار 1:مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری 5گفتار 2 :تشکیل دیوان عدالت اداری 7گفتار 3:صلاحیت دیوان عدالت اداری 9بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان 9الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن 10ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات 11بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن 12گفتار 4:ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری 14گفتار 5:شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری 15گفتار 6:آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن 17بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری 17بند دوم: آرایی که از شعب تجدید نظر صادر می شود 19بند سوم: آرا صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 19گفتار 7:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 20بند اول: تشکیلات هیئت عمومی و چگونگی رسمیت یافتن آن 20بند دوم: موارد تشکیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 20گفتار 8:چگونگی شکایت از آراء صادره از دیوان عدالت اداری 22گفتار 9 :چگونگی اجرای احکام دیوان عدالت اداری 25گفتار 1 :تعریف دستور موقت و دادرسی فوری 28 فصل دومگفتار 2 :پیشینه دستور موقت 29گفتار 3:بررسی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید 33 فصل سومگفتار 1 :چگونگی و زمان تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری 35گفتار 2 :شکل و نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری 37گفتار 3:مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری 38گفتار 4:چگونگی رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان 39گفتار 5:آیا دستور موقت در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی است 40گفتار 6 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری 41گفتار7 :ضمانت اجرای انجام دستور موقت در دیوان عدالت اداری از ناحیه دستگاه اجرایی 42 فصل چهارمگفتار1 :تفاوتهای اساسی دستور موقت با سایر موارد مشابه 421- دستور موقت اقدامی تبعی است 432- دستور موقت اقدامی موقتی است 433- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است 444- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تامین است 445- دستور موقت با صدور رای بدون مرتفع نمی شود 446- اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه ی قضایی است 45گفتار 2:تبعی بودن دستور موقت چه آثاری دارد؟ 45گفتار 3 :آیا تبعی بودن دستور موقت تاثیری در اصل دعوا دارد؟ 47گفتار 4:تفاوت دادرسی فوری با رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات 48گفتار5:نحوه احراز فوریت دستور موقت در ق.آ.د.م. و دیوان 49عوامل موثر در تشخیص فوریت 50الف- فوریت و قدمت وضعیت اعلام شده 50ب- فوریت و امکان اعاده ی وضعیت 50ج- فوریت و ارزیابی منافع مطروحه 51 فصل پنجمگفتار1 :دستور موقت در ق.آ.د.م. در چه صورتی صادر می شود؟ 51گفتار 2 :نحوه درخواست و هزینه درخواست دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی 53گفتار 3 :زمان تقاضای دستور موقت در ق آدم 54گفتار 4 :مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در ق آدم 56گفتار 5 :چگونگی رسیدگی به تقاضای دستور مقوت در ق آدم 58گفتار 6 :آیا اخذ تامین از شاکی جهت صدور دستور موقت در ق آدم لازم است؟ 59گفتار 7 :صدور قرار دستور موقت در ق آدم و تفاوت دستور موقت و تامین خواسته 60گفتار 8 :قابلیت شکایت دستور موقت 62گفتار 9 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در ق آدم 64مرتفع شدن جهت 64دادن تامین از سوی طرف 64اقامه نکردن اصل دعوا در مهلت مقرر در موارد منصوص 65فسخ قرار 66شکست ذی نفع در دعوا 66گفتار 10 :اجرای دستور موقت در ق آدم 68
"