تاثیر مهارت ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان بازرسی

در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت به بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات30حجم1/85 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد رتاثیر مهارت ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان بازرسی|42053425|arshad100|رضایت شغلی,رضایت شغلی کارکنان,مهارتهای ارتباطی مدیران,رابطه مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان,مهارتهای ارتباطی مدیران بازرسی,رضایت شغلی کارکنان بازرسی,دانلود مقاله ارشد مدیریت,تاثیر مهارت ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان بازرسی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تاثیر مهارت ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان بازرسی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت به بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات30حجم1/85 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بیان مسألههنگامی که فردی از طریق ابزار زبان با فرد دیگری ارتباط برقرار می کند، رابطه ای میان آنان شکل می گیرد که نمونۀ آن را در طبیعت نمی توان یافت. همین توانـایی برگرداندن اصوات بی معنا به کلمات گفتــاری و نوشتــاری، مهم ترین امتیاز بشر، یعنی زبان است. زبان، رشد آن دسته از ویژگی هایی را ممکن ساخته است که انسان اندیشمند را از همه ی مخلوقات دیگر متمایز می سازد. پس تعجب آور نیست اگر فیلسوف آلمانی، کارل یاسپرس [1] مدعی است که: « عالی ترین دستاورد انسان در دنیا، ارتباط شخصیت با شخصیت است.» (سهرابی و حیات روشنایی، 1384،24) و این ارتباط زمانی به مؤثر ترین شکل برقرار می شود که طرفین از مهارت ارتباطی و اجتماعی مناسب برخوردار باشند.ارتباطات طیف وسیعی از مباحث را در برمی گیرد و هرگونه تعـریفی از این مبحث به همان گستره ارتبـاطـات می تواند خیلی عادی و دم دستی و یا خیلی پیچیده و غامض باشد. ما می توانیم جنبه های متمایز ارتباطات را براساس این گونه تعاریف متفاوت تشریح و توصیف کنیم، اما یک تعریف واحد و یکسان یافت نمی شود. ( لیونل1، 1992، صص 5-3) انسان، چه در درون خانواده و چه در اجتماع، درگیر شبکه ی پیچیده ای از ارتباطات مختلف است که بخش عمده ای از ذهن، فکر و انرژی او را مصـروف خود می دارد. با این توصیف وقتی وارد ســازمان ها می شویم، این کیفیت ارتباطات و بهره وری آن نقشی بی بدیل می یابد .زمانی که سازمان ها به عنوان یکی از واحدهای اساسی اجتماع بوجود آمدند، به تبع بحث ارتباطات یکی از مباحث مهم در سازمان ها گردید.اهمیت سازمان ها نیز بر هیچکس پوشیده نیست. انسان ها در جامعه ی امروز در یک سازمان به دنیا می آیند در سازمان های مختلف زندگی می کنند و در سازمانی می میرند و در سازمانی دیگر به خاک سپرده می شوند. لذا ما در همه ی مراحل زندگی خود به نحوی با سازمان ها و ارتباطات سازمانی سر و کار داریم. (فرهنگی، 1382، ص109 )هر سازمانی در پی آن است که به بهترین شکل به اهداف خود برسد. تحقق اهداف سازمانی بستگی به تمام عواملی دارد که در آن سازمان با هم در تعامل هستند و مهم ترین عامل سازمانی، نیروی انسانی است. نیروی انسانی عامل پیچیده ای است که دارای انگیزه و نگرش های متفاوتی می باشد. این انگیزه ها و نگرش ها باید دائماً مورد بررسی قرار گیرند تا با توجه به نتایج این بررسی ها مدیران سیاست های لازم را در جهت بهبود وضعیت موجود اعمال کنند. (رئوفی،1383) گاهی ناتوانی مدیر و کارکنان در برقراری ارتباط مناسب با سایر همکاران در محیط کار و یا وجود نگرش های منفی و بی انگیزگی در بین کارکنان سبب می شود که آنها قادر به انجام وظایف شان در حد مطلوب نباشند و در نهایت با کاهش بهره وری مواجه می شویم. (علاقه بند،1387)مدیران و معاونین هر سازمان باید به این نکته توجه داشته باشد که دستیابی به اهداف سازمانی در سطوح مختلف تنها زمانی میسر است که روابط بین کاری بخش ها و سطوح مختلف به گونه ای اثربخش باشد. این امر هنگامی امکان پذیر است که ارتباطات و مسیرهای ارتباطی به درستی طراحی شده و به روشنی تعیین شده باشد. ( رحمان زاده هروی، 1382) مدیران دریافته اند که برقراری ارتباط مؤثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتباطی آنان در توفیق مدیران برای نیل به اهداف سازمانی عامل مؤثری است و ریشه بیشتر مشکلات فردی سازمان و اجتماعی را می توان در کمبود و نقص ارتباطات مؤثر جستجو کرد. (رضائیان، 1372)اهمیت ارتباطات تنها در مسائل درون سازمانی نیست و بر اساس تفکر سیستمی، در صورتی که مدیر سازمان از وقایع و عکس العمل های محیط بی خبر باشد و بدون توجه به دنیای خارج سازمان تصمیم گیری کند در واقع سازمان را به یک سیستم بسته تبدیل می کند. کلمات کلیدی:رضایت شغلیرضایت شغلی کارکنانمهارتهای ارتباطی مدیرانرابطه مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان فهرست مطالبچکیدهمقدمهکلمات کلیدیمسئله تحقیقاهداف پژوهشالف- هدف اصلیب- اهداف فرعیسؤالات پژوهشمبانی نظری5-1 . ارتباطرضایت شغلیشاخصهای مرتبط با ارتباطات حوزه سازمانیشاخصهای ارتباطی قرآنی كه مدیر در برابر كاركنانفعالیتهای ارتباطی كاركنان در برابر یكدیگر و در برابر مدیرفعالیتهای ارتباطی مدیر در برابر سازمانرضایت شغلیالگوی مفهومی پژوهشروشناسییافته هانتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهشالگوی اصلی در حالت تخمین ضرایب استانذاردالگوی اصلی بعذ از اصلاحات در حالت تخمین ضرایب استانذاردالگوی اصلی در حالت قدر مطلق معناداریالگوی فرعی در حالت تخمین ضرایب استانذاردشاخص های روایی، پایایی و برازش الگونتایج معادلات ساختاری جهت بررسی فرضیه های پژوهشفرضیات مسالهرتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلینتایجمنابع
"