قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران تجاری در عرصه بین المللی، نیاز به داوری در حل و فصل اختلافات بیش از پقانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران|42041816|arshad100|داوری تجارت بین الملل,دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق,دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

تجاری در عرصه بین المللی، نیاز به داوری در حل و فصل اختلافات بیش از پیش احساس شد، از این رو قانون متحدالشکلی تحت عنوان قانون داوری آنسیترال تدوین گردید که بر داوری تجاری بین المللی حاکم است و ایران نیز یکی از کشورهایی است که قوانینی را در راستای مطابقت با قوانین بین المللی در زمینه داوری وضع کرده است


مشخصات فایل
تعداد صفحات47
حجم1/371 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

چکیده

علت بروز اختلاف و دعاوی در قراردادهای تجاری و اقتصادی، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه ای صحیح ، مطمئن و تخصصی حل و فصل کنند و به روابط عادی تجاری خود برگردند. منطق تجاری و اقتصادی ایجاب می کند که اختلافات تجاری هرچه زودتر و با روش هایی متناسب با ضرورت ها و منفعت جویی های کاراترین تدبیر جهت دست یافتن به این مطلوب است. با گسترش مبادلات ،» داوری « . اقتصادی حل و فصل شود.

تجاری در عرصه بین المللی، نیاز به داوری در حل و فصل اختلافات بیش از پیش احساس شد، از این رو قانون متحدالشکلی تحت عنوان قانون داوری آنسیترال تدوین گردید که بر داوری تجاری بین المللی حاکم است و ایران نیز یکی از کشورهایی است که قوانینی را در راستای مطابقت با قوانین بین المللی در زمینه داوری وضع کرده است. در این پژوهش سعی شده است با بررسی تطبیقی بین این دو قانون، میزان مطابقت آنها را بسنجیم.

کلمات کلیدی:

داوری داوری تجارت بین الملل قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران

مقدمه

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات در مورد تجاری به کار گرفته میشود. داوری بین المللی روشی برای حل اختلافات بین المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد )شرط داوری( پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثراً در قراردادهای بین المللی تجاری استفاده می شود.

در کنفرانس های لاهه ۹۹۱۱ و ۹۱۹۱ میلادی داوری به عنوان یکی از روش های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری های بین المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوق دانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می گرفت.امروزه غالباً پذیرفته شده است که داوری ماهیتی قرار دادی دارد یعنی این شیوه خصوصی به موجب توافقی صورت می گیرد که در آن طرف های اختلاف از یک سو و داور از سوی دیگر می پذیرند که اختلافی که موضوع

موافقتنامه داوری است به داوری حل و فصل شود. موافقتنامه داوری، اعم از موافقتنامه مستقل یا شرط داوری، عبارت است از توافق طرفین به ارجاع اختلاف موجود و یا اختلافی که ممکن است از رابطه حقوقی معینی در آتیه ایجاد شود، به داوری انجام گیرد.

علت تمایل و رغبت تجار و جوامع تجارى به حل و فصل اختلافات توسط داورى را مى توان در مزایاى این روش نسبت به دادگسترى دانست که عبارتند از: بى طرفى داوران، محرمانه بودن داورى، سرعت و کارایى داورى،تخصصى بودن و تشریفاتى نبودن داورى، هزینه کمتر در داورى. مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه های ملی است.

فهرست

مقدمه

ضرورت انجام تحقیق :

اهداف تحقیق :

مشكلات تحقیق :

سوالات تحقیق :

فرضیات تحقیق :

روش تحقیق :

ساختار تحقیق :

فصل اول:مفاهیم و ماهیت داوری

مبحث اول : مفاهیم

فصل دوم: اهلیت ، شرایط انعقاد قرارداد داوری

مبحث اول : اهلیت

مبحث دوم: قلمرو اجرا

مبحث سوم: شكل موافقت نامه داوری

مبحث چهارم: محتوای قرارداد داوری

فصل سوم: تعیین داوران

مبحث اول: اختیار طرفین

مبحث دوم: محدودیت در تعیین داور

فصل چهارم: اجرای آرای داوری

مبحث اول: اجرای آرای داوری ایرانی

مبحث دوم: اجرای آرای داوری خارجی

فصل پنجم: دادرسی در داوری تجاری

مبحث اول: دادگاه صالح

مبحث دوم: قانون حاکم بر رسیدگی

مبحث سوم: جلسه رسیدگی

مبحث چهارم: محل داوری

مبحث پنجم: زبان داوری

نتیجه گیری

فهرست منابع:

تحقیقات مرتبط با داوری:دانلود مقاله داوری بین المللیدانلود مقاله موافقتنامه داوریدانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللیدانلود مقاله ‌بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنیدانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایراندانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللیدانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران ( بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایراندانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری


"