پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه نسبت به سود سهمی برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

این تحقیق به دنبال آن است كه كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه را نسبت به افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته‌ها (سود سهمی) برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اپایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه نسبت به سود سهمی برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار|42030832|arshad100|سود سهمی,سرمایه گذاری,بورس اوراق بهادار,بازار بورس و سرمایه,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه نسبت به سود سهمی برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار,تاثیر سهام جایزه به شرکت توزیع کننده, تاثیر سهام جایزه بر سهامداران ,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,ا
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه نسبت به سود سهمی برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این تحقیق به دنبال آن است كه كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه را نسبت به افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته‌ها (سود سهمی) برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار دهد


مشخصات فایل
تعداد صفحات116حجم0/193 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوانكارایی اطلاعاتی بازار سرمایه نسبت به سود سهمی برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مقدمهسرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز بعنوان یکی از فاکتورهای مهم اقتصاد کشورها مطرح بوده است. با گسترش روزافزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان دربازار رقابتی و پذیرش ریسک‌های مختلف، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه رابخود مشغول نموده است. یکی از مهمترین بحثهای سرمایه گذاری، موضوع بازار سرمایه کارا می‌باشد. فاما در سال 1965 تعریف ساده‌ای از بازار کارا بصورت زیر ارائه کرد: "کارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می‌یابد که در تعیین قیمتها در طول زمان، مشارکت کنندگان در بازار از اطلاعات موجود بخوبی استفاده کنند یا بنوعی قیمتها منعکس کننده اطلاعات موجود باشد.فرضیه بازار کارا بر این فرض اساسی استوار است که قیمت اوراق بهادار در رقابت کامل و از طریق بکارگیری عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و انعکاس دهنده تمامی اطلاعات می‌باشد. بعبارتی اطلاعات هسته مرکزی فرضیه را تشکیل می‌دهد و میزان کمی و کیفی اطلاعات و همچنین زمان انتشار آن، قوت وضعف کارایی بازار را نشان می‌دهد. بنابراین بازاری قابل اعتماد است که قیمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحیح و در دسترس همگان ارزشگذاری شود و به بیان دیگر قیمت سهام تمام اطلاعات را انعکاس دهد.کارایی بازار می‌تواند در سطوح مختلف ضعیف، نیمه قوی و قوی قرار داشته باشد که در آزمون کارهایی نیمه قوی تأکید بر روی سرعت و صحت پاسخگویی قیمت سهام نسبت به اطلاعات می‌باشد. مطالعه بر روی ویدادهای مختلف ما را در این آزمون یاری می‌کند. اعلام افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته‌ها (سهام جایزه) حادثه‌ای است که بر اساس مدل بازار تعدیل شده کارایی بازار نسبت به آن مورد سنجش قرار می‌گیرد. کلمات کلیدی:سود سهمیسرمایه گذاریبورس اوراق بهاداربازار بورس و سرمایه بیان مسأله و موضوعاین تحقیق به دنبال آن است كه كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه را نسبت به افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته‌ها (سود سهمی) برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار دهد. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سرمایه ثانویه محلی برای نقل و انتقال سرمایه از طریق خرید و فروش اوراق می‌باشد. از آنجایی كه مكانیزم قیمت‌گذاری اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلفی در بازار صورت می‌گیرد لذا فقط زمانی اوراق بهادار در بازار سرمایه به صورت منصفانه قیمت‌گذاری می‌شوند كه بازار از كارایی لازم برخودار باشد و بدیهی است كه تمامی شركت‌كنندگان در معاملات این بازار به اطلاعات شفاف و به موقع جهت معاملاتشان نیازمندند. و اینجاست كه اهمیت نقش بازار بورس مشخص می‌گردد. فرضیه بازار كار بر این پایه استوار است كه قیمت اوراق بهادار در رقابت كامل و از طریق عرضه و تقاضا تعیین شده و منعكس‌كننده تمامی اطلاعات می‌باشد. هر اطلاعاتی كه به هر جنبه از ارزش اوراق بهادار اثرگذار باشد بر روی قیمت آنها موثر خواهد بود كه شامل اطلاعاتی در رابطه با سود آتی و جریان نقد و . . . می‌باشد. بازار ممكن است در یكی از سطوح ضعیف، نیمه‌قوی یا قوی از كارایی اطلاعاتی قرار داشته باشد. در حالت ضعیف كارایی، قیمت اوراق بهادار بازتابی از اطلاعات گذشته درباره تغییرات قیمت است در شكل نیمه‌قوی، قیمت اوراق بهادار منعكس‌كننده تمامی اطلاعات عمومی موجود ودر شكل قوی كارایی، قیمت بازتابی از همه اطلاعات اعمم از عمومی و محرمانه، انتشاریافته یا نیافته می‌باشد.برای آزمون كارایی نیمه قوی بازار در این تحقیق از مطالعه رویدادی (Event Study) استفاده شده است. كه رویداد موردمطالعه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته‌ها (سود سهمی) می‌باشد. فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیقمقدمهبیان مسئله و موضوعاهمیت و ضرورت تحقیقهدف و علت انتخاب موضوعفرضیات تحقیققلمرو تحقیقتعریف عملیاتی متغیر هافصل دوم: ادبیات موضوعی تحقیقبخش اول: ادبیات موضوعیبازار های مالی1-1) بازار پولی 2-1) بازار سرمایه3-1) بورس اوراق بهادار4-1) بورس اوراق بهادار تهران2- کارایی بازار مالی1-2) کارایی تخصصی2-2) کارایی عملیاتی3-2) کارایی اطلاعاتی4-2) فرضیه بازار کارا5-2)درجات مختلف کارایی6-2) آزمون درجات مختلف کارایی3- منابع تامین مالی1-3) تامین مالی از محل سود انباشته2-3) تامین مالی از محل سود اندوخته 3-3) منابع مالی خارجی4- سود سهمی (سهام جایزه)1-4) علل توزیع سهام جایزه2-4) تاثیر سهام جایزه به شرکت توزیع کننده3-4) تاثیر سهام جایزه بر سهامداران 4-4) رفتار حسابداری با سود سهمیبخش دوم: پیشینه تحقیق1-5) تحقیقات خارجی2-5) تحقیقات داخلی فصل سوم: روش تحقیق1- مقدمه2- فرضیات تحقیق3- نحوه گردآوری داده ها4- متغیرهای مورد مطالعه تحقیق5- دوره زمانی تحقیق6- جامعه آماری تحقیق و نمونه انتخاب شده7- روش نمونه گیری8- روش تحقیق9- روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات1-9) آزمون فرض آماری میانگین2-9) آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری فصل چهارم: تحلیل داده ها و آزمون فرضیات1- مقدمه2- تحلیل داده ها3- آزمون فرضیات تحقیق1-3) آزمون فرضیه اول2-3) آزمون فرضیه دومفصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری1- مقدمه2- خلاصه تحقیق3- خلاصه یاقته ها 4- تحلیل یافته های تحقیق5-محدودیت های تحقیق6- پیشنهاد ها1-6) پیشنهادات کاربردی2-6) پیشنهاد هایی برای تحقیقاتمنابع و مأخذضمایم و پیوست ها
"